X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Регистрация по ДДС

18Апр2018

Продажба на апартаменти на зелено и фактуриране

от Ели Марова на 18 Апр 2018
Въпрос: Създава се ЕООД с цел закупуване право на строеж, последващо сключване на договор за СМР с подизпълнител и продажба на част от построените апартаменти. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС. Искаме да направим ...
16Апр2018

Включване на комисионни в оборот за регистрация по ДДС

от Ели Марова на 16 Апр 2018
Въпрос: Основната дейност на дружеството е счетоводни услуги. Има сключен договор със застрахователна компания за сключване на застраховки, за което получава комисионна и издава фактури за получените суми. Включва ли се ...
15Март2018

Оспорване на акт за нарушение на ЗДДС при продажби през Amazon

от Ели Марова на 15 Март 2018
Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, извършва продажби на дребно на физически лица от България, ЕС и извън ЕС, като ползва платежна платформа Amazon. Дружеството достига прага от 50 000,00 лв. и подава заявление за ...
12Март2018

Регистрация по ДДС във Франция при предоставяне на услуги към ДЗЛ и ДЗНЛ там

от Ели Марова на 12 Март 2018
Въпрос: Регистрирано по ЗДДС българско дружество предоставя строителна услуга на данъчно задължени лица (ДЗЛ) и данъчно незадължени лица (ДЗНЛ) във Франция. Облагаема ли е доставката с ДДС и къде? Прилага ли се чл. 21, ал. 4 от ...
28Февр2018

Нарушение на чл. 97а, ал. 4 от ЗДДС за фирма, получила аванс за услуга

от Ели Марова на 28 Февр 2018
Въпрос: Българска фирма Х, нерегистрирана по ДДС, получава на 13.12.2017 г. аванс, за да започне работа по договор за услуга с фирма от ЕС, регистрирана във VIES. Услугата ще бъде извършена през м. 03.2018 г. Фирмата не е извършвала ...
26Февр2018

Трупане на оборот за регистрация по ЗДДС от туроператорска агенция

от Ели Марова на 26 Февр 2018
Въпрос: 1. Туроператорска агенция фирма „А”, нерегистрирана по ДДС, продава чрез договор с IATA агенция /фирма А се явява Non-IATA агенция ПО ДОГОВОРА/ самолетни билети. За стойността на билета издава протокол, а за комисионата - ...
22Февр2018

Регистрация по ЗДДС за фирма, предлагаща билети за спрортни мероприятия онлайн

от Ели Марова на 22 Февр 2018
Въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, продава онлайн чрез свой сайт билети за спортни мероприятия - футболни мачове. Всички събития са извън България, в страни от ЕС. Клиентите са физически лица от ЕС. След като ...
14Февр2018

Регистрация по ДДС за фирма, която ще отдава под наем имот у нас на фирми от ЕС

от Ели Марова на 14 Февр 2018
Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ДДС и неактивна по дейност, започва дейност отдаване под наем на имот в България на фирми от Белгия и организиране на фотографски курсове в България. Необходимо ли е да се регистрира по ДДС ...
24Ян2018

Префактурирана ел. енергия в облагаем оборот за регистрация по ДДС

от Ели Марова на 24 Ян 2018
Въпрос: Съгласно договор за наем на недвижим имот се префактурира изразходена ел. енергия във връзка с ползването му. При формиране на облагаемия оборот за регистрация по ДДС сумата на префактурираната ел. енергия включва ли ...
19Ян2018

Последици за неподадено заявление за регистрация по ДДС след достигнат оборот от 50 хил. лв.

от Ели Марова на 19 Ян 2018
Въпрос: Дружество е дерегистрирано по ЗДДС през 2013 г. по инициатива на органа по приходите, поради системно неизпълнение на задължения по ЗДДС. Към настоящия момент дружеството продължава своята дейност, има наличен ...
22Ян2018

Внос от Турция по време на регистрация по ДДС

от Елена Илиева на 22 Ян 2018
Въпрос: Българска фирма внася от Търция стоки по време на регистрацията си по ДДС. Как трябва да се отрази фактурата за покупка от Турция - трябва ли да я посочи като актив във справката за активите или по друг начин? ...
15Ноем2017

Регистрация по ДДС и данъчно облагане по ЗМДТ при получаване на безвъзмездно целево финансиране от ЮЛНЦ фондация

от Наталия Василева на 15 Ноем 2017
Въпрос: Фондация - юридическо лице с нестопанска дейност, която съгласно учредителния акт осъществява дейност в частна полза, има сключен договор за отпускане на грант със значение на безвъзмездно целево финансиране, ...
11Окт2017

Регистрация по ДДС за физическо лице, достигнало оборот от 50 хил. лв.

от Ели Марова на 11 Окт 2017
Въпрос: Физическо лице (висококвалифициран инженер) е сключил договор с немска фирма за пълно научнотехническо обслужване при изпитване и въвеждане в експлоатация на системите в полска електроцентрала. Услугата се извършва ...
31Авг2017

Регистрация по ДДС в началото на дейността на ЕООД

от Ели Марова на 31 Авг 2017
Въпрос: ЕООД е с дейност от скоро - 2 месеца. Удачно ли е отсега да се регистрираме по ДДС или да изчакаме да стане след достигане на минималния оборот годишно? Какви предимства и недостатъци има това сега, в началото на ...
Pagina: 123»
x