Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Счетоводни записи


Счетоводни операции за отразяване за получени безплатни мобилни апарати 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 18-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 35 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Българско дружество използва мобилни услуги, предоставени от мобилния оператор Мобилтел ЕАД. Като лоялен клиент на Мобилтел ЕАД на дружеството са предоставени мобилни апарати – като за тях дружеството не е ... [още]

 
Счетоводни записвания при тристранен протокол между сертифицираща фирма ООД и ЕТ 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 17-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 29 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: ЕТ заплаща услуга по сертификация на фирма ООД. Сертифициращата фирма издава фактура на ООД-то. Моля да обясните счетоводните записвания, които следват при тристранен протокол, който ще бъде издаден за случая, че ЕТ ще ... [още]

 
Счетоводни записвания за отчитане на технологичен брак 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 20-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 58 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: В хода на производството възниква технологичен брак. Във фирмата имаме приети нормативи за размера на технологичният брак: до 4% от общата поръчка за усвоени изделия. По-конкретно става на въпрос за металообработване: ... [още]

 
Счетоводни записвания за плащания на фактури от личната сметка на собственик на ЕООД 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 07-Септ-2017
Прочетете за 51 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: ЕООД получава фактури за телефон и Интернет. Плащанията по тях собственикът и управител на дружеството извършва от личната си банкова сметка, като прехвърля пари от банковата сметка на дружеството в собствената си. ... [още]

 
Данъци и счетоводни записвания за сключен договор с букмейкър 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 24-Авг-2017
Прочетете за 1 минутa и 29 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Фирмата ми има сключен договор с Еврофутбол като букмейкър. Какви данъци дължи фирмата ми - тя е ЕООД? Какъв е КИД? Какви са счетоводните записвания за правилно отразяване на счетоводните операции?[още]

 
Счетоводно отчитане на частично възстановяване на осигурителни вноски 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 02-Авг-2017
Прочетете за 1 минутa и 56 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Дружеството ни получи сертификат за инвестиция клас А. Сертификатът е валиден до 09.05.2020 г. Същият дава право на частично възстановяване на задължителните осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО по реда на чл. 22д от ЗНИ. ... [още]

 
Сметкоплан на малките и средни предприятия 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 25-Юли-2017
Прочетете за 9 минути и 54 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни записи

Раздел  1 Сметки за капитали Раздел  2 Сметки за дълготрайни активи Раздел 3 Сметки за краткотрайни материални активи Раздел 4 Сметки за разчети Раздел 5 Сметки за финансови средства Раздел 6 ... [още]

 
Осчетоводяване на разходи за такса и адвокатски услуги при подаване на жалба в КЗК 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 17-Юли-2017
Прочетете за 1 минутa и 37 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Как се осчетоводяват платена такса за подадена жалба в КЗК и заплащането на адвокатски услуги във връзка с подадената жалба?[още]

 
Счетоводни записвания при застрахователен брокер във връзка с комисионни 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 28-Юни-2017
Прочетете за 2 минути и 18 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Въпросът е свързан със записвания в застрахователен брокер. Вариант 1: Брокерът събира премии в брой и по банков път от застрахованите лица. Събраните премии в брой се внасят в РС. След това изготвя отчети, които ... [още]

 
Починал ЕТ и поемане на ЕТ от наследник с нов Булстат 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 16-Май-2017
Прочетете за 2 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Собственик на ЕТ - магазин - е починал на 26.04.2017 г. Фирмата е поета от съпругата му по чл. 60, ал. 2 от ТЗ. На 12.05.2017 г. излиза решението за вписване на наследника на ЕТ в Търговския Регистър, но с нов Булстат. За периода от 26.04.2017 ... [още]

 
Счетоводни операции за връщане на част от заем 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 10-Ян-2017
Прочетете за 53 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: През 2015 г. фирмата получава временна финансова помощ в размер на 210 хил. лв. Осчетоводяването е следното: 501499 - 210 хил.лв., тъй като касата бе на червено. Към 31.12.2016 г. имаме голяма касова наличност. Можем ли да вземем ... [още]

 
Счетоводни записвания за фактура за доставка от полска фирма 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 17-Ноем-2016
Прочетете за 2 минути и 22 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Заявени са материали от полска фирма, която има български VAT-регистрационен номер. Издадена е проформа фактура с включена сума за транспортни разходи през месец октомври, на база която е направено плащане. Фактурата за ... [още]

 
Разлика при ОПР и баланс при осчетоводяване на начислен данък уикенд 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 31-Окт-2016
Прочетете за 1 минутa и 53 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Във връзка с първо тримесечие по приключване на дружество с ограничена отговорност се създава следният казус: Начислен е данък уикенд в размер на 65,28 лева. Счетоводните записвания са: 6093 - 65,28 на кредит 4532 - 65,28 ... [още]

 
Осчетоводяване на средства, предоставени на ЮЛНЦ за сграда 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 26-Окт-2016
Прочетете за 4 минути и 19 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Дружество А с нестопанска цел има собствена сграда на стойност 100 хил. лв. В нотариалния акт сградата е записана: - 12 част - 50 х.лв. - на дружество А - 12 част - 50 х.лв. - на дружество Б Средствата от 100 хил. лв. за ... [още]

 
Счетоводни записвания при ползване и/или предоставяне на заети средства от нефинансовите предприятия и особености при данъчното им третиране 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 07-Септ-2016
Прочетете за 20 минути и 34 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни записи

С договора за кредит най-общо едната страна - кредитор се задължава да отпусне на заемателя (длъжника) парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателят се задължава да ползва сумата ... [още]

 
Данъчни и счетоводни аспекти при бракуването на автомобил 
от Антония Съменова,
от Антония Съменова, 02-Септ-2016
Прочетете за 8 минути и 18 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни записи

Бракуването на активи, в т.ч. и на автомобили, е нормален процес в дейността на предприятията, към който ръководството пристъпва, когато даден актив вече не е годен за употреба поради настъпили различни обстоятелства, ... [още]

 
Кой сметкоплан се ползва от ЮЛНЦ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 30-Авг-2016
Прочетете за 2 минути и 14 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Кой сметкоплан се ползва от Юридически лица с нестопанска дейност - Сдружение, създадено за осъществяване на обществена дейност? Срещнах различни мнения по въпроса и сега, когато ми се налага да извърша определни ... [още]

 
Разходи за закупуване на консумативи за фабрика с предстоящо въвеждане в експлоатация 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 29-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 20 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Имам направени разходи за закупуване на контакти, осветителни тела, лампи и щепсели за нова фабрика през 2015 г., които съм осчетоводила във разходи за бъдещи периоди, защото фабриката не е въведена, а и контактите и ... [още]

 
Осчетоводяване на неправилно наислено възнаграждение на лице в болничен 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 25-Юли-2016
Прочетете за 7 минути и 42 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Начислено е възнаграждение за лице в болничен. Лицето си внася сумата, която излиза на червено, но не се получава равнението на с/ка 4211. Как да се направи осчетоводяването?[още]

 
Счетоводни записи за осчетоводяване на аванс и последващо плащане 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 14-Юли-2016
Прочетете за 5 минути и 15 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Фирма А, която има регистрация по ДДС от 04.07.2016 г. На 21.06.2016 г., превежда аванс по договор на фирма Б, която извършва услуги в размер на 5000 лв. На 09.07.2016 г. фирма Б пуска фактура на стойност 9108 лв. с ДДС, а фирма А ѝ плаща 6608 лв., ... [още]

 
Счетоводни записвания за сключена застраховка, валидна до 1 юли 2017 г. 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 11-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 51 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Дружеството има сключена застраховка трудова злополука на работници на 01.07.2016 г., валидна до 01.07.2017 г. и с платена в брой цялата сума. Какви са счетоводните записвания по този казус? (През 2015 г. също има такава застраховка ... [още]

 
Счетоводни записвания за прихванати задължения от възстановено ДДС 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 09-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 33 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има спечелено дело по съдебно решение към НАП за признаване на данъчен кредит на автомобил в размер на 10 000,00 лева. Във връзка с това НАП възстановява ДДС-то на автомобила (10 000,00) и ... [още]

 
Бартер – замяна на правото на строеж срещу жилищни сгради. Данъчно облагане и счетоводно отчитане при физическите лица и при предприятията 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 05-Юли-2016
Прочетете за 25 минути и 14 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпросите, свързани с преотстъпеното право на строеж срещу насрещната престация с предмет право на собственост върху недвижим имот, биха имали различно данъчно третиране, според спецификите на сключеното ... [още]

 
Какво представлява Депозитния сейф и какви са счетоводните операции по отношение на него 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 01-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 35 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Какво представлява Депозитния сейф, в който отиват средствата след изтеглен овърдрафт и какви са счетоводните операции?[още]

 
Счетоводни операции при депозитен сейф, в който е внесен овърдрафт 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 01-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 36 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Фирмата получава овърдрафт от Банка. Същият е внесен в Депозитен сейф и се правят разплащания от там. Какви са счетоводните операции в този Депозитен сейф ?[още]

 
Счетоводни записвания за раздадени на работниците ваучери за храна по чл. 209 от ЗКПО 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 30-Юни-2016
Прочетете за 6 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Какви са счетоводните записвания при работодателя за закупените и раздадени на работниците ваучери за храна по чл. 209 от ЗКПО?[още]

 
Отписване на вземания и счетоводни записи за отразяването им 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 23-Юни-2016
Прочетете за 4 минути и 45 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Предприятие отписва вземания от клиенти общо за 25 750.00 лева като несъбираеми. Не са изминали пет години от възникването на вземанията, но въпреки това предприятието смята, че те няма да бъдат погасени. Не е извършвана ... [още]

 
Счетоводни записвания за отразяване на придобиване на участие в капитала на дружество 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 20-Юни-2016
Прочетете за 4 минути и 4 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Общото събрание на съдружниците на дружество с ограничена отговорност взема решение за придобиване на участие в капитала на друго търговско дружество чрез записване на нови дялове на стойност 40 000.00 лева. Капиталът на ... [още]

 
Отчитане на плащане по наказателно постановление за административно нарушение 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 18-Юни-2016
Прочетете за 2 минути и 14 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има наказателно постановление за извършено административно нарушение за два дни закъснение при подаване на Интрастат -декларация за м. 01.2016. Дружеството няма да обжалва и ще ... [още]

 
Осчетоводяване на плащане и издължаване на кредит по кредитна карта в евро на ООД 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 16-Юни-2016
Прочетете за 1 минутa и 48 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Възниква роблем при осчетоводяването на кредитна карта на дружество с ограничена отговорност в евро. При отпускането на лимита в кредитната карта има 10 000,00 евро. 1.Създава ли се счетоводна статия при отпускане на този ... [още]

 
Осчетоводяване на предоставени парични средства за осъществяване на съвместна дейност от две ЕООД 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 03-Юни-2016
Прочетете за 1 минутa и 36 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Две ЕООД сключват помежду си договор за съвместна дейност и сътрудничество. Едното дружество ще предостави парични средства за осъществяване на съвместната дейност, а другото дружество ще участва с техническо ... [още]

 
Счетоводни записи относно програми за лоялност на клиенти 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 25-Май-2016
Прочетете за 1 минутa и 52 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни записи

Програмите за лоялност на клиентите се използват от предприятията, за да осигурят на клиентите стимули да купуват техните стоки или услуги. Ако клиент закупи стоки или услуги, предприятието дава на клиента бонусни ... [още]

 
Счетоводни записвания при неплатен ДОД на етажна собственост 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 24-Март-2016
Прочетете за 2 минути и 12 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: ДОД на етажна собственост и договор наем 100 лв. Касиер на етажната собственост е издал ПКО за 100 лв. за реално получена сума от 100.лв. Дължимият ДОД е 10.00 лв. и е внесен от платеца на дохода. Счетоводно записване при ... [още]

 
Счетоводни записи за данък за лични нужди 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 10-Март-2016
Прочетете за 2 минути и 2 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Какви счетоводни записи трябва да се използват, така че да се запише по счетоводните сметки самоначисленият данък за лични нужди и съответно да бъде въведен в колона 16 на дневника за продажби?[още]

 
Счетоводни сметки при осчетоводяване на материали, използвани при строителни дейности 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 10-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 22 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: ЕООД извършва строителни дейности - ремонт и поддръжка на съществуващи сгради. Закупува материали за ремонта - такива, които влага при ремонта - бетон, боя, шпакловка, кабели, ВиК части и др. и такива, с които извършва ... [още]

 
Неизписани закупени и продадени стоки и надвнесен корпоративен данък 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 24-Февр-2016
Прочетете за 1 минутa и 2 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: През 2013 година от фирма са закупени и продадени стоки, без да са изписани. Клиентът плаща корпоративен данък. При анализа на фирмата това се вижда едва сега. За 2015 година няма приходи от продажба на стоки и никакви други ... [още]

 
Счетоводни статии при отпуснат върнат заем и лихва (заложна къща) 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 12-Февр-2016
Прочетете за 48 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Правилно ли са избрани счетоводните статии, които трябва да се съставят в заложна къща: а) Със сумата на отпуснатия заем по заложен билет Д с/ка 498 Разчети с други дебитори 100 К с/ка 500 Каса ... [още]

 
Осчетоводяване на ДДС за лични нужди 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 10-Февр-2016
Прочетете за 1 минутa и 4 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Фирма разполага с 6 леки автомобила и един лекотоварен. Автомобилите са регистрирани на фирмата и е ползван данъчен кредит при закупуването им. Всички автомобили са амортизирани и не им се начисляват амортизации. ... [още]

 
Прехвърляне на наличната стока от спряно ЕООД 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 10-Февр-2016
Прочетете за 9 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: ЕООД е спряно от дейност. Ръководителят на ЕООД-то желае да прехвърли наличната стока на сина си, който е открил собствена фирма. Под каква форма и как счетоводно е най-добре да се направи прехвърлянето?[още]

 
Счетоводни записвания за отразяване на дейност на СНЦ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 08-Ян-2016
Прочетете за 6 минути и 23 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) на български спортни привърженици извършва само нестопанска дейност за своите цели. През годината по банковата сметка на СНЦ са постъпили 2 800.00 лева от членски внос и 7 800.00 лева от ... [още]

 
Наличност по сметка 501 по голяма от печалба подлежаща на разпределение 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 28-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 0 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: С какъв документ да удостоверя за нуждите на счетоводството, че парите изтеглени от банка или получени в брой от сделка са в управител или друго упълномощено лице?[още]

 
Счетоводни записвания за отразяване на апорт 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 26-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 53 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Съдружник - физическо лице в дружество с ограничена отговорност - ще извърши непарична вноска в капитала на дружеството. Предмет на непаричната вноска (апорта) е недвижим имот – магазин. Ще се извърши увеличение на ... [още]

 
Кредитно известие по фактура с ползван пълен данъчен кредит 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 17-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 14 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Фирма получава фактура за 1 560.00 лева с включен ДДС за половината стойност за ремонт на ВИК инсталация на търговския ѝ обект. Практиката на фирмата изпълнител е да фактурира половината от стойността на услугата преди ... [още]

 
Счетоводни записвания на преводи, представляващи гаранции за участие в обществени поръчки 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 10-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 22 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Дружество участва в обществени поръчки за избор на изпълнител в сферата на услугите. За да се изпълнят изискванията на Закона за обществените поръчки и на възложителя, дружеството превежда за всяка обществена ... [още]

 
Осчетоводяване на покупка на гуми втора употреба 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 21-Окт-2015
Прочетете за 29 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Дружеството започва дейност месец 08.2015 г. Иска да закупи и продава гуми втора употреба. Доставчик на гумите е друга фирма. Моят въпрос е: каква е процедурата при осчетоводяването на доставката? Как се документира на ... [още]

 
Счетоводни записвания при внос на стоки 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Окт-2015
Прочетете за 3 минути и 36 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Какви са счетоводните записвания при внос на стоки, касаещи придобитите стоки, курсовите разлики, платените вносни мита и данък добавена стойност?[още]

 
Отписване на активи, заведени като ДМА 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 12-Окт-2015
Прочетете за 19 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Как се отписват активите под прага на същественост, заведени като ДМА ?[още]

 
Разпределяне на дивиденти между съдружници в ООД 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 09-Окт-2015
Прочетете за 3 минути и 43 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Как се разпределя дивидент между съдружници - две физически лица в дружество с ограничена отговорност? Какви документи се изготвят и какви счетоводни записвания се извършват?[още]

 
Зануляване на дебитно салдо по сметка 411 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 01-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 10 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: При закриване на сума, платена от клиента Х по банка е взета операция Д с-ка 502 Кр.с-ка 411. Поради неправилно действие или някаква грешка, която дава счетоводната програма се е получило така, че плащането по сметка 502 е ... [още]

 
Процедури, действия, документи и срокове, които предприятието трябва да спази при изготвяне на погасителен план на разходите за бъдещи периоди, във връзка с годишното счетоводно приключване 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Септ-2015
Прочетете за 15 минути и 50 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни записи

Процедура във връзка с приключване на финансовата 2015 година. „Арабела” ООД с ЕИК 121333555, ИН по ДДС BG121333555 с основен предмет на дейност – продажба на авточасти и автокозметика има седалище в гр. ... [още]

 
Осчетоводяване на репо сделки 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 28-Септ-2015
Прочетете за 1 минутa и 15 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Фирма „Б“ дава в залог на фирма „А“ акции, срещу което получава средства (репо сделка). Същевременно фирма „А“ ги дава в залог на фирма „В“ (втора репо сделка), за което получава средствата, с които плаща на фирма ... [още]

 
Данъчно третиране на доставки на стоки и услуги при публична продан 
от Аксиния Цветанова,
от Аксиния Цветанова, 09-Септ-2015
Прочетете за 4 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Какво е данъчното третиране на доставки на стоки и услуги при условията на публична продан и счетоводни записвания на сделки от такъв тип?[още]

 
Счетоводни записвания при продажба на автомобил на изплащане 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 03-Юли-2015
Прочетете за 5 минути и 16 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Автокъща продава автомобил на изплащане. Продажната цена на автомобила в брой е 10 000 лева. Първоначалното парично плащане при покупката е 2 000 лева. Следват пет ежемесечни парични плащания в размер на 2 000 лева. ... [още]

 
Счетоводни записи за отразяване на бартер 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 02-Юли-2015
Прочетете за 2 минути и 31 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Дружество обменя автомобил с балансова стойност 3 000 лв. с друго дружество за машина за опаковане със справедлива пазарна стойност от 3 500 лв. Няма уравновесяване в пари по сделката. Какви са записите за отразяване на ... [още]

 
Счетоводни записи за разходи по изготвяне на сайт 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 01-Юли-2015
Прочетете за 1 минутa и 34 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Предприятие възлага на софтуерна компания разработването собствен Интернет сайт за електронна търговия на своите продукти. Договорената цена за тази услуга е 3 000 лв. Софтуерната компания предлага и обучение на ... [още]

 
Отразяване на плащане в брой за административен офис 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 17-Юни-2015
Прочетете за 2 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Какво е счетоводното записване за отразяване на плащане в брой на наем за административен офис за текущия период?[още]

 
Продажба на собствен капитал 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 02-Юни-2015
Прочетете за 2 минути и 43 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Какви са счетоводните записвания на продажба на 100% собствен капитал на друго ЕООД?[още]

 
Осчетоводяване на фактури по сметка 205 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 28-Май-2015
Прочетете за 2 минути и 44 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Предварителен договор за покупко продажба товарен автомобил над 12 т. Условия по договора: Заплащане - договорено на разсрочено плащане 5 месеца. Продавъчът издава фактура за цялата стойност на МПС при получаване на ... [още]

 
Счетоводни записвания и документиране на липси 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 04-Май-2015
Прочетете за 5 минути и 7 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Констатирани липси на стоки без вина на материално отговорното лице. Каква е последователността на действията за докумениране на липсите? Какви счетоводни записвания са нужни? Ползван е данъчен кредит при доставката ... [още]

 
Счетоводни записи и данъчни аспекти при ВОП 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 27-Март-2015
Прочетете за 3 минути и 29 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ДДС. От скоро имаме определени договорености да закупуваме стока от германска фирма, също регистрирана по ДДС. До сега не сме купували стока от друга европейска страна. Какви са ... [още]

 
Данъци от печалбата (активи и пасиви по отсрочени данъци) 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Март-2015
Прочетете за 3 минути и 12 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни записи

Счетоводната печалба или загуба за отчетния период  се определя като разлика между приходите и разходите от отчета за приходи и разходи, преди приспадане на разхода за данъци от печалбата. СС 12 – Данъци от ... [още]

 
Неразпределена печалба и дивиденти 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 23-Март-2015
Прочетете за 4 минути и 16 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Миналата година на 11.02.2014 заприходихме сграда посторена от нашата фирма на стойност 118 819,87 лева, след изадаване на акт-16. Натрупаната сума от калкулатвната сметка беше прехвърлена по 203 сметка-сгради. По сметка ... [още]

 
Осчетоводяване на продажба към американска фирма 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 05-Февр-2015
Прочетете за 1 минутa и 30 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Новорегистрирана фирма /ООД/ разработва компютърна игра, която ще бъде продадена на Американска фирма. Как следва счетоводно да се оформи сделката и следва ли да се начислява ДДС?[още]

 
Как да се регистрираме в Портал Счетоводство? 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Юни-2014
Прочетете за 19 секунди

» Новини » Счетоводство » Счетоводни записи

Вече има видео, което показва как да се регистрираме бързо и лесно в Портал Счетоводство. Ако сте се чудели къде грешите при регистрацията си и не сте успявали, това видео е точно за Вас. В него ще разберете как да ... [още]

 
Счетоводни записвания при грешка в инвентаризация 
от Павел Йончев, 15-Март-2014
Прочетете за 43 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: При извършена инвентаризация през 2013 г. се установява, че през 2012 г. при ликвидация на материален запас от инвентаризацията 2012 г. е изписано по-малко количество изписано е 100 кг за 832 лева, вместо 835 кг за 6947.20 лева, ... [още]

 
Неизписани, но изплатени заплати 
от Павел Йончев, 11-Февр-2014
Прочетете за 14 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Здравейте, казусът ми е следният АД поради липса на средства в касата не са изписани заплати за три години, които в действителност са изплатени? Как мога да изляза от подобно положение? Моля за съвет![още]

 
Счетоводни записвания при месечен касов отчет за продажби 
от Павел Йончев, 31-Ян-2014
Прочетете за 26 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Предстои ми да поема счетоводство на бензиностанция,а до сега не съм водила такова. Въпроса ми е какви счетоводни записвания да взема при месечен касов отчет за продажби. 1.Парите от оборота минават през касата и се ... [още]

 
Осчетоводяване и документиране на бензиностанции 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 05-Дек-2013
Прочетете за 8 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Сключен договор с верига бензиностанции за зареждане на горива на фирмените автомобили. За да има по голяма отстъпка в списъка са включени и лични автомобили на служители и собственици на фирмата, както и автомобили ... [още]

 
Определение за „нормативно регламентиран брак” 
от Павел Йончев, 29-Окт-2012
Прочетете за 13 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Какво означава „нормативно регламентиран брак”?[още]

 
Преобразуване на ФР по ГДД 
от Ивайло Димитров, 23-Февр-2012
Прочетете за 33 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: По договор за управление и контрол е начислено възнаграждение за месец 12/ 2011 г. преобразува ли се счетоводения финансов резултат по ГДД чл. 92 от ЗКПО ш.7060. Как се отчитат разходите на месни физически лица?[още]

 
Счетоводни и данъчни аспекти на апортиране на ЕТ в ООД 
от Пламен Андреев, 17-Февр-2012
Прочетете за 1 минутa и 34 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Собственик на ЕТ, който има новообразувано ЕООД, желае да прехвърли чрез апорт активите и пасивите на ЕТ в ЕООД, като първото се прекрати. И двете предприятия са регистрирани по ДДС. Какви са счетоводните и данъчните ... [още]

 
Счетоводно отразяване на разходи по изпълнителен лист издаден от частен съдия изпълнител 
от Пламен Андреев, 17-Февр-2012
Прочетете за 49 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: ООД има забавени плащания по фактури към контрагент, който се обръща към услугите на частен съдия изпълнител. Частният съдия изпълнител изважда съдебен лист срещу съответното ООД за сума от 3520 лева. Към съдебния лист ... [още]