Portalschetovodstvo.bg
17 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Счетоводни стандарти


Признаване за данъчни цели на разход от 2016 г., осчетоводен през 2017 г. 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 31-Юли-2017
Прочетете за 2 минути и 57 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: Фирма избира да коригира счетоводни грешки по допустимия алтернативен подход. Получава фактура, която се отнася за минала година 2016, разходът се осчетоводява в с-ка 609-други разходи. Стойността на този разход ще бъде ли ... [още]

 
Баланс и консолидиран отчет за ЕООД с 50% участие в друго дружество 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 15-Февр-2017
Прочетете за 2 минути и 15 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: Фирма, която е ЕООД, има 50% участие в друго дружество, на което е предоставила средства с договор за заем. 1. Къде в баланса се показва предоставеният заем от фирмата, предоставила заема? 2. Може ли да се счита, че след ... [още]

 
Класифициране на инвестиционни имоти според изискванията на СС 40 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 09-Ноем-2016
Прочетете за 5 минути и 41 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: [още]

 
МОС 580 - Изявления на ръководството 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Ноем-2016
Прочетете за 25 минути и 27 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2009 г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение ... [още]

 
МОС 570 - Действащо предприятие 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Ноем-2016
Прочетете за 21 минути и 43 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2009 г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение                                                      ... [още]

 
МОС 560 - Последващи събития 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Ноем-2016
Прочетете за 20 минути и 3 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2009 г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение ... [още]

 
МОС 550 - Свързани лица 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Окт-2016
Прочетете за 41 минути и 49 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2009 г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение                                                      ... [още]

 
МОС 540 - Одит на приблизителни счетоводни оценки, включително приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност и свързани оповестявания 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Окт-2016
Прочетете за 83 минути и 47 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2009 г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение                                                      ... [още]

 
МОС 530 Одитни извадки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Окт-2016
Прочетете за 18 минути и 56 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2009 г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение                                                    ... [още]

 
МОС 520 - Аналитични процедури 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Окт-2016
Прочетете за 13 минути и 31 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2009 г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение                                                ... [още]

 
МОС 505 - Потвърждения от външни източници 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Окт-2016
Прочетете за 19 минути и 42 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2009 г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение                                                    ... [още]

 
МОС 501 - Одиторски доказателства – допълнителни въпроси по отношение на специфични обекти 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Окт-2016
Прочетете за 12 минути и 34 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди,започващи на или след 15 декември 2004 г.)    СЪДЪРЖАНИЕ     Параграфи Въведение 1 – 3 Част A: Присъствие по време на ... [още]

 
МОС 500 - Одиторски доказателства 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Септ-2016
Прочетете за 21 минути и 48 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2004 г.)    СЪДЪРЖАНИЕ   Параграфи Въведение 1 – 2 Концепция за одиторските ... [още]

 
МОС 402 - Одиторски въпроси, свързани с одита на предприятия, използващи обслужващи организации 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Септ-2016
Прочетете за 8 минути и 43 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2004 г.)   СЪДЪРЖАНИЕ     Параграфи Въведение 1 – 3 Съображения на одитора 4 – ... [още]

 
МОС 330 - Одиторски процедури в отговор на оценените рискове 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Септ-2016
Прочетете за 52 минути и 19 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2004 г. Приложението съдържа съответстващи изменения в този Стандарт, които влизат в сила от бъдеща ... [още]

 
МОС 315 - Разбиране за предприятието и неговата среда и оценка на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Септ-2016
Прочетете за 101 минути и 51 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди,започващи на или след 15 декември 2004 г.) СЪДЪРЖАНИЕ   Параграф Въведение  1– 5 Процедури за оценка на риска и ... [още]

 
МОС 300 - Планиране на одита на финансови отчети 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Септ-2016
Прочетете за 24 минути и 18 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2004 г.)   СЪДЪРЖАНИЕ    Параграфи Въведение 1– 5 Предварителни дейности ... [още]

 
МОС 260 - Комуникация на одиторски въпроси с лицата, натоварени с общо управление 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 15-Септ-2016
Прочетете за 11 минути и 31 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди,започващи на или след 15 декември 2004 г.)   СЪДЪРЖАНИЕ   Параграфи Въведение 1– 4 Подходящи ... [още]

 
МОС 250 - Съобразяване със закони и други нормативни разпоредби при одита на финансови отчети 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Септ-2016
Прочетете за 18 минути и 25 секунди

» Новини » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди,започващи на или след 15 декември 2004 г.) СЪДЪРЖАНИЕ     Параграфи Въведение  1 – 8 Отговорност на ръководството ... [още]

 
МОС 240 - Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Септ-2016
Прочетете за 95 минути и 29 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2004 г.) СЪДЪРЖАНИЕ     Параграф Въведение  1 – 3 Характеристики на ... [още]

 
МОС 230 Одиторска документация 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Септ-2016
Прочетете за 16 минути и 24 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансова информация за периоди, започващи на или след 15 юни 2006 г.)*   СЪДЪРЖАНИЕ     Параграфи Въведение  1 – ... [още]

 
МОС 220 Контрол върху качеството на одити на историческа финансова информация 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 31-Авг-2016
Прочетете за 23 минути и 19 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на историческа финансова информация за периоди,започващи на или след 15 юни 2005 г.) СЪДЪРЖАНИЕ        Параграфи Въведение  1 – ... [още]

 
МОС 210 - Условия на одиторските ангажименти 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Авг-2016
Прочетете за 28 минути и 4 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2004 г. Приложения 2 и 3 съдържат съответстващи изменения на стандарта, които влизат в сила на бъдеща ... [още]

 
МОС 200 - Цел и общи принципи на одит на финансови отчети 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Авг-2016
Прочетете за 33 минути и 36 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2005 г. Приложението съдържа съответните изменения на стандарта, които влизат в сила на бъдеща ... [още]

 
Отписване на грешни начални салда на доставчици и клиенти 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 22-Авг-2016
Прочетете за 2 минути и 15 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: Поради некоректно и недостатъчно аналитично осчетоводяваяне през годините имам "завещани" грешни начални салда на доставчици и клиенти. След направени справки успях да уточня голяма част от тях. Kак да отпиша грешните ... [още]

 
Осчетоводяване на подобрение на нает офис 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 05-Авг-2016
Прочетете за 2 минути и 30 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: Как следва да се осчетоводи подобрението на нает офис - като ДМА или като ДНА? За данъчни цели е ясно че ще бъде ДНА. Има ли значение по кои стандарти се води отчетността на дружеството - по МСС или НСС за правилното ... [още]

 
Отчет за приходите и разходите при прилагане на Националните счетоводни стандарти 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 27-Юли-2016
Прочетете за 3 минути и 1 секундa

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Отчетът за приходите и разходите е финансов отчет, където се съпоставят приходите и разходите и се определя финансовия резултат за периода. Формата на отчета за приходите и разходите може да бъде двустранна или ... [още]

 
Счетоводен баланс при прилагане на Националните счетоводни стандарти 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 21-Юли-2016
Прочетете за 3 минути и 22 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Както е известно, чрез счетоводния баланс се осигурява отчетна информация за имущественото и финансовото състояние на предприятието. По този причина той се определя като един от най-важните финансови отчети. На база ... [още]

 
Метод за изписване на материали и гориво 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 08-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 58 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: Фирма се занимава с производство на детайли от областта на машиностроенето. Изнася продукцията си в ЕС. При изписването на материали, като стомани напр., по кой метод е най-добре да се изписват? Как стоят нещата и при ... [още]

 
Последваща оценка на земя и сграда при напускане на съдружник 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 06-Юли-2016
Прочетете за 2 минути и 15 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: Съдружник в дружество с ограничена отговорност напуска дружеството, като е отправил тримесечно предизвестие. Напускащият съдружник иска да му се изплати съответния дружествен дял от чистата стойност на имуществото ... [още]

 
Отписване на вземания от клиенти като несъбираеми 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 15-Юни-2016
Прочетете за 2 минути и 53 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: Могат ли да се отпишат вземания от клиенти като несъбираеми, след като са изминали повече от пет години от възникването им? Как се отчита това и води ли до данъчни последици?[още]

 
Отразяване на прехвърляне на дълготраен материален актив в инвестиционен имот съгласно СС 40 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Юни-2016
Прочетете за 4 минути и 2 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: Предприятие притежава сграда с цена на придобиване 500 хил. лв. и натрупана до момента амортизация 25 хил. лв. Досега сградата е използвана в дейността на предприятието. Поради преструктуриране на дейността, сградата е ... [още]

 
Признаване на приход от продажба на недвижим имот 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 10-Юни-2016
Прочетете за 3 минути и 40 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: Строително дружество продава изграден от него апартамент, като купувачът изцяло е патил задължението си съгласно предварителния договор и имотът е изграден и въведен в експлоатация. Сделката не е изповядана ... [още]

 
МСФО 7 - Финансови инструменти - Оповестяване 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Юни-2016
Прочетете за 71 минути и 7 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 53/2009 на Комисията ... [още]

 
МСФО 6 - Проучване и оценка на минерални ресурси 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Юни-2016
Прочетете за 10 минути и 24 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година ЦЕЛ                1 Целта на настоящия МСФО е да се конкретизира финансовото отчитане на проучването и ... [още]

 
Класифициране на паричните потоци от лихви по МСС 7 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 27-Май-2016
Прочетете за 2 минути и 10 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Отчетът за паричните потоци е част на годишния финансов отчет на предприятието. Отчетът за паричните потоци разкрива способността на предприятието да посреща текущите си задължения, да връща дълговете си, да плаща ... [още]

 
МСФО 5 - Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Май-2016
Прочетете за 34 минути и 15 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 70/2009 на Комисията ... [още]

 
МСФО 4 - Застрахователни договори 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Май-2016
Прочетете за 50 минути и 37 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 1165/2009 на Комисията ... [още]

 
МСФО 1 - Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Май-2016
Прочетете за 59 минути и 42 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1260/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 69/2009 на Комисията ... [още]

 
МСФО 2 - Плащане на базата на акции 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Май-2016
Прочетете за 86 минути и 1 секундa

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1261/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 495/2009 на Комисията ... [още]

 
МСФО 3 - Бизнес комбинации 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Май-2016
Прочетете за 89 минути и 22 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 495/2009 на Комисията от 3 юни 2009 година Регламент (ЕС) № 149/2011 на Комисията ... [още]

 
МСС 41 - Земеделие 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Май-2016
Прочетете за 24 минути и 27 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: [още]

 
МСС 40 - Инвестиционни имоти 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Апр-2016
Прочетете за 46 минути и 21 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 70/2009 на Комисията ... [още]

 
МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Апр-2016
Прочетете за 29 минути и 2 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 53/2009 на Комисията ... [още]

 
МСС 38 - Нематериални активи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Апр-2016
Прочетете за 63 минути и 7 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № >1126/>2008 на Комисията от >3 ноември >2008 година Регламент (ЕО) № >1260/>2008 на Комисията от >10 декември >2008 година Регламент (ЕО) № >1274/>2008 на Комисията от >17 декември >2008 година Регламент ... [още]

 
МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 18-Апр-2016
Прочетете за 31 минути и 41 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3.11.2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП). РЕГЛАМЕНТ ... [още]

 
МСС 36 - Обезценка на активи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 15-Апр-2016
Прочетете за 97 минути и 13 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 69/2009 на Комисията ... [още]

 
МСС 34 - Междинно финансово отчитане 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Апр-2016
Прочетете за 30 минути и 38 секунди

» Новини » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 70/2009 на Комисията ... [още]

 
МСС 33 - Нетна печалба на акция 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 06-Апр-2016
Прочетете за 65 минути и 38 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 495/2009 на Комисията ... [още]

 
МСС 32 - Финансови инструменти: представяне 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Апр-2016
Прочетете за 82 минути и 45 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 53/2009 на Комисията ... [още]

 
МСС 31 - Дялове в съвместни предприятия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Апр-2016
Прочетете за 30 минути и 9 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 70/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година Регламент (ЕО) № 494/2009 на Комисията ... [още]

 
МСС 29 - Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Март-2016
Прочетете за 17 минути и 2 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 70/2009 на комисията ... [още]

 
МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Март-2016
Прочетете за 26 минути и 23 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 70/2009 на Комисията ... [още]

 
МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Март-2016
Прочетете за 25 минути и 57 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 494/2009 на Комисията от 3 юни 2009 година ОБХВАТ                1 ... [още]

 
МСС 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Март-2016
Прочетете за 18 минути и 59 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година ОБХВАТ                1. Настоящият стандарт се прилага при финансови отчети на планове за пенсионно ... [още]

 
Счетоводни записвания при разгоди, свързани с придобиване на недвижим имот 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 14 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: На 19.01.2016 г. фирма е придобила недвижим имот - ателие. Във връзка с придобиването са направени следните разходи: нотариална такса за продажба, нотариална такса за учредяване на договорна ипотека, местен данък, такса за ... [още]

 
Неправилно осчетоводяване на платени държавни такси 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 02-Март-2016
Прочетете за 52 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: Дейността на фирмата е събиране на вземания по цесия. Счетоводителят установява, че е осчетоводил неправилно платени държавни такси за завеждане на дела като разчет, а е трябвало да ги осчетоводи като разход, което ... [още]

 
МСС 24 Оповестяване на свързани лица 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 23-Февр-2016
Прочетете за 16 минути и 21 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕС) № 632/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година Регламент (ЕС) № 475/2012 на Комисията ... [още]

 
МСС 23 Разходи по заеми 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Февр-2016
Прочетете за 12 минути и 24 секунди

» Новини » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1260/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 70/2009 на комисията ... [още]

 
МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 18-Февр-2016
Прочетете за 35 минути и 36 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Ефекти от Промените в Обменните Курсове Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 69/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година Регламент (ЕО) ... [още]

 
Отписване на задължения към доставчици, възникнали от 2004 г. до 2011 г. 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 17-Февр-2016
Прочетете за 6 минути и 16 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: През 2015 г. може ли да се отпишат задължения към доставчици, възникнали от 2003 до 2010 г.?[още]

 
МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Февр-2016
Прочетете за 19 минути и 47 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 70/2009 на комисията от 23 януари 2009 година Регламент (ЕС) № 475/2012 на Комисията ... [още]

 
МСС 19 Доходи на Наети Лица 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Февр-2016
Прочетете за 113 минути и 27 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 70/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година ЦЕЛ Целта на настоящия стандарт е да се определят счетоводното ... [още]

 
МСС 17 - Лизинг 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Окт-2015
Прочетете за 31 минути и 13 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕС) № 243/2010 НА Комисията от 23 март 2010 година ЦЕЛ 1. Целта на настоящия стандарт е да се определи подходяща ... [още]

 
МСС 16 - Имоти, машини и съоръжения 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Септ-2015
Прочетете за 48 минути и 9 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1260/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията ... [още]

 
МСС 12 - Данъци върху дохода 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Септ-2015
Прочетете за 67 минути и 45 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 495/2009 на Комисията от 3 юни 2009 година Регламент (ЕС) № 475/2012 на Комисията ... [още]

 
МСС 11 - Договори за строителство 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Септ-2015
Прочетете за 29 минути и 25 секунди

» Новини » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1260/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията ... [още]

 
МСС 10 - Събития след датата на баланса 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Септ-2015
Прочетете за 14 минути и 35 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 70/2009 на комисията ... [още]

 
МСС 8 - Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Септ-2015
Прочетете за 34 минути и 13 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 70/2009 на Комисията ... [още]

 
МСС 7 - Отчети за паричните потоци 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Авг-2015
Прочетете за 33 минути и 25 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1260/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията ... [още]

 
МСС 2 - Материални запаси 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Авг-2015
Прочетете за 21 минути и 52 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

 Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 70/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година ЦЕЛ                1 Целта на ... [още]

 
МСС 1 - Представяне на финансови отчети 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Авг-2015
Прочетете за 103 минути и 0 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Представяне на финансови отчети   Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1260/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на ... [още]

 
МСФО - Обща рамка 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Авг-2015
Прочетете за 5 минути и 10 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

ЦЕЛ Настоящите Общи Положения за МСФО представят концепциите, които стоят в основата на изготвянето и представянето на финансови отчети за външни потребители. Те не представляват МСС и следователно не определят ... [още]

 
НСС 41 - Селско стопанство 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 11-Авг-2015
Прочетете за 19 минути и 2 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 41 определя специфичните изисквания към счетоводното отчитане и представяне на биологичните активи и ... [още]

 
НСС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Авг-2015
Прочетете за 28 минути и 34 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 40 определя реда за отчитането на инвестиционните имоти и изискванията за ... [още]

 
НСС 38 - Нематериални активи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Авг-2015
Прочетете за 29 минути и 33 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г.  Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 38 определя реда за счетоводното отчитане на нематериалните ... [още]

 
НСС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Авг-2015
Прочетете за 23 минути и 34 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 37 определя реда за признаването, оценяването, отчитането и оповестяването на провизиите, условните задължения и условните ... [още]

 
НСС 36 - Обезценка на активи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Авг-2015
Прочетете за 31 минути и 58 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 36 определя правилата и процедурите за намаляване на балансовата (преносната) стойност на активи, когато тя превишава ... [още]

 
НСС 34 - Междинно счетоводно отчитане 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Юли-2015
Прочетете за 2 минути и 14 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 34 определя правилата, принципите и минималните изисквания за представяне на информация в междинните финансови ... [още]

 
НСС 32 - Финансови инструменти 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Юли-2015
Прочетете за 56 минути и 26 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 32 определя принципите за определяне, класифициране, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване на информация за ... [още]

 
НСС 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Юли-2015
Прочетете за 9 минути и 22 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 31 определя реда за отчитане на дяловите участия в смесени предприятия и при отчитането на активите, пасивите, приходите и ... [още]

 
НСС 28 - Отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Юли-2015
Прочетете за 8 минути и 42 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.  (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)   Цел НСС 28 определя реда за отчитане на инвестициите в асоциирани ... [още]

 
НСС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Юли-2015
Прочетете за 20 минути и 18 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.           (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Цел НСС 27 определя реда за съставяне и представяне на ... [още]

 
НСС 24 - Оповестяване на свързани лица 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Юли-2015
Прочетете за 4 минути и 18 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.   Цел СС 24 определя реда за оповестяване на свързаните лица и на сделките между отчитащото се предприятие и тези ... [още]

 
НСС 22 - Отчитане на бизнес комбинации 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Юли-2015
Прочетете за 37 минути и 25 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 22 определя реда за счетоводно третиране на придобиването на едно предприятие от друго, както и обединяването на участия, ... [още]

 
НСС 21 - Ефекти от промените във валутните курсове 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 15-Юли-2015
Прочетете за 11 минути и 30 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г. Цел НСС 21 определя реда за отчитането на ефекта от промените във валутните курсове при сделки с чуждестранна валута и превръщането на финансовите отчети за ... [още]

 
НСС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Юли-2015
Прочетете за 5 минути и 46 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 20 определя реда за счетоводно отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствената ... [още]

 
НСС 19 - Доходи на персонала 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Юли-2015
Прочетете за 49 минути и 29 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г. Цел НСС 19 определя начина за счетоводното отчитане и оповестяване на разходите, които предприятието понася във връзка с осигуряването на доходи на ... [още]

 
НСС 18 - Приходи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Юли-2015
Прочетете за 26 минути и 1 секундa

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 18 определя счетоводното третиране на приходите, получени от определени видове сделки и в определени случаи, както ... [още]

 
НСС 17 - Лизинг 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Юли-2015
Прочетете за 17 минути и 13 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 17 определя начина за отчитане и оповестяване на лизинговите ... [още]

 
НСС 16 - Дълготрайни материални активи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Юли-2015
Прочетете за 18 минути и 19 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Цел НСС 16 определя основните изисквания за счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи. Обхват                1. Този стандарт се прилага при отчитането на ... [още]

 
НСС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Юли-2015
Прочетете за 13 минути и 22 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

 сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.   Цел НСС 13 определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ... [още]

 
НСС 12 – Данъци от печалбата 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 06-Юли-2015
Прочетете за 6 минути и 29 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 12 определя реда за отчитане и представяне на данъците от печалбата, временните разлики и данъчния ефект от временните ... [още]

 
НСС 11 - Договори за строителство 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Юли-2015
Прочетете за 11 минути и 34 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 11 определя реда за счетоводно отчитане на приходите и разходите, свързани с договорите за строителство, които ... [още]

 
НСС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Юли-2015
Прочетете за 5 минути и 18 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 10 определя: а) случаите, при които предприятието извършва корекции при съставянето на годишния финансов отчет по повод ... [още]

 
НСС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска дейност 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Юли-2015
Прочетете за 9 минути и 12 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 9 определя изискванията за съставяне и представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска ... [още]

 
НСС 7 - Отчети за паричните потоци 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Юни-2015
Прочетете за 37 минути и 59 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел           (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) СС 7 урежда осигуряването на ... [още]

 
НСС 4 - Отчитане на aмортизациите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Юни-2015
Прочетете за 12 минути и 51 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 4 определя начина за отчитането на амортизациите. Обхват 1. НСС 4 се отнася за всички амортизируеми дълготрайни материални ... [още]

 
НСС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Юни-2015
Прочетете за 10 минути и 47 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 2 определя реда за оценката и счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по ... [още]

 
НСС 1 - Представяне на финансови отчети 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Юни-2015
Прочетете за 57 минути и 5 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Цел НСС 1 определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се ... [още]

 
Възможни грешки при изготвяне на сметкоплан 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Юни-2015
Прочетете за 1 минутa и 19 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Често се поставят въпроси за това какви пропуски и недостатъци има при разработването на индивидуалния сметкоплан. Много е трудно да се търсят недостатъци при формирането на индивидуалния сметкоплан. Не съществува ... [още]

 
Класификация на фирмен стандарт като нормативен акт 
от Николета Димитрова, 16-Окт-2012
Прочетете за 10 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: Подлежи ли на класификация фирмен стандарт като нормативен акт?[още]

 
Свързани лица  
от Росен Атанасов, 09-Май-2012
Прочетете за 1 минутa и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: Когато две фирми осъществяват сделки и част от собствениците на едната фирма са и собственици на другата фирма и никоя от фирмите не притежава дялове от другата, свързани лица ли са? Кой е относимият счетоводен ... [още]