Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

НСФОМСП


Предаване на счетоводни документи в държавен архив след заличаване на фирма в Търговския регистър 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 29-Юни-2017
Прочетете за 1 минутa и 12 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Този месец излезе заличаването на наша фирма в Търговския регистър. Според СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, т. 5.3 ликвидаторите следва да предадат в държавния архив счетоводните документи, които ... [още]

 
Начален ликвидационен баланс за дружество в ликвидация 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 14-Ян-2017
Прочетете за 1 минутa и 52 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Съгласно Решение на едноличния собственик на капитала от 26.08.2016 г. се открива производство по ликвидация. Прекратяването на дружеството е обявено в Търговски регистър на 12.12.2016 г. Съгласно СС 13 към датата на съдебното ... [още]

 
Обнародване на постановление изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Ян-2016
Прочетете за 53 минути и 19 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Счетоводство » НСФОМСП

В брой: 3 от 12 януари 2016 г. е обнародвано: Постановление № 394 от 30 декември 2015 Г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № ... [още]

 
Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Общи разпоредби 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Юни-2015
Прочетете за 4 минути и 1 секундa

» Законодателство » Счетоводство » НСФОМСП

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) С прилагането на Националните стандарти за финансови ... [още]

 
Подобрение на ДМА, което води до увеличени икономии и корекция в балансовата стойност 
от Павел Йончев, 23-Окт-2013
Прочетете за 26 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Възможно ли е с подобрение на ДМА, което води до увеличени икономии, да се коригира балансовата му стойност?[още]

 
Корекция на ГФО чрез оповестяване 
от Павел Йончев, 22-Окт-2013
Прочетете за 8 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Съществува ли възможност да се направи корекция на годишния финансов отчет, като за целта това се извърши чрез оповестяването на счетоводната политика?[още]

 
Стойност по която ДМА се представят в баланса на предприятието 
от Павел Йончев, 22-Окт-2013
Прочетете за 20 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Как се представят дълготрайните активи, материални и нематериални в баланса на предприятието – по брутна или нетна стойност?[още]

 
Финансовите отчети и кореспондилащи счетоводни сметки  
от Павел Йончев, 20-Окт-2013
Прочетете за 31 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Съществува ли някакво правило, по което определени счетоводни сметки кореспондират с финансовите отчети?[още]

 
Отклонение от приетата счетоводна политика 
от Павел Йончев, 19-Окт-2013
Прочетете за 12 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Възможно ли е да се отклоним от приетата вече счетоводна политика?[още]

 
Счетоводно третиране на замяната на несходни материални дълготрайни активи 
от Павел Йончев, 14-Окт-2013
Прочетете за 22 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Как се третира замяна на несходни материални дълготрайни активи.[още]

 
Изработка на счетоводна политика през отчетният период 
от Павел Йончев, 13-Окт-2013
Прочетете за 34 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Може ли да изработим счетоводната политика в средата на годината за която тя има действие?[още]

 
Съдържание на статия „други данъци, алтернативни на корпоративния данък” от ОПР 
от Павел Йончев, 16-Окт-2012
Прочетете за 16 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Какво се отчита в графа „други данъци, алтернативни на корпоративния данък” от ОПР?[още]

 
Оповестяване на заеми между свързани лица 
от Росен Атанасов, 27-Септ-2012
Прочетете за 19 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Оповестяват ли се заеми между свързани лица?[още]

 
Образуване разходната норма на лекотоварен автомобил 
от Павел Йончев, 06-Юли-2012
Прочетете за 1 минутa и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Как най-правилно се образува разходната норма на лекотоварен автомобил?[още]

 
Компютърната мрежа като един ДМА 
от Росен Атанасов, 04-Юли-2012
Прочетете за 36 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Имаме компютърна мрежа. Възможно ли е до обединим компютрите в нея и да ги отчитаме като едно ДМА?[още]

 
Отчет приходи и разходи на ЮЛНЦ с нестопанска и стопанска дейност  
от Павел Йончев, 15-Юни-2012
Прочетете за 40 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Къде в Отчет приходи и разходи се отразява прихода от нестопанската дейност на сдружение. За стопанската е ясно, нестопанската дейност отразява ли се в отчета?[още]

 
Детайлност по години на разпределена печалба в полза на съдружници  
от Павел Йончев, 24-Апр-2012
Прочетете за 15 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: ОС на ЕООД взема решение за разпределение на печалба в полза на съдружници. Трябва ли да се описва сумата по години, при положение, че неразпределената печалба е от пет години?[още]

 
Данъчна балансова стойност на дълготраен актив 
от Росен Атанасов, 14-Март-2012
Прочетете за 18 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Какво представлява данъчно-балансовата стойност на актива?[още]

 
Коригиращо събитие 
от Павел Йончев, 20-Февр-2012
Прочетете за 29 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Какви са условията за определяне на едно събитие като коригиращо?[още]