Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Отраслово счетоводствоДДС – туристически услуги 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 26-Септ-2017
Прочетете за 9 минути и 48 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Туризъм

Съгласно разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), а именно чл. 66 – доставката по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно ... [още]

 
Услуга по трансфер на туристи със закупен от ДЗЛ транспорт и със собствен такъв 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 11-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 43 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Туризъм

Въпрос: Дружеството, установило своята икономическа дейност в България, регистрирано по ЗДДС в България, в качеството си на туроператор, действащ от свое име и за своя сметка, наричано по-нататък БГ-ТУРОПЕРАТОР, и в качеството ... [още]

 
Включване на разходи за гориво за транспорт при ОТУ в отчета за ОТУ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 23-Авг-2017
Прочетете за 35 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Туризъм

Въпрос: Разходите за гориво, за транспорт със собствен автобус на туристическият оператор при обща туристическа услуга следва ли да се включват като разход в отчета за ОТУ при определяне на маржа или е по-правилно да се ... [още]

 

Представяне на нетекущите (дълготрайни) биологични активи по реда на СС 41 и МСС 41 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Дек-2017
Прочетете за 13 минути и 36 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В продължение на материала, посветен на представянето на земеделската продукция и нетекущите (краткотрайни) биологични активи във финансовите отчети, изготвени в съответствие с приложимите счетоводни ... [още]

 
Представяне на земеделската продукция и текущите биологични активи по реда на СС 41 и МСС 41 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 11-Дек-2017
Прочетете за 12 минути и 3 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Земеделската дейност е специфичен вид производство, което се характеризира със силно изразено разминаване между стопанската година на съответния земеделски стопанин и финансовата година, за която неговото ... [още]

 
Отчитане на закупуване на трайни насаждения 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 08-Дек-2017
Прочетете за 15 минути и 53 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

За  стопанската практика интерес представлява оценяването и първоначалното признаване на закупени трайни насаждения – гори, овощни градини от различен вид, малинови насаждения и др. Още повече, че в ... [още]

 

До края на март тютюнопроизводителите трябва да се впишат в регистър 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Ян-2017
Прочетете за 1 минутa и 47 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Тютюнопроизводители

До 31-ви март тази година всички земеделски производители, отглеждащи тютюн, следва да се впишат в Регистъра на тютюнопроизводителите. През миналата година в него бяха вписани около 6100 от малко над 16 000 ... [още]

 
Наредба 22 от 21.12.2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Ян-2017
Прочетете за 11 минути и 33 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Тютюнопроизводители

В брой 2015 от 30 декември 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба  № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават ... [още]

 
Увеличението на акциза на цигарите мина на първо четене 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Окт-2016
Прочетете за 37 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Тютюнопроизводители

Депутатите приеха на I-во четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, съгласно които се повишава специфичния акциз на цигарите от 70 на 101 лв. за 1000 къса. Същевременно пропорционалният акциз ... [още]

 

Бартер при прехвърляне право на строеж и собственост и ДДС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 14-Дек-2017
Прочетете за 49 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Строителна фирма придобива учредяване право на строеж на жилищна сграда от 250 кв. м. В предварителния договор между строителната фирма и физическите лица, собственици на земята, е записано, че учредяват право на строеж ... [още]

 
Завеждане на скеле втора употреба като ДМА и данъчно призната норма на амортизация 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 15-Ноем-2016
Прочетете за 40 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Фирма закупува голяма квадратура строително скеле ВТОРА УПОТРЕБА на стойност над 40 000 лева, което завежда като ДМА. В коя категория данъчни амортизируеми активи следва да бъде заведен активът и каква данъчно призната ... [още]

 
Признаване за данъчни цели на разходи за гориво и нощувки при командировка 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 18-Апр-2016
Прочетете за 1 минутa и 25 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Фирма открива нов обект в провинцията за извършване на СМР. За целта командирова свой служител на трудов договор да извършва дейност като технически ръководител на новия обект. Той ще ползва личния си автомобил, като ... [още]

 

Изменение и допълнение на Наредба Н-8 от 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Дек-2017
Прочетете за 2 минути и 15 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Транспортни услуги

В брой 98 от 08 декември 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка (обн., ... [още]

 
Извършване на транспортна услуга от фирма, наема лицензиран за вътрешни превози товарен автомобил 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 28-Авг-2017
Прочетете за 42 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Транспортни услуги

Въпрос: Фирма наема товарен автомобил от друга фирма, която има лиценз за вътрешни превози. Може ли фирмата наемател да извърши с наетия автомобил транспортна услуга (съответно да фактурира услугата), при положение че ... [още]

 
Прилагане на нулева ставка за доставки на свързани с внос услуги по чл. 36а от ЗДДС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 08-Февр-2017
Прочетете за 6 минути и 28 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Транспортни услуги

Има няколко основни неща, на които трябва да се акцентира при прилагането на чл. 36а от ЗДДС. Едно от тези неща е, че с разпоредбата на чл. 36а на ЗДДС нулевата ставка на данъка се прилага за доставка на свързани с ... [още]