Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Начисляване на ДДС


Начисляване на ДДС при префактуриране на неустойка 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 06-Дек-2017
Прочетете за 47 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Ситуацията е следната: ЕООД отдава под наем цех и префактурира газ и всички други консумативи на наемателя (който в случая също е ЕООД). Наемателят забавя плащането на газта, поради което наемодателят също не плаща ... [още]

 
Протокол за ВОП при фактура без ДДС от френска фирма, извършваща ремонти и подобрения 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 21-Ноем-2017
Прочетете за 1 минутa и 14 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Получавам фактура за извършени разходи по автоматизация на актив - машина, отдадена под наем на територията на Франция, за която ние получаваме наем. Фирмата, която фактурира, е френска фирма, с която ние работим. ... [още]

 
Начисляване на ДДС за нови резервни части, закупени за продажба като стоки и за ползване в ремонти 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 17-Ноем-2017
Прочетете за 1 минутa и 21 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Дилъри сме на стоки втора употреба. Закупили сме нови резервни части с фактура без ДДС. Самоначисли ли сме ДДС в дневника за продажби и дневника за покупки с протокол 117. Някой от рез. части се продават като стоки и ... [още]

 
Фактура с повторен номер, невключена в дневника за продажбите 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 14-Ноем-2017
Прочетете за 2 минути и 3 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Във дневника за продажби от предходен месец има невключена фактура за продажба към клиент. Тъй като имаме система за номерата на фактурите и двама души работят с нея, единият е взел номер и издал фактура, която е ... [още]

 
Смесено ползване 50 на 50 на автомобил под наем и издаване на протокол по чл. 117 за начисляване на ДДС  
от Ели Марова,
от Ели Марова, 31-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 18 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: При получена фактура за ползван автомобил под наем и при условие, че не желаем да попълваме пътни листи за ползването му - може ли да изберем варианта за 50:50 смесено ползване на автомобила и да издадем протокол по чл. 117, ... [още]

 
Начисляване на ДДС във фактура за клиент с невалиден ДДС номер за транспорт от Испания до Германия 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 19-Окт-2017
Прочетете за 2 минути и 47 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българска фирма - юридическо лице с регистрация по ДДС - извършва транспортна услуга за превоз на товар от Испания до Германия на клиент - немска фирма. При проверка в регистъра немската фирма се оказва с невалиден ДДС ... [още]

 
Самоначисляване на ДДС върху заплащане за услуги, предоставяни в САЩ 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 03-Окт-2017
Прочетете за 48 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Имам регистрирано ЕООД и извършвам услуги за фирма в Съединените щати. Имам ли задължение за плащане на ДДС върху получаваните суми? По мнението на счетоводителя ми не се дължи ДДС, когато има при износ на стоки и ... [още]

 
Начисляване на ДДС за закупен и монтиран в България GPS върху автомобил, който не остава у нас 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 29-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 47 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Дружеството продава устройство gps и го монтира в България на превозно средство, собственост на фирма, регистрирана по ДДС от ЕС Полша. Трябва ли да се начисли ДДС на стоката и съответно услугата по монтажа или това е ... [още]

 
Начисляване на ДДС при услуги за френски фирми от българска фирма без регистрация по ДДС във Франция 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 28-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 17 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: ЕООД, регистрирано по ДДС, в България и с адрес на регистрация в България, ще извършва услуги по ремонт на покриви във Франция. Фирмата ще назначи двама работници, които са французи и които ще се осигуряват в България и ... [още]

 
Включване на фактура за продажба на лек автомобил в дневника за продажбите 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 27-Септ-2017
Прочетете за 38 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: За фирма с регистрация по ЗДДС предстои продажба на лек автомобил. Във фактурата при продажбата ще бъде посочен чл. 50, ал. 2 от ЗДДС във вид на основание за неначисляване на ДДС. Следва ли фактурата да влезе в дневника на ... [още]

 
Начисляване на ДДС при получено авансово плащане за ВОП без издаден насрещен документ 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 25-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 36 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма е платила авансово за вътреобщностно придобиване на стоки. Срещу авансовото плащане не е получила документ от доставчика. При това положение фирмата има ли задължение да начисли ДДС за това плащане с издаване на ... [още]

 
Обратно начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 21-Септ-2017
Прочетете за 5 минути и 26 секунди

» Процедури и практики » ДДС » Начисляване на ДДС

Общото правило съгласно чл. 82, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) е ДДС да е изискуем и да се начислява от регистриран по ЗДДС доставчик по облагаема доставка. Механизмът за обратно начисляване ... [още]

 
Отразяване на китайска фактура в дневник покупки и начисляване на ДДС 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 14-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 55 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българско дружество купува стоки от китайски доставчик. Дружеството продава стоките на свой клиент от Украйна. Дружеството е регистрирано за целите на ДДС. При покупката на стоките, доставчикът от Китай издава ... [още]

 
Облагане на доставки на стоки, закупени от Америка за продажба отново в Америка 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 04-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 8 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българска фирма иска да прави Drop shipping. Ще купува стока от Америка /от фирми/ и ще я продава пак в Америка /на физически лица/. Как ще става облагането на тези доставки и как ще бъдат отразени в дневниците? [още]

 
Фактура без начислено ДДС от фирма от САЩ 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 25-Авг-2017
Прочетете за 1 минутa и 19 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС на основание чл. 96 от ЗДДС, получава фактура за рекламни услуги от фирма със седалище в САЩ. Фактурата не е с начислено ДДС, т.к. в САЩ нямат ДДС регистрации. Как се посочва в ... [още]

 
Начисляване на ДДС при брак на плодове и зеленчуци 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 07-Авг-2017
Прочетете за 1 минутa и 11 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: ООД с основна дейност търговия на едро с плодове и зеленчуци бракува зеленчуци поради влошаване на качеството им и невъзможността да ги продаде. В този случай бракуването попада ли в изключенията на чл.80 от ЗДДС или ... [още]

 
Фактуриране на наем за хотел в Италия и начисляване на ДДС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 01-Авг-2017
Прочетете за 1 минутa и 54 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българско ЕОИИ, регистрирано по ДДС (наемодател), отдава под наем на на италианско дружество, данъчно задължено и регистрирано по ДДС в Италия (наемател), свой собствен хотел, който се намира в Италия. Плащането на ... [още]

 
Начисляване на ДДС при префактуриране на застраховки на техника 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 31-Юли-2017
Прочетете за 1 минутa и 23 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма ООД има закупена техника, която ще отдава под наем на съдружниците в това ООД. Разходите по застраховката на техниката ще бъдат за сметка на ползвателите. Следва ли ООД да начисли ДДС при префактурирането на ... [още]

 
Неначисляване на ДДС за комисионерска услуга към турска и швейцарска фирми 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 27-Юли-2017
Прочетете за 1 минутa и 48 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Наш клиент, фирма регистрирана по ЗДДС, издава фактури за извършена комисионерска услуга към турска и към швейцарска фирма. Няма начислено ДДС на фактурите. Тъй като фактурите са издадени към фирми извън ЕС, питането ... [още]

 
Основание за неначисляване на ДДС във фактура за услуга към финландска фирма 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 17-Юли-2017
Прочетете за 2 минути и 13 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Нашата фирма, която е с регистрация по ЗДДС у нас, прави доставка на услуга към финландска фирма с регистрация по ДДС във Финландия. При издаването на фактурата за тази услуга какво основание за неначисляване на ДДС да ... [още]

 
Начисляване на ДДС върху продажна цена на автомобил, закупен от нерегистрирано по ДДС ФЛ от ЕС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 16-Юли-2017
Прочетете за 45 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, закупува от ФЛ от ЕС, което не е регистрирано по ДДС, лек автомобил 4+1 места. Следва ли при последваща продажба на този автомобил да се начислява ДДС върху продажната цена?[още]

 
Примери за обратно начисляване на ДДС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 11-Юли-2017
Прочетете за 4 минути и 38 секунди

» Процедури и практики » ДДС » Начисляване на ДДС

Обратното начисляване на ДДС, когато получател е българско данъчно задължено лице, е регламентирано в чл. 82, ал. 2 - 5 и чл. 84 от ЗДДС. В чл. 82, ал. 2 има няколко условия, които трябва да са изпълнени, за да е в сила ... [още]

 
Основание за неначисляване на ДДС при ВОД 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 09-Юли-2017
Прочетете за 2 минути и 20 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Какво е основанието за неначисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) при вътреобщностна доставка (ВОД) на стоки?[още]

 
Начисляване на ДДС и право на данъчен кредит за строителни услуги от гледна точка на подизпълнител 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Юли-2017
Прочетете за 2 минути и 12 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, има сключен договор с румънско дружество за извършване на строителни услуги във връзка със строеж на обект на територията на Румъния. За изпълнение на договора българското ... [още]

 
Счетоводно оформяне на покупка на телета и начисляване на ДДС 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 30-Юни-2017
Прочетете за 49 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: ЕТ купува телета от физическо лице, което не е регистрирано по ДДС. Как най-точно счетоводно да оформя покупката за начисляване на ДДС?[още]

 
Начисляване на ДДС във фактура за комисионна към швейцарска фирма 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 26-Юни-2017
Прочетете за 1 минутa и 48 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Предприятие с регистрация по ДДС на получава комисионни от продажби на финансови продукти на фирма от Швейцария, явяваща се дистрибутор на подобни. Нашата фирма привлича клиенти за тези продукти, като клиентите не са ... [още]

 
Начисляване на ДДС във фактури за предварителна покупка на апартаменти 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 22-Юни-2017
Прочетете за 48 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирмата има разрешение за строеж на РЗП 3000 кв. м. - 40 апартамента. Продава 4 апартамента на частни лица по предварителен договор на зелено на обща стойност 200 000,00 лв. и трябва да издаде фактури за всеки един апартамент. ... [още]

 
Продажба под балансовата стойност на земя с вече продадено право на строеж 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 09-Юни-2017
Прочетете за 2 минути и 12 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Продаваме земя, върху която е построена къща. Преди години е продадено правото на строеж и след това е продадена къщата на физическо лице, без земята - тя е останала собственост на фирмата. Балансовата стойност на ... [още]

 
Начисляване на ДДС при продажба на УПИ, закупен от нерегистрирани по ЗДДС физически лица 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 07-Юни-2017
Прочетете за 1 минутa и 15 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма (ЕООД) притежава 13 идеални части от поземлен имот (земя). Изкупува другите 23 от двама собственици - физически лица, нерегистрирани по ЗДДС. Оформя имота като едно общо цяло и го вкарва в регулация – имотът вече е ... [още]

 
Начисляване на ДДС при внос на семена от Румъния 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 06-Апр-2017
Прочетете за 43 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирмата е директен вносител от Румъния на семена люцерна. Трябва ли да се начислят 20% ДДС за доставката с протокол по чл. 84, който да регистрирам в дневника за продажби? Когато продавам семената на клиенти, ще начислявам ... [още]

 
Начисляване на ДДС при продажба на плодове между 3 фирми 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 07-Март-2017
Прочетете за 40 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: По предходния казус: "ЕООД внася плодове от Турция, има платено ДДС по внос. Част от плодовете се продават на фирма В от друга държава членка, регистрирана по ДДС, а фирма В ги продава на трета фирма С от трета държава ... [още]

 
Начисляване на ДДС във фактура за продажба 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 06-Март-2017
Прочетете за 2 минути и 45 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: ЕООД внася плодове от Турция, има платено ДДС по внос. Част от плодовете се продават на фирма В от друга държава членка, регистрирана по ДДС, а фирма В ги продава на трета фирма С от трета държава членка на ЕС, ... [още]

 
Начисляване на ДДС при предоставяне на услуга на фирма от ЕС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 06-Февр-2017
Прочетете за 40 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва почистване на сгради и офиси на чуждестранна фирма от ЕС - Дания - също регистрирана по ДДС. Сделката е в общността и при издаване на фактура от страна на българската фирма, ... [още]

 
Покупка и продажба на стоки от ЕС от гледна точка на ЗДДС 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 29-Ян-2017
Прочетете за 2 минути и 0 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС в България, купува стока от страна, членка на ЕС - пр. Германия с VAT №. Стоките са закупени и собствеността е прехвърлена в склад в Германия. 1. Част от стоките са продадени веднага на ... [още]

 
Издаване на протоколи за ВОП и начисляване на ДДС при безвъзмездно получаване на мостри 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 26-Ян-2017
Прочетете за 2 минути и 0 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, получава безвъзмездно мостри /рекламни пана/ от доставчик от страна членка на ЕС, също регистриран по ЗДДС. За рекламните пана е издадена фактура с количества и единична цена на артикулите и ... [още]

 
Фактура от Швейцария за покупка на укрепващи материали при транспот на стоки 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 25-Ян-2017
Прочетете за 1 минутa и 30 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Ние сме транспортна фирма, извършваща превози както в ЕС, така и в Швейцария. Днес получихме фактура за покупката на палета и противоплъзгащи подложки, издадена от швейцарска фирма. В нея е посочена обща стойност на ... [още]

 
Право на данъчен кредит при подобрение на нает имот 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 28-Дек-2016
Прочетете за 2 минути и 39 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Имам следните въпроси във връзка с извършено подобрение на нает имот въз основа на договор за наем от 01.10.2016г. Договорът е за срок от 10 год , сключен е между две регистрирани по ЗДДС фирми, като втората на наемателя е ... [още]

 
Избор на начин за облагане от страна на туроператора и чл. 40, ал. 2 от ЗДДС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 16-Дек-2016
Прочетете за 56 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Въпросът ми е свързан с облагането на ДДС на туристическите услуги предоставяни от туроператор. Фирма е туроператор, регистриран по закона за туризма. Предоставя обща туристическа услуга, като основна част от нея е ... [още]

 
Начисляване на ДДС при издаване на фактура за италианско физическо лице 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 07-Дек-2016
Прочетете за 1 минутa и 49 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Дружеството ни има клиент от Италия. До момента същият купува електроинструменти от името на фирмата си с валиден VAT и ние му издаваме фактура без ДДС на основание чл. 53, ал. 1 от ЗДДС. За следващата си поръчка ... [още]

 
ДДС облагане за онлайн пратките до 22 евро от държави вън от ЕС 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Дек-2016
Прочетете за 2 минути и 43 секунди

» Новини » ДДС » Начисляване на ДДС

ЕС ще започне облагане с ДДС на малките пратки, идващи от трети страни. За това информираха от ЕК. Става дума за пакети от страни вън от ЕС, които може да съдържат покупки от онлайн магазини или колети. До ... [още]

 
Данъчен кредит при продажба на стара сграда, при чиито покупка и ремонт е ползван данъчен кредит 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 30-Ноем-2016
Прочетете за 2 минути и 7 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: През 2008 г. сме закупили общинска сграда за 80 000 лв. и УПИ за 20 000. Общо имахме фактура за 100 000 и начислен данъчен кредит 20 000 лв., който ползвахме. След това сме реконструирали сградата в производствен цех, като ме ползвали ... [още]

 
Разглеждане на услуга като свързана с недвижимо имущество във връзка с новия Регламент ЕС/1042/2013 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 21-Ноем-2016
Прочетете за 1 минутa и 58 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Въпросът е във връзка с прилагане на влизащия в сила от 2017 г. Регламент 10422013 за място на доставка на услуги свързани с недвижими имоти. Българско дружество ЕООД, регистрирано по ДДС, има сключен договор с Белгийско ... [още]

 
Износ на стоки за Япония, закупени и платени от немска фирма 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 10-Ноем-2016
Прочетете за 54 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма ще фактурира продажба на продукция на фирма, регистрирана в Германия. Стоката ще се транспортира до порт Варна и ще бъде изнасяна за Япония. Като клиент във фактурата ще стои немската фирма и тя ще плаща. В случая ... [още]

 
Фактура за закупуване на услуга за фирма от офшорен щат в САЩ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 01-Ноем-2016
Прочетете за 4 минути и 22 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, купува услуга от САЩ. Услугата е ноу хау, преводи, легализация, интелектуален труд. Фирмата в САЩ се намира в щат, който е офшорен - няма данъци. Как да процедира българската фирма с ... [още]

 
Отразяване на фактура, издадена от унгарска фирма за закупена резервна част 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 03-Окт-2016
Прочетете за 1 минутa и 50 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Издадена ни е фактура от унгарска фирма, регистрирана по ЗДДС, за закупена от нас резервна част за един от камионите ни. Фактурата е издадена без ДДС, въпреки че според нас съгл. чл. 17, ал. 1 място на доставка на стока, ... [още]

 
Начисляване и възстановяване на ДДС и акциз при първи внос от Китай 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 29-Септ-2016
Прочетете за 1 минутa и 41 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма е регистрирана по ДДС. При внос от Китай за първи път трябва да начислим освен мито и ДДС и акциз. Сумата е малка - 17.00 лв. Как се начислява и възстановява?[още]

 
Начисляване на ДДС във фактура за претоварни услуги за кораб, идващ от страна членка на ЕС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 21-Септ-2016
Прочетете за 1 минутa и 21 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Нашето предприятие се занимава със спедиция. Пристанището ни издава фактура за основни претоварни услуги за кораб, като във фактурата няма начислено ДДС съгл. чл. 31, т. 6 от ЗДДС. Съответно ние трябва да издадем фактура ... [още]

 
Данъчна основа на ДДС и облагане по ЗДДФЛ на отдаване под наем на фирма 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Септ-2016
Прочетете за 2 минути и 55 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Kак следва да се процедира при следния казус: Недвижим имот собственост на физ. лице се отдава под наем на фирма. Следва облагане по правилата на ЗДДФЛ. В последствие лицето - собственик издава фактура от името на ... [още]

 
Начисляване на ДДС и документално оформяне на продажби на екскурзии от румънска фирма 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 07-Септ-2016
Прочетете за 3 минути и 26 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирмата ни се занимава с международен автобусен превоз на пътници. Предстои да подпишем договор с румънска фирма -туроператор, регистрирана в Румъния за извършване на екскурзии из България. За всеки отделен трансфер ... [още]

 
Начисляване на ДДС при продажба на автомобил от ЕТ 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 18-Авг-2016
Прочетете за 1 минутa и 18 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Лице, регистрирано по ДДС, като ЕТ продава МПС, което не е актив на ЕТ. Налага ли се начисляване на ДДС за продажбата на автомобила, тъй като НАП не прави разлика на регистрация по ДДС между ЕТ и ФЛ?[още]

 
Осчетоводяване при внос на стоки от Украйна 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 16-Авг-2016
Прочетете за 2 минути и 0 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Каква е процедурата по осчетоводяване, подаване на ДДС декларации и оформяне на необходимите документи при внос на стоки от Украйна от доставчик, притежаващ сертификат, освобождаващ от плащане на мито? Има ли някакви ... [още]

 
Фирмен автомобил, използван за лични и служебни нужди – амортизации, осигуровки и пренасяне на съпътстващите разходи 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 22-Юли-2016
Прочетете за 5 минути и 33 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма има автомобил, придобит през 2011 г., за който е ползвала ДК при придобиването. От м.07.2016 г. автомобилът се ползва за фирмена дейност и за лични нужди от служител във фирмата. Служителят зарежда гориво на автомобила ... [още]

 
Начисляване на ДДС във фактури, издавани за наем и включване в дневник продажби на фактури за фирми от Норвегия и Сингапур 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 22-Юли-2016
Прочетете за 2 минути и 42 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Търговско дружество, установено на територията на страната, е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на основание чл. 97а от закона, защото предоставя агенцийски услуги на холандско ... [още]

 
Обратно начисляване на ДДС за получени юридически услуги в чужбина 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 20-Юли-2016
Прочетете за 4 минути и 58 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българска фирма има намерение да закупи недвижим имот в чужбина и в тази връзка ползва юридически услуги на местна адвокатска кантора. Има ли задължение за обратно начисляване на ДДС за получените услуги или това е ... [още]

 
Начисляване на ДДС за престой в хотел в ЕС 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 18-Юли-2016
Прочетете за 3 минути и 12 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Как стои въпросът с начисляването на ДДС за престой в хотел, когато е в рамките на Европейския съюз? По-конкретно, става въпрос за запазен хотел през booking.com (Бизнес профил), при което в последствие, при издаването на ... [още]

 
Начисляване на ДДС при продажба на автомобили за скрап 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 18-Юли-2016
Прочетете за 2 минути и 30 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: При продажбата на автомобили за скрап трябва ли да се начислява ДДС от доставчика (продавача)?[още]

 
Начисляване на ДДС във фактура, издавана от едно българско дружество на второ при услуга, извършвана в ЕС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 15-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 6 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС в България, извършва услуга - СМР на друго българско дружество, също регистрирано по ДДС в България, като обектът (местоположението) на извършената услуга е на територията на ... [още]

 
Определяне на място на изпълнение на услуги и начисляване на ДДС 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 15-Юли-2016
Прочетете за 3 минути и 4 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българско дружество предоставя административни услуги на други дружества от Европейския съюз и извън него. Как следва да се определи мястото на изпълнение на предоставените услуги във връзка с начисляване или ... [още]

 
Начисляване на ДДС при продажба на бус, за който не е ползван данъчен кредит при покупката 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 13-Юли-2016
Прочетете за 4 минути и 4 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Миналата година e закупен бус от Германия от физическо лице. Не е ползван данъчен кредит. Фирмата е регистрирана по ДДС. Сега бусът се продава на физическо лице. Трябва ли да се начисли ДДС?[още]

 
Сделки между българска и испанска фирма - деклариране и начисляване на ДДС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 05-Юли-2016
Прочетете за 3 минути и 0 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма "БГ" стока, която се намира на територията на Испания и е собственост на испанско дружество, регистрирано по ДДС по тяхното законодателство. Фирма "БГ" имат сайт, който е регистриран на българска фирма, ... [още]

 
Начисляване на ДДС за наем, получаван от ФЛ, регистрирано като ЕТ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Юли-2016
Прочетете за 2 минути и 30 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Физическо лице отдава под наем собствено търговско помещение. Физическото лице има регистрирана фирма на едноличен търговец, регистрирана по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), но която не е ... [още]

 
Неначисляване на ДДС при доставки за немско училище 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 29-Юни-2016
Прочетете за 3 минути и 26 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българска фирма /регистрирана по ЗДДС/ издава INVOICE на немско училише за тенис - услуга за тренировки по тенис в Германия. Клиентът няма ДДС Nо. Като основание за неначисляване ДДС може ли да се приложи чл. 41 от ЗДДС – ... [още]

 
Обратно начисляване на ДДС при закупуване на дълготраен актив 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 24-Юни-2016
Прочетете за 4 минути и 48 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма закупува дълготраен актив от една държава членка на ЕС, но активът не пристига в България, а българската фирма го ползва в наето помещение в друга страна членка на ЕС. Българската фирма и доставчикът са ... [още]

 
Начисляване на ДДС при продажба на скрап в ЕС 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 16-Юни-2016
Прочетете за 3 минути и 48 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, продаваме стоки към страна от ЕС. Стоките, които продава, са черни и цветни метали за скрап. Това доставка с обратно начисляване на данъка ли е и кое основание следва да се посочи във ... [още]

 
Начисляване на ДДС за услуга към фирма от ЕС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 07-Юни-2016
Прочетете за 2 минути и 19 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва услуга - преработка на Интернет страница за страна членка на ЕС, която също е регистрирана по ДДС. Трябва ли българската фирма да начисли ДДС за извършената услуга?[още]

 
Внасяне на стоки от Гърция без регистрация по ДДС 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 18-Май-2016
Прочетете за 4 минути и 18 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Лице регистрира ЕООД не по ДДС с предмет на дейност търговия на дребно с чанти и обувки. Лицето иска да внася от Гърция стоката, но тъй като не е регистрирано по ДДС, гръцките фирми при проверката във VIES търсачката не ... [още]

 
Начисляване на ДДС или корекция на данъчен кредит за товарен автомобил, за който предстои износ в трета страна 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 16-Май-2016
Прочетете за 1 минутa и 50 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: През м. 3.2016 г. е закупен товарен автомобил от страната. Ползван е данъчен кредит. През м. 4.2016 се отписва от КАТ, за да се изнесе в трета страна. Автомобилът не е бракуван. Коя от възможностите е приложима: 1.Начислява се ДДС ... [още]

 
Начисляване на ДДС върху обезщетение за непогасяване на кредит в срок 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 16-Май-2016
Прочетете за 1 минутa и 10 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Дружество е заемодател по договор за кредит. Съгласно същия, в случай на непогасяване в уговорения срок, кредитополучателят следва да заплати обезщетение включващо следните суми: 1) законната лихва, изчислена върху ... [още]

 
Начисляване на ДДС за фактури за оперативен лизинг 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 11-Май-2016
Прочетете за 2 минути и 4 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: През 2014 година транспортна фирма е получила ДМА с договор за покупко-продажба. В последствие са анулирани договорите за покупко-продажба. В счетоводството на дружеството са направени съответните корекции през 2015 ... [още]

 
Начисляване на ДДС и отразяване на ВОД при продажба на стоки на лица в Норвегия 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 09-Май-2016
Прочетете за 2 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС в България, извършва дистанционни продажби на хендмейд продукти. Фирмата ще продава и в Норвегия на физически данъчно незадължени лица. Норвегия не е член на ЕС, но има особен ... [още]

 
Начисляване на ДДС при продажба на стока в Румъния 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 04-Май-2016
Прочетете за 1 минутa и 4 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, купува стока от една фирма в Румъния и я продава на друга фирма в Румъния. Всички са регистрирани по ДДС. Трябва ли да се начисли ДДС?[още]

 
Начисляване на ДДС за ползване на юридически услуги 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 25-Апр-2016
Прочетете за 1 минутa и 54 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Швейцарски гражданин ползва юридически услуги във връзка със закупуване на недвижим имот в България. На българския доставчик на услугата трябва ли да му се начисли данък върху добавената стойност (ДДС) 20 на сто?[още]

 
Начисляване на ДДС при продажба на автомобил, при чиято покупка не е ползван данъчен кредит 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 18-Апр-2016
Прочетете за 3 минути и 8 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: При продажба на фирмен лек автомобил на физическо лице, при чието закупуването не е ползван данъчен кредит /при покупката фирмата не е била регистрирана по ДДС/, следва ли при последващата му продажба да се начисли 20% ... [още]

 
Начисляване на данъци при получена услуга по граждански договор с чуждестранно физическо лице 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 29-Март-2016
Прочетете за 2 минути и 35 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирмата има граждански договор с чужденец от страна извън ЕС. Договорът е за комисионна по осъществени сделки в неговата страна. Този чужденец е физическо лице, не живее в България и извършва дейността си изцяло в ... [още]

 
Нулева ставка по ДДС при ВОД с получател фирма, предоставяща медицински услуги 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 17-Март-2016
Прочетете за 6 минути и 1 секундa

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Възможна ли е нулева ставка по ДДС при ВОД, когато получателят на услугата в чужбина е фирма, предоставяща медицински услуги и поради това не е е регистрирана по ДДС, а издателя на фактурата е българско дружество ... [още]

 
Начисляване на ДДС при фактура за транспорт 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 16-Март-2016
Прочетете за 2 минути и 52 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма има консултанти от Франция, предоставящи консултантска услуга. По договор българската фирма поема техните разходи за пътуване от местоживеене до България, за което те пускат фактура. По тази фактура дали се ... [още]

 
Начисляване на ДДС при продажба на бракуван автомобил в Дубай 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 12-Март-2016
Прочетете за 4 минути и 31 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма X смята да бракува товарен автомобил и след това да го продаде на фирма в Дубай. Какво трябва да се направи? Трябва ли да се начисли ДДС във фактурата за продажба и какво трябва да пише на нея - "бракуван товарен ... [още]

 
Начисляване на ДДС при ползване на автомобили за служебни и лични нужди 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 11-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 55 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Следва ли да се начислява данъка върху активите, ползвани за лични нужди: 1. За разходите за служебни автомобили и други активи, които реално се ползват само за служебни цели. Ако не се начисляваме данък, как ще се ... [още]

 
Начисляване на ДДС при ползване за лични нужди на лизингов автомобил 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 09-Март-2016
Прочетете за 6 минути и 4 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма има кола на лизинг от 2014 г. Колата се използва за фирмени и лични нужди. Вноските се изплащат с месечна фактура с ДДС (415 лв. + ДДС - 83 лв.) Трябва ли да се декларира пред НАП колата и как? Средно тя изминава по 800 км на ... [още]

 
Начисляване на ДДС за услуга, указана от българска фирма с данъчна регистрация в Австрия 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 08-Март-2016
Прочетете за 4 минути и 50 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Транспортна фирма от България, регистрирана по ДДС извършва превоз на товари от Австрия до България. Фирмата-спедитор, на която трябва да се пусне фактурата за извършения превоз, е българска с данъчна регистрация в ... [още]

 
Данъчно третиране на погинали ДМА и материални запаси вследствие от природно бедствие 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 26-Февр-2016
Прочетете за 2 минути и 48 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Дали фирмените загуби от погинали и повредени активи поради наводнение ще се признаят за данъчни цели при облагането и какви действия следва да се предприеме, за да стане това?[още]

 
Заплащане на ДДС за стока на българска фирма, държана от италиански посредник 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 15-Февр-2016
Прочетете за 2 минути и 22 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: За своите продажби фирма използва посредници. В настоящия случай от Италия. Българската фирма праща поръчаната стока до склад на посредника си в Италия, а той от своя страна към своя клиент в Швейцария. Стоката не бива ... [още]

 
Начисляване на ДДС за фирмени автомобили, ползвани през почивните дни 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 10-Февр-2016
Прочетете за 3 минути и 42 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирмата разполага с 6 леки автомобила и един лекотоварен. Автомобилите са регистрирани на фирмата и е ползван данъчен кредит при закупуването им. Всички автомобили са амортизирани и не им се начисляват амортизации. ... [още]

 
Данъчна основа на безвъзмездна услуга за ползване на автомобил за лични нужди и отразяване на непризнати разходи за лични нужди 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 08-Февр-2016
Прочетете за 4 минути и 18 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: 1. Каква ще бъде данъчната основа на безвъзмездна услуга за ползването на автомобил (за лични нужди) в следния случай: - Първоначaлна вноска по финансов лизинг за покупка на МПС (с право на ДК) през декември 2015 г. в размер ... [още]

 
Санкции за неначислен в законовия срок ДДС 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 08-Февр-2016
Прочетете за 2 минути и 3 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Какви са санкциите за регистрираните лица по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), ако не начислят данък в предвидените по закона срокове?[още]

 
До 14 февруари се декларира ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Ян-2016
Прочетете за 1 минутa и 36 секунди

» Новини » ДДС » Начисляване на ДДС

До 14 февруари регистрираните по ДДС фирми следва да декларират данъка за ползваните за лични нужди служебни активи, като подадат месечната справка декларация и дневниците за покупки и продажби пред НАП. ... [още]

 
Може скоро да начисляваме ДДС по различен начин 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Ян-2016
Прочетете за 47 секунди

» Новини » ДДС » Начисляване на ДДС

Принципът за обратното начисляване на данък добавена стойност (ДДС) за всички доставки на стоки и услуги на стойност, надхвърляща 10 хил. евро, скоро може да започне работа и у нас. В случай че това стане, ... [още]

 
Данъчно третиране на дейност по полагане на труд срещу възнаграждение 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 15-Ян-2016
Прочетете за 39 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на дейност по полагане на труд срещу възнаграждение от адвокати-съдружници в адвокатско дружество, различна от дейност по управление и контрол?[още]

 
Начисляване на ДДС при покупка на МПС от ФЛ 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 12-Ян-2016
Прочетете за 2 минути и 4 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Начислява ли се ДДС в протокол по чл. 117 при покупка на МПС от физическо лице? Няма фактура, налице е само договор за покупко-продажба.[още]

 
Изменение в ставката по ДДС в Румъния в сила от 01.01.2016 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Дек-2015
Прочетете за 8 секунди

» Новини » ДДС » Начисляване на ДДС

Националната агенция за приходите информира за следното: Считано от 01.01.2016 г. стандартната ставка по данък добавена стойност (ДДС) в Румъния се намалява на 20%. източник: nap.bg[още]

 
Документиране и данъчно третиране по ЗДДС на лихвите по предоставени парични заеми и счетоводното им отчитане 
от Антония Съменова,
от Антония Съменова, 07-Дек-2015
Прочетете за 2 минути и 43 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Задължително ли е издаването на фактура при получаване на лихви по предоставени парични заеми от предприятие, регистрирано по ЗДДС? Какво е счетоводното им отразяване?[още]

 
Облагане с ДДС на „кражба” на стоки и отписването им от баланса 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 03-Дек-2015
Прочетете за 4 минути и 23 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Дали кражбата на стоки следва да се облага с ДДС? Битува мнението, че тъй като това не е възмездна доставка, то не следва да има облагане с ДДС. Като аргумент за това може да се приведе текста на чл.2 от Европейска ... [още]

 
Фактура за ВОД към други европейски страни 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 16-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 48 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Как се оформя фактура за вътреобщностна доставка на стоки към други европейски страни? Каква е данъчната ставка и основанието за прилагането ѝ?[още]

 
Начисляване на ДДС при ВОД 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 13-Ноем-2015
Прочетете за 2 минути и 4 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Какво е основанието за неначисляване на ДДС при ВОД?[още]

 
ДДС за доставки на отпадъци, зърнени и технически култури 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 12-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 54 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Начислява ли се данък върху добавена стойност (ДДС), когато извършваме доставки на отпадъци, зърнени и технически култури, включени в Приложение № 2 към глава деветнадесета "а" от Закона за данъка върху добавената ... [още]

 
Автокъщите в София с масови данъчни проверки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 51 секунди

» Новини » ДДС » Начисляване на ДДС

Служители на НАП и икономическа полиция започнаха проверки на автокъщите в София заради съмнения в укриване на ДДС. Масово автоджамбазите продват коли като сделка между физически лица и по така заобикалят плащането ... [още]

 
По-ниското ДДС в Румъния може да доведе до увеличение на инфлацията 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Окт-2015
Прочетете за 59 секунди

» Новини » ДДС » Начисляване на ДДС

Инфлацията в северната ни съседка може да започне да се покачва през следващата година, пише Romania Insider. Причината е в понижаването на данъка добавена стойност (ДДС) в Румъния и ръста на покупателна способност на ... [още]

 
Прагът за облагане на корпоративните активи е нисък 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Окт-2015
Прочетете за 2 минути и 51 секунди

» Новини » ДДС » Начисляване на ДДС

Бизнесът и синдикатите споделят мнението, че 700 лева е прекалено нисък праг за започване на облагането с 20 на сто на корпоративни активи. Сходна идея е залегнала в предложението от финансовото министерство за ... [още]

 
Театри и концерти на проверка от НАП 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 38 секунди

» Новини » ДДС » Начисляване на ДДС

Инспекторите от „Оперативни проверки“ проверяват театри, музеи и концерти на територията на цяла Североизточна България, информираха от НАП - Добрич. Проверките целят установяването дали са спазени промените ... [още]

 
Данъчни облекчения за дарения на стоки и храни иска БСК 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Окт-2015
Прочетете за 2 минути и 18 секунди

» Новини » ДДС » Начисляване на ДДС

Министерството на финансите е готово за дискусия с браншовите организации от хранително-питейната индустрия и БСК за въвеждане на облекчен данъчен режим при даряването на храни и продукти в полза на държавни и ... [още]

 
Документиране на авансови плащания за доставка на пшеница 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 28-Септ-2015
Прочетете за 3 минути и 0 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Регистрирани сме по ЗДДС и получаваме авансови плащания за доставка на пшеница. Как следва да се документират авансовите плащания и доставките по тях съгласно ЗДДС?[още]

 
Документ при закупуване по банков път от физическо лице 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 23-Септ-2015
Прочетете за 2 минути и 7 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Какъв документ издаваме, когато клиент е физическо лице и плаща по банков път закупени стоки? Как се начислява данъка върху добавената стойност за доставката? [още]

 
Доставка на автомобили втора употреба 
от Аксиния Цветанова,
от Аксиния Цветанова, 17-Септ-2015
Прочетете за 1 минутa и 1 секундa

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма е дилър на стоки втора употреба. Купува автомобил втора употреба от Италия. Във фактурата, която получава, не е начислен ДДС. Посочен е артикул 41- което е тяхното основание за ВОД, т.е. тази доставка българската ... [още]

 
По-ниският ДДС за храни и лекарства води до бюджетна загуба от над 1 млрд. лв. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Септ-2015
Прочетете за 1 минутa и 21 секунди

» Новини » ДДС » Начисляване на ДДС

Владислав Горанов, министър на финансите, отново заяви, че е против въвеждането на диференцирана ставка на ДДС за храни и лекарства. Това пролича от отговора, който министърът даде на депутатски въпрос. Повод за ... [още]

 
По-нисък ДДС за лекарствата препоръчва СБ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Авг-2015
Прочетете за 2 минути и 16 секунди

» Новини » ДДС » Начисляване на ДДС

ДДС върху лекарствата у нас е твърде висок и трябва да се намали. Това е една от препоръките, които излага Световната банка в доклад с насоки за реформиране на сектора на лекарствените продукти в България. Документът ... [още]

 
Протоколи по чл.117 от ЗДДС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 31-Юли-2015
Прочетете за 18 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма има фактура за доставка на зърно от м.03.2015 г. Фактурата е отразена в СД по ЗДДС за м.02, но е пропуснато да се пуснат протоколи за обратно начисляване. В м.07, когото е открита грешката, счетоводителят на фирмата е ... [още]

 
Обратно начисляване на ДДС 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 21-Юли-2015
Прочетете за 5 минути и 7 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Как се прилага механизма на обратно начисляване на данък върху добавената стойност за доставки на зърнени и технически култури с място на изпълнение на територията на страната?[още]

 
Рекорден ръст на приходите от ДДС и осигуровки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Юли-2015
Прочетете за 1 минутa и 30 секунди

» Новини » ДДС » Начисляване на ДДС

Излишъкът в бюджета в края на юни е 850 млн. лв. Това е рекордна цифра за последните седем години. Високият резултат се дължи на сериозен ръст на приходите от ДДС и осигуровки, сочат данни на Министерство на ... [още]

 
ДДС на закупено животно от Германия 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 07-Юли-2015
Прочетете за 50 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Спортен клуб е регистриран като ЮЛНЦ в обществена полза /не е регистриран по ЗДДС/. Закупува спортен кон от Германия от фирма, регистрирана по ДДС. Получава фактура с начислен ДДС 19%. При тази сделка следва ли да се ... [още]

 
Невъзстановеното ДДС към фирмите - над 113 млн. лв. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Юли-2015
Прочетете за 53 секунди

» Новини » ДДС » Начисляване на ДДС

Невъзстановеният данък добавена стойност от държавата към фирмите е в размер на 113,6 млн. лв към 31 май 2015 г. Това се посочва с писмен отговор на финансовия министър Владислав Горанов, съобщи БГНЕС. В края на май ... [още]

 
Бракуван aвтомобил и ДДС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 06-Юли-2015
Прочетете за 1 минутa и 5 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, закупува бракуван автомобил от ФЛ и ЮЛ с цел разкомплектоване и продажба на резервни части. Как се продават резервните части - с ДДС или без ДДС, и при покупката самоначислява ли се ДДС съгл. ... [още]

 
Постановление № 152 от 19 юни 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Юни-2015
Прочетете за 1 минутa и 58 секунди

» Законодателство » ДДС » Начисляване на ДДС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 19 ЮНИ 2015 Г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за ... [още]

 
Невъзстановеният ДДС на 10-годишен минимум 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Февр-2015
Прочетете за 2 минути и 6 секунди

» Новини » ДДС » Начисляване на ДДС

В края на миналата година невъзстановеният данък добавена стойност е 105 млн. лв., което е най-ниското равнище на показателя за последните 10 години и е значително под отчетения в края на 2013 г., когато е бил 240 млн. ... [още]

 
ДДС при продаване на автомобил 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 04-Септ-2014
Прочетете за 28 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирмата ни е с основна дейност-продажба на автомобили.Преди два месеца закупихме лек автомобил- нов за 50000 лв с ДДС. Този месец управителят иска да продаде автомобила за 20000 лв, тъй като автомобила е повреден. Въпросът ми ... [още]

 
Доставка на обща туристическа услуга 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 18-Март-2014
Прочетете за 1 минутa и 30 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Какво представлява доставката на обща туристическа услуга и каквъв е реда за облагане с ДДС на доставката на обща туристическа услуга, оказвана от туроператор на пътуващо лице?[още]

 
Начисляване на ДДС при продажба на стоки под доставна цена 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 19-Февр-2014
Прочетете за 44 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Понякога се налага продажба на стоки под доставна цена поради наближаване срока на годност, обявяване на промоции, конкурентни цени. За същите стоки е ползвано ДДС, тоест доставени са с данъчна фактура, съответно ... [още]

 
Активи на починало лице и дерегистрация по ЗДДС 
от Борис Петров, 16-Окт-2012
Прочетете за 22 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Как се процедира с активите при починало лице упражняващо занаят във връзка с ддс дерегистрация?[още]

 
ДДС на налични активи при дерегистрация по ДДС 
от Борис Петров, 29-Май-2012
Прочетете за 54 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Дружество започва процедура по дерегистрация по ЗДДС като към момента на дерегистрацията има налични активи. При придобиването на някои от тези активи не е ползван данъчен кредит, а други са закупени от ... [още]

 
Прихващане на дължим ДДС 
от Пламен Андреев, 10-Апр-2012
Прочетете за 53 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Предприятие прави месечна авансова вноска за корпоративен данък от 1200.00 лева. През месец 12.2012 г.,след като е завършила процедурата по приспадане на ДДС е останало ДДС за възстановяване в размер на 1048.52 лева. Може ли да се ... [още]

 
Неправомерна начислено ДДС 
от Ивайло Димитров, 13-Март-2012
Прочетете за 23 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Кога може да се смята, че ДДС е начислен „неправомерно”?[още]

 
ДДС доставка с място на изпълнение извън страната 
от Ивайло Димитров, 09-Март-2012
Прочетете за 51 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Дружество регистрирано в България, купува от австрийско дружество стока и я продава на друго българско дружество. Стоката не се транспортира до България и не напуска пределите на Австрия. ВОП ли е това? Следва ли да се ... [още]

 
Изплащане на неустойка и начисляване на ДДС 
от Пламен Андреев, 06-Март-2012
Прочетете за 24 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Наш клиент се отказа от поръчаната при нас стока, която ние внасяме от Франция. Стоката е в наш склад и е трудно продаваема. Имаме писмено споразумение с клиента от Франция. Въпросът ми е какъв данъчен документ трябва да ... [още]

 
ДДС върху продажбата на заложена вещ 
от Павел Йончев, 04-Март-2012
Прочетете за 9 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Начислява ли се данък добавена стойност, при продажба на заложена в заложна къща вещ, която когато се извършва продажбата не е собстваност на заложната къща?[още]

 
Облагане с ДДС на едноличен търговец, извън търговското му качество 
от Павел Йончев, 29-Февр-2012
Прочетете за 22 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Едноличен търговец е регистриран по ЗДДС. Получава доходи извън неговата дейност като едноличен търговец. Облагат ли се тези доходи с ДДС?[още]

 
Брак на ДМА и начисляване на ДДС 
от Павел Йончев, 29-Февр-2012
Прочетете за 16 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: В кои случаи не се начислява ДДС, когато се бракува дълготраен материален актив?[още]

 
ДДС върху държавни такси и разходи, внесени от едно ЮЛ за сметка на друго ЮЛ 
от Пламен Андреев, 17-Февр-2012
Прочетете за 1 минутa и 21 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Българско ООД, регистрирано по ЗДДС извършва услугата подготовка и изготвяне на документи, свързани с регистрация и пререгистрация на търговски дружества в Търговския регистър. Във връзка с извършваните услуги, ... [още]

 
ДДС върху доход от наем на сграда 
от Пламен Андреев, 30-Ян-2012
Прочетете за 40 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Физическо лице започва да отдава под наем през 2011 година собствени помещения на дружество, регистрирано по ЗДДС. Същият човек притежава предприятие ЕТ, което е регистрирано по ЗДДС. Какви документи трябва да издава ... [още]