Portalschetovodstvo.bg
18 Октомври 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Отраслово счетоводствоДДС – туристически услуги 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 26-Септ-2017
Прочетете за 9 минути и 48 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Туризъм

Съгласно разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), а именно чл. 66 – доставката по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно ... [още]

 
Услуга по трансфер на туристи със закупен от ДЗЛ транспорт и със собствен такъв 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 11-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 43 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Туризъм

Въпрос: Дружеството, установило своята икономическа дейност в България, регистрирано по ЗДДС в България, в качеството си на туроператор, действащ от свое име и за своя сметка, наричано по-нататък БГ-ТУРОПЕРАТОР, и в качеството ... [още]

 
Включване на разходи за гориво за транспорт при ОТУ в отчета за ОТУ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 23-Авг-2017
Прочетете за 35 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Туризъм

Въпрос: Разходите за гориво, за транспорт със собствен автобус на туристическият оператор при обща туристическа услуга следва ли да се включват като разход в отчета за ОТУ при определяне на маржа или е по-правилно да се ... [още]

 

Прилагане на механизма на обратно начисляване на ДДС (изискуем данък от получателя) за доставки на зърнени и технически култури с място на изпълнение на територията на страната 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 17-Окт-2017
Прочетете за 5 минути и 58 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Механизмът за обратно начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) е изключение от общия ред за облагане с ДДС и представлява ефективен инструмент в борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно ... [още]

 
Наредба 6 от 29.09.2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2. от мярка 4 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Окт-2017
Прочетете за 111 минути и 27 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 82 от 13 октомври 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба № 6 от 29 септември 2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на ... [още]

 
Счетоводно третиране на селскостопанската/земеделската дейност 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 10-Окт-2017
Прочетете за 13 минути и 49 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Селскостопанските (земеделските) предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), прилагат Закона за счетоводството и изготвят финансовите си отчети на базата на Националните счетоводни ... [още]

 

До края на март тютюнопроизводителите трябва да се впишат в регистър 
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Ян-2017
Прочетете за 1 минутa и 47 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Тютюнопроизводители

До 31-ви март тази година всички земеделски производители, отглеждащи тютюн, следва да се впишат в Регистъра на тютюнопроизводителите. През миналата година в него бяха вписани около 6100 от малко над 16 000 ... [още]

 
Наредба 22 от 21.12.2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн 
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Ян-2017
Прочетете за 11 минути и 33 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Тютюнопроизводители

В брой 2015 от 30 декември 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба  № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават ... [още]

 
Увеличението на акциза на цигарите мина на първо четене 
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Окт-2016
Прочетете за 37 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Тютюнопроизводители

Депутатите приеха на I-во четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, съгласно които се повишава специфичния акциз на цигарите от 70 на 101 лв. за 1000 къса. Същевременно пропорционалният акциз ... [още]

 

Завеждане на скеле втора употреба като ДМА и данъчно призната норма на амортизация 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 15-Ноем-2016
Прочетете за 40 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Фирма закупува голяма квадратура строително скеле ВТОРА УПОТРЕБА на стойност над 40 000 лева, което завежда като ДМА. В коя категория данъчни амортизируеми активи следва да бъде заведен активът и каква данъчно призната ... [още]

 
Признаване за данъчни цели на разходи за гориво и нощувки при командировка 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 18-Апр-2016
Прочетете за 1 минутa и 25 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Фирма открива нов обект в провинцията за извършване на СМР. За целта командирова свой служител на трудов договор да извършва дейност като технически ръководител на новия обект. Той ще ползва личния си автомобил, като ... [още]

 
Присъщи разходи по договори за строителство 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 15-Ян-2016
Прочетете за 2 минути и 49 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Кои са присъщите разходи по договори за строителство?[още]

 

Извършване на транспортна услуга от фирма, наема лицензиран за вътрешни превози товарен автомобил 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 28-Авг-2017
Прочетете за 42 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Транспортни услуги

Въпрос: Фирма наема товарен автомобил от друга фирма, която има лиценз за вътрешни превози. Може ли фирмата наемател да извърши с наетия автомобил транспортна услуга (съответно да фактурира услугата), при положение че ... [още]

 
Прилагане на нулева ставка за доставки на свързани с внос услуги по чл. 36а от ЗДДС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 08-Февр-2017
Прочетете за 6 минути и 28 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Транспортни услуги

Има няколко основни неща, на които трябва да се акцентира при прилагането на чл. 36а от ЗДДС. Едно от тези неща е, че с разпоредбата на чл. 36а на ЗДДС нулевата ставка на данъка се прилага за доставка на свързани с ... [още]

 
ЗДДС и приложението му при товарния транспорт - част II 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 03-Февр-2017
Прочетете за 4 минути и 42 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Транспортни услуги

Първа част вижте тук: ЗДДС и приложението му при товарния транспорт - част I  Нулева ставка на данъка при международен транспорт   Коментирайки услуги по транспорт на стоки, важна тема е ... [още]