X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Отраслово счетоводство

Туризъм

07Март2018

Облагане на маржа за комисионна при услуга, предоставяна от турагент

от Ели Марова на 07 Март 2018
Въпрос: Дружеството ни е турагент и от този месец е регистрирано по ЗДДС. Работим по следния начин: • По банковата ни сметка постъпват суми от клиенти, закупили ваучери • Превеждаме към хотелите сумата, която сме договорили, ...
26Септ2017

ДДС – туристически услуги

от Трендафил Василев 26 Септ 2017
Съгласно разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), а именно чл. 66 – доставката по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно ...
11Септ2017

Услуга по трансфер на туристи със закупен от ДЗЛ транспорт и със собствен такъв

от Наталия Василева на 11 Септ 2017
Въпрос: Дружеството, установило своята икономическа дейност в България, регистрирано по ЗДДС в България, в качеството си на туроператор, действащ от свое име и за своя сметка, наричано по-нататък БГ-ТУРОПЕРАТОР, и в качеството ...
23Авг2017

Включване на разходи за гориво за транспорт при ОТУ в отчета за ОТУ

от Наталия Василева на 23 Авг 2017
Въпрос: Разходите за гориво, за транспорт със собствен автобус на туристическият оператор при обща туристическа услуга следва ли да се включват като разход в отчета за ОТУ при определяне на маржа или е по-правилно да се ...

Земеделие и животновъдство

27Февр2018

Изменение и допълнение на Закона за подпомагане на ЗП

от PortalSchetovodstvo.bg 27 Февр 2018
В брой 18 от 27 февруари 2018 г. на Държавен вестник е обнародван:   Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 ...
23Февр2018

Промяна в Наредба 3 за прилагане на схемите за директни плащания

от PortalSchetovodstvo.bg 23 Февр 2018
В бр. 17 от 23 февруари 2018 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; ...
15Февр2018

Отчитане на субсидия като текущ приход

от Трендафил Василев на 15 Февр 2018
Въпрос: През месец април 2017 година получихме безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, за изпълнението на ...
09Февр2018

База за разпределяне на разходи за спомагателни земеделски дейности

от доц. д-р Теодора Рупска на 09 Февр 2018
Въпрос: Коя е най-приложимата и достоверна база за разпределяне на разходи от спомагателните дейности на дружество: физ. декар, преки разходи или труд? Дружеството отглежда 20 000 дка земя, като от тях засяваме по 5000 Пшеница, 5000 ...

Тютюнопроизводители

19Ян2017

До края на март тютюнопроизводителите трябва да се впишат в регистър

от PortalSchetovodstvo.bg 19 Ян 2017
До 31-ви март тази година всички земеделски производители, отглеждащи тютюн, следва да се впишат в Регистъра на тютюнопроизводителите. През миналата година в него бяха вписани около 6100 от малко над 16 000 ...
03Ян2017

Наредба 22 от 21.12.2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн

от PortalSchetovodstvo.bg 03 Ян 2017
В брой 2015 от 30 декември 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба  № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават ...
20Окт2016

Увеличението на акциза на цигарите мина на първо четене

от PortalSchetovodstvo.bg 20 Окт 2016
Депутатите приеха на I-во четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, съгласно които се повишава специфичния акциз на цигарите от 70 на 101 лв. за 1000 къса. Същевременно пропорционалният акциз ...
04Окт2016

Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия

от PortalSchetovodstvo.bg 04 Окт 2016
В брой 77 от 04 октомври 2016 г. на Държавен вестник е обнародванo:   Постановление № 249 от 27 септември 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приет с ...

Строителство

02Февр2018

Отчитане правото на пропорционален ДК. Корекции на ползван ДК при промяна на пропорцията за ползване на активи за икономическата дейност и лични нужди - част II

от Евгени Рангелов 02 Февр 2018
Част първа четете тук >>> Годишни корекции на ползван данъчен кредит при промяна на пропорцията, приета при придобиване на активите за степента на използването им за икономическата дейност на ...
01Февр2018

Отчитане правото на пропорционален ДК. Корекции на ползван ДК при промяна на пропорцията за ползване на активи за икономическата дейност и лични нужди - част I

от Евгени Рангелов 01 Февр 2018
  До края на 2016 година ЗДДС предвиждаше само еднократни корекции на ползван данъчен кредит за случаите, посочени в чл. 79 от закона (основно изменен от 01.01.2017 г.). Прилаганият режим по ЗДДС даваше възможност да се ...
31Ян2018

Еднократни корекции на ползван ДК при годишно счетоводно приключване за 2017 г.

от Евгени Рангелов 31 Ян 2018
С промяната на ЗДДС /обн. ДВ бр. 97 от 2016 г./ бе въведен цялостен механизъм относно ползването на пълен, частичен или пропорционален данъчен кредит и за последващи годишни и еднократни корекции на ползван данъчен ...
30Ян2018

Отчитане корекциите на ползван ДК за стоки, вкл. недвижими имоти, за всяка от годините, следваща годините на ползване на ДК

от Евгени Рангелов 30 Ян 2018
Правото на приспадане на данъчен кредит при наличие на предвидените в ЗДДС условия възниква към момента на осъществяване на доставката на стоки и услуги. При доставка на дълготрайни ак­тиви, които имат ...

Транспортни услуги

13Февр2018

Прилагане и доказване на нулева ставка при транспортните услуги - част II

от Ели Марова 13 Февр 2018
Част първа четете тук >>> Всичко казано до тук касае доставчиците на международни транспортни услуги, но следва да обърнем внимание и на получателите на такива услуги. Когато получената доставка е извършена от ...
12Февр2018

Прилагане и доказване на нулева ставка при транспортните услуги - част I

от Ели Марова 12 Февр 2018
Нормите, които касаят прилагането на нулева ставка при транспортните услуги са чл. 29, чл. 30, чл. 36а и чл. 37 от ЗДДС, както и чл. 22, чл. 23, чл. 36, чл. 36а и чл. 39 от ППЗДДС.   Тъй като мястото на транспортните услуги на стоки ...
09Февр2018

Възстановяване на ДДС, начислено в държавите членки при вътреобщностен транспорт

от Ели Марова 09 Февр 2018
Транспортните фирми, които извършват превози в държави членки на ЕС, неминуемо правят разходи в държавите членки, като част от тези разходи са обложени с ДДС в страната на потребление. Такива разходи могат да ...
08Февр2018

Използване на DKV карти в международния транспорт

от Ели Марова 08 Февр 2018
В последните години доста фирми ползват услугите на дружества, възстановяващи ДДС от ЕС. За транспортните фирми предпочитани се оказват DKV картите, чрез които превозвачът заплаща гориво, пътни такси, ремонт и ...
x