Portalschetovodstvo.bg
17 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Нормативна уредба


Прагове за деклариране по система Интрастат за 2018-та 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 21 секунди

» Новини » Интрастат » Нормативна уредба

НАП публикува Заповед на председателя на НСИ за определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2018-та. Заповедта гласи: На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закон за статистика на ... [още]

 
Наредба Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Март-2017
Прочетете за 22 минути и 39 секунди

» Законодателство » Интрастат » Нормативна уредба

Обн. - ДВ, бр. 3 от 11.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 19.03.2013 г. Издадена от министъра на финансите   Глава първа ПРЕДМЕТ Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) С ... [още]

 
Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Март-2017
Прочетете за 17 минути и 35 секунди

» Законодателство » Интрастат » Нормативна уредба

Обн. - ДВ, бр. 40 от 29.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.   Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда: 1. осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностна търговия със стоки между Република ... [още]

 
Административната тежест по прилагане на система Интрастат през погледа на националните институции и Интрастат операторите – част II 
от Красимир Иванов - Директор на Дирекция Интрастат,
от Красимир Иванов - Директор на Дирекция Интрастат, 12-Юли-2016
Прочетете за 6 минути и 58 секунди

» Процедури и практики » Интрастат » Нормативна уредба

1. Цели на статията   Основните цели на тази част от статията, ориентирана изцяло към Интрастат операторите, са:   ♦ да обобщи елементите и анализира в максимална степен най-съществените фактори, ... [още]

 
Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки... 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 06-Юли-2016
Прочетете за 29 минути и 19 секунди

» Законодателство » Интрастат » Нормативна уредба

...референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки В сила от 01.09.2006 г.2010г. Обн. ДВ. ... [още]

 
Административната тежест по прилагане на система Интрастат през погледа на националните институции и интрастат операторите 
от Красимир Иванов - Директор на Дирекция Интрастат,
от Красимир Иванов - Директор на Дирекция Интрастат, 30-Юни-2016
Прочетете за 11 минути и 58 секунди

» Процедури и практики » Интрастат » Нормативна уредба

Въведение   Системата Интрастат се прилага в държавите-членки на Европейския съюз едновременно с въвеждането на преходния режим за вътреобщностен данък върху добавената стойност от началото на 1993 година, ... [още]

 
Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2016 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 18-Ноем-2015
Прочетете за 58 секунди

» Новини » Интрастат » Нормативна уредба

НАП публикува Заповед № РД 05-733/08.10.2015 г. на председателя на НСИ относно определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2016 г. Според нея: Праговете за деклариране по системата Интрастат за 2016 г. ... [още]

 
Обнародване на Заповед № РД- 05-733 от 8 октомври 2015 г. във връзка с Интрастат 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 25 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Интрастат » Нормативна уредба

В брой 80 от 16.10.2015 г. на Държавен вестник бе обнародвана:   Национален статистически институт:   ЗАПОВЕД № РД- 05-733 от 8 октомври  2015 г.   На основание чл. 3, ал.1, т.1 и чл. 4 от Закона за статистика на ... [още]