Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

ИнтрастатРъководство за подготвяне и подаване на Интрастат декларации в режим онлайн 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Септ-2017
Прочетете за 13 секунди

» Новини » Интрастат » Формуляри и декларации

Националната агенция по приходите публикува Ръководство на потребителя за изготвяне и подаване на Интрастат декларации.   В Ръководството са описани стъпките за изготвяне и подаване на месечни и коригиращи ... [още]

 
Конверторът за преобразуване на файлове за целите на Интрастат с нова версия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Юли-2017
Прочетете за 22 секунди

» Новини » Интрастат » Формуляри и декларации

НАП информира, че е публикувана нова версия на конвертора за преобразуване на таблични файлове в Excel, включващи редове от Интрастат декларация, във файлове от тип xml с формат на съобщението „INTRANS“. В новата ... [още]

 
Семинар за Интрастат операторите във Велико Търново с Директора на Интрастат 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Юни-2017
Прочетете за 1 минутa и 20 секунди

» Новини » Интрастат » Формуляри и декларации

Интрастат и декларирането на движения на стоки и услуги по системата е една от темите със зачестили запитвания от страна на счетоводителите в Портал Счетоводство.   С оглед да Ви предложим съдействие по тази ... [още]

 

Код на стока, деклариран в система Интрастат, поток изпращания 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 19-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 42 секунди

» Въпроси и отговори » Интрастат » Номенклатура и въвеждане в Интрастат

Въпрос: Във връзка с месечно деклариране (ВОД) в система Интрастат в поток изпращания фирмата декларира код на стока 73042400 и от тук възниква казус. Този код според мен не отговаря на продукта (стоката), която реално произвежда ... [още]

 
Нова версия на офлайн приложението на Интрастат оператора е публикувана 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Март-2017
Прочетете за 18 секунди

» Новини » Интрастат » Номенклатура и въвеждане в Интрастат

Националната агенция за приходите информира, че е публикувана новата версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО за 2017 г. В нея е прибавена допълнителна мерна единица за кодове 44219991, 69072100, 69072200, 69072300, 69073000 и ... [още]

 
Нови допустими диапазони в Интрастат 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Ян-2017
Прочетете за 33 секунди

» Новини » Интрастат » Номенклатура и въвеждане в Интрастат

От 1 януари  2017 г. е разширен обхватът на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации, на базата на определени от Приходната агенция диапазони, за минимално и максимално ... [още]

 

Прагове за деклариране по система Интрастат за 2018-та 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 21 секунди

» Новини » Интрастат » Нормативна уредба

НАП публикува Заповед на председателя на НСИ за определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2018-та. Заповедта гласи: На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закон за статистика на ... [още]

 
Наредба Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Март-2017
Прочетете за 22 минути и 39 секунди

» Законодателство » Интрастат » Нормативна уредба

Обн. - ДВ, бр. 3 от 11.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 19.03.2013 г. Издадена от министъра на финансите   Глава първа ПРЕДМЕТ Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) С ... [още]

 
Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Март-2017
Прочетете за 17 минути и 35 секунди

» Законодателство » Интрастат » Нормативна уредба

Обн. - ДВ, бр. 40 от 29.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.   Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда: 1. осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностна търговия със стоки между Република ... [още]