Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Лизинг


Прехвърляне на лизингов автомобил на трето лице след пълно придобиване - договор, сума по договора, финансов резултат и счетоводно оформяне на сделката 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 31-Окт-2017
Прочетете за 2 минути и 58 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Въпрос: През 2014 г. фирмата закупува лек автомобил чрез финансов лизинг за 3 г. На 08.10.2017 г. фирмата е подала Уведомление по формуляр на лизинговата компания към Лизингодателя, с което заявява желанието си да заплати остатъчната ... [още]

 
Салда по сметки за отчитане на финансов лизинг за автомобил след придобиване на собственост върху него 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 37 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има финансов лизинг (товарен автомобил) към 31.03.2017 г. лизингът приключва и активът товарен автомобил става собственост на дружеството. Задълженията по лизинга са въведени в ска 159, ... [още]

 
Покупка на автомобил за лични и служебни нужди с договор за финансов лизинг 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Февр-2017
Прочетете за 2 минути и 48 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Въпрос: Фирма с консултантска дейност, нерегистрирана по ДДС, си купува автомобил с договор за финансов лизинг. Автомобилът ще се ползва за служебни и лични нужди. Авансовата вноска е 12000.00, в която е включена авансова вноска, ... [още]

 
Третиране на лизингов договор във връзка с изменението в на изречение второ в чл.6, ал.2, т.3 от ЗДДС 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 12-Дек-2016
Прочетете за 2 минути и 33 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Въпрос: Въпросът ми касае третирането на лизингов договор на автомобил във връзка с изменението на изречение второ в чл.6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. Имаме договор за финансов лизинг с опция за условно придобиване. При сключването на ... [още]

 
Отдаване под наем на автомобил на лизинг на физическо лице 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 16-Юли-2016
Прочетете за 59 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има фирмен автомобил закупен на лизинг (финансов лизинг), като лизингът не е изтекъл. Автомобилът може ли да бъде отдаден под наем на физическо лице, като всички разходи по ... [още]

 
Осчетоводяване на финансов лизинг на автомобил 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 12-Юли-2016
Прочетете за 11 минути и 56 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Въпрос: Как се осчетоводява финансов лизинг на автомобил?[още]

 
Счетоводно отчитане на финансов и оперативен лизинг при лизингополучателя и лизингодателя по НСС 
от Антония Съменова,
от Антония Съменова, 08-Юли-2016
Прочетете за 8 минути и 8 секунди

» Процедури и практики » ДДС » Лизинг

Счетоводното отчитане на лизинговите договори при дружества, чиято счетоводна база са Националните счетоводни стандарти (НСС) се  регламентира от Счетоводен стандарт (СС) 17 - Лизинг.  Лизинговите договори се ... [още]

 
Данъчно третиране на продажба на опция по лизинг за лек автомобил 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 30-Май-2016
Прочетете за 4 минути и 39 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Въпрос: Фирма „Х”, която е лизингополучател по лизингов договор за придобиване на лек автомобил, в края на срока по договора, решава да се откаже от правото си на придобиване на собственост и да прехвърли същото на трето лице, ... [още]

 
Преотстъпване на данък по чл. 189 б от ЗКПО 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 26-Март-2015
Прочетете за 4 минути и 3 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Въпрос: Комбайна, закупена на финансов лизинг през 2013 година на обща стойност 370 000 лева главница без ДДС. През 2013 година е платена сумата 100 000 лева, а останалата част от 270 000 лева се изплаща по 90 000 лева през 2014; 2015 и 2016 година. ... [още]

 
Класификация на договорите за лизинг – отправна точка за правилното прилагане на счетоводното и данъчно законодателство - Част II 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Апр-2014
Прочетете за 8 минути и 24 секунди

» Законодателство » ДДС » Лизинг

В нашата практика типичен пример за оперативен лизинг е отдаването на вещ под наем.   Съгласно параграф 7 от МСС 17 - "Лизинг" класификацията на лизинговите договори се основава на степента, до която ... [още]

 
Класификация на договорите за лизинг – отправна точка за правилното прилагане на счетоводното и данъчно законодателство - част I 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Апр-2014
Прочетете за 3 минути и 16 секунди

» Законодателство » ДДС » Лизинг

Класификацията на лизинговите договори като финансови и оперативни е особено важна, тъй като различните видове лизингови договори се представят счетоводно по различен начин във финансовите отчети на ... [още]

 
Доставки по договори за финансов лизинг - данъчно третиране 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 19-Март-2014
Прочетете за 1 минутa и 15 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Въпрос: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на доставките по договори за финансов лизинг?[още]