Portalschetovodstvo.bg
18 Октомври 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
  •   Kалкулатори
  • ДДС Калкулатор  ДДС Калкулатор
  •   Вашият подарък
  • Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения
  •   БЕЗПЛАТЕН бюлетин
  •   Да, искам да се абонирам. Получи БЕЗПЛАТНОТО Специално приложение "Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения" и информация за продукти, услуги, събития и др., които РС Издателство и Бизнес Консултации предлага. Условия на ползване на този сайт. Информационна бележкаFacebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Последни Днес


Прилагане на механизма на обратно начисляване на ДДС (изискуем данък от получателя) за доставки на зърнени и технически култури с място на изпълнение на територията на страната 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 17-Окт-2017
Прочетете за 5 минути и 58 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Механизмът за обратно начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) е изключение от общия ред за облагане с ДДС и представлява ефективен инструмент в борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно ... [още]

 
Счетоводни записвания при тристранен протокол между сертифицираща фирма ООД и ЕТ 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 17-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 29 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: ЕТ заплаща услуга по сертификация на фирма ООД. Сертифициращата фирма издава фактура на ООД-то. Моля да обясните счетоводните записвания, които следват при тристранен протокол, който ще бъде издаден за случая, че ЕТ ще ... [още]

 
Издаване на протокол по чл. 117 и ползване на данъчен кредит за фактура с комисионна от Швейцария 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 16-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 38 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Протокол по чл. 117

Въпрос: Имам издадена фактура от контрагент с ДДС номер от Швейцария (започва с CHE....). Фактурата е за комисионна по продажба във връзка с хотелско настаняване чрез този контрагент. Трябва ли да издам протокол по чл. 117 от ЗДДС и ... [още]

 
Префактуриране на разходи за ел. енергия между физически лица 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 16-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 42 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Въпрос: Собственик съм на трафопост, захранващ с ел. енергия голяма търговска база. В същата база има още 3-ма собственици, на които трябва да префактурирам ел. енергия. Как трябва да се оформи документацията съобразно ... [още]

 
Разпределяне на дивидент от неразпределена печалба от минали години - колко пъти за календарна година 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 16-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 34 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Дивиденти

Въпрос: Колко пъти в календарна година може да се разпредели дивидент по ТЗ от неразпределена печалба от минали години, когато става въпрос за изплащане на чиста сума от касата на Дружеството (с удържан данък от платеца на ... [още]

 
Наредба 6 от 29.09.2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2. от мярка 4 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Окт-2017
Прочетете за 111 минути и 27 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 82 от 13 октомври 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба № 6 от 29 септември 2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на ... [още]

 
Отдаване под наем на автомобил на служител в дружество, като съпругата на служителя е с дялово участие в дружеството 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 13-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 42 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Въпросът ми е във връзка с отдаване под наем на актив на дружество (товарен автомобил). Дружеството има сключен договор за отдаване под наем на горепосочения актив на ФЛ срещу сумата от 150,00 лв. месечно (1800,00 лв. годишен ... [още]

 
Корекции на ползван данъчен кредит за закупен на финансов лизинг товарен автомобил 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Окт-2017
Прочетете за 3 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Въпрос: През 2014 г. дружество е взело на финансов лизинг автомобил тип N1 товарен. Лизинговият договор изтича в началото на 2019 г., но управителят има намерение да изплати дължимите вноски до края на договора и да прехвърли ... [още]

 
Данъчно-осигурителен календар за периода от 22 до 28 октомври 2017 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Окт-2017
Прочетете за 8 минути и 48 секунди

» Срокове за плащания и отчети » Данъчно облагане и такси » Декларации

25 октомври 2017 ❖ Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец септември 2017 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.   ❖ Внасяне на осигурителните вноски за ... [още]

 
Регистрация по ДДС за физическо лице, достигнало оборот от 50 хил. лв. 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 12-Окт-2017
Прочетете за 3 минути и 9 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Регистрация по ДДС

Въпрос: Физическо лице (висококвалифициран инженер) е сключил договор с немска фирма за пълно научнотехническо обслужване при изпитване и въвеждане в експлоатация на системите в полска електроцентрала. Услугата се извършва ... [още]

 
Данъчно облагане при фактура за услуга, издадена от българско физическо лице с неизяснен статут за целите на ЗДДФЛ 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 12-Окт-2017
Прочетете за 2 минути и 3 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Получих фактура издадена от български гражданин, живеещ и работещ във Великобритания като изпълнител, за фондацията ни, регистрирана в обществена полза като възложител. Физическото лице казва, че е регистрирано във ... [още]

 
Включване в дневниците по ДДС и фактуриране на разходи за гориво 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 11-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 55 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Фактури и самофактуриране

Въпрос: Фирма има сключен договор с верига бензиностанции за зареждане на гориво с карти в България и страни от ЕС, като същевременно и възстановява ДДС, за което има подписани и изпратени съответните документи. Въпросът ми ... [още]

 
СИДДО с Кралство Испания 
от PortalSchetovodstvo.bg, 11-Окт-2017
Прочетете за 38 минути и 54 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » СИДДО

Спогодба между Народна република България и Кралство Испания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществата   Ратифицирана с Решение на ... [още]

 
Уведомяване на НАП за това, че лице подава декларация за доходите си от България в Испания 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 10-Окт-2017
Прочетете за 2 минути и 12 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » СИДДО

Въпрос: Лице, работещо по трудов договор в България, има сертификат за данъчен резидент и е местно лице на Испания. Лицето се облага в България и има доходи само от трудови правоотношения. На територията на България му се ... [още]