Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

ДМА


Продажба на ДМА на служител. Доставка към свързано лице 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 28-Авг-2017
Прочетете за 1 минутa и 11 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Фирма продава ДМА на свой служител. Към датата на продажбата активът е с балансова стойност 100 лв. (покупка стойност 700 лв.). Издали сме фактура на служителя за 60 лв. с вкл. ДДС. Въпросът ми е трябва ли да възстановим ДДС, ... [още]

 
ДМА, които няма да се използват в дейността на земеделско предприятие 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 23-Авг-2017
Прочетете за 4 минути и 21 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Могат ли ДМА, които 2017г. няма да бъдат използвани в дейността на фирмата, поради отдаване под наем на земеделската земя на друга фирма, да бъдат прехвърлени в сметка 302 като материали и за колко години? Допълнение към ... [още]

 
Счетоводни сметки и категории в САП и ДАП за завеждане на ДМА 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 11-Юли-2017
Прочетете за 1 минутa и 45 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: От 2013 год. изграждаме ведомствена бензиностация, която завършихме сега. В сметка разходи за придобиване на ДМА се натрупваха разходите, свързани с изграждането ѝ, а те са за покупката на резервоар, изграждане на ... [още]

 
Въвеждане в експлоатация на активи след получен акт 16 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 23-Юни-2017
Прочетете за 2 минути и 51 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Предстои въвеждане на активи в експоатация, тъй като сме получили акт 16. Става въпрос за нова сграда, завод, административна и производство, но има и навес, който е закрит и е отделно от сградата и се ползва отделно. ... [още]

 
Подобрение на нает актив и третиране на направените за това разходи 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 20-Юни-2017
Прочетете за 4 минути и 2 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Как се третират направени разходи за изграждане на компютърна и токова мрежа на нает актив - като подобрение на нает актив или ремонт? Как се третират направени разходи за доставка и монтаж на алуминиева дограма, с ... [още]

 
Покупко-продажба на недвижим имот - отклонение от данъчното облагане, отписване на разход и стойност за завеждане 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 09-Март-2017
Прочетете за 2 минути и 8 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Фактическа обстановка: През 2006г. фирмите А и Б сключват предварителен договор за покупко-продажба на право на строеж за 500 000 лв. и предварителен договор за продажба на право на строеж за 500 000 лв. и предварителен ... [още]

 
Счетоводни записвания и подаване на протокол по чл. 117 при закупуване на автомобил за служебни и лични нужди 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 15-Септ-2016
Прочетете за 2 минути и 51 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Отново въпрос свързан със закупуване на лек служебен автомобил и съгласно новоприетия данък НАТУРА при фиксирано разпределение 50 на сто за лични и 50 на сто за служебни нужди на стойност 72000,00 лева. 1. Какви са ... [още]

 
Начисляване на ДДС с приспадната амортизация при подобрение на ДНМА 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 10-Авг-2016
Прочетете за 3 минути и 43 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Фирма А ООД наема помещение „1“ и помещение „2“ от април. 2016г. За срок от 15 година. При наемна цена 2000 лв. Помещенията са за извършване на основната дейност на фирмата. От април до декември 2016 г. фирма А ще заплаща наем ... [още]

 
Счетоводни записвания за бракуване на лек автомобил, собственост на община 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 12-Юли-2016
Прочетете за 2 минути и 39 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Предстои бракуване на лек автомобил, който е собственост на общината. Какви са етапите, през които се минава и какви са счетоводните записвания? Трябва ли да има Решение на Об.съвет?[още]

 
Отписване от счетоводните регистри на налично гориво в резервоар на камион за продажба 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 15-Март-2016
Прочетете за 56 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Фирма извършва превоз на товари. За целта използва собствени МПС-та. С течение на годините се налага обновяване на камионите. Започната е продажба на вече старите камиони, заедно с определено количество гориво в тях. За ... [още]

 
Преоценка на земя по нотариален акт 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 12-Дек-2015
Прочетете за 2 минути и 26 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Пропуснато е завеждане на възстановена сграда на ЮЛНЦ през 1998 г., на база разпореждане на областен управител. Как трябва да се заведе? А земята е заведена на отчетна стойност по нотариален акт от 1993 г. и не е преоценявана ... [още]

 
Подобрение на нает обект 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 23-Ян-2015
Прочетете за 1 минутa и 25 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: ЕООД сключва договор за наем на обект за 1 година. Извършва подобрения на имота (поставяне на нова дограма, теракот и т.н.) и др. дребни разходи във връзка с ремонта му, като ползва данъчен кредит за тях. Кои разходи следва ... [още]

 
Преоценка или обезценка на актив 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 17-Дек-2014
Прочетете за 1 минутa и 23 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Трябва да осчетоводим доклад от лицензиран оценител на имоти. Става въпрос за автосервиз построен от нашата фирма и заприходен в сметка 203-Автосервиз с отчетна стойност 263 852. В заключение на този оценителски доклад ... [още]

 
Бракуване на автобус 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 26-Ноем-2014
Прочетете за 1 минутa и 18 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Автобус катастрофирал през 2004 г., но тогава той не е бил бракуван, а само е спряно начисляването на амортизация. В резултат на това към момента той има остатъна стойност 247145,00лв. Към настоящия момент ръководството е ... [още]

 
Отчитане на гуми 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 24-Окт-2014
Прочетете за 48 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Фирма закупува една гума за трактор на стойност 2200 без ДДС. Как следва да се отчита тази гума - директно на разход, като отделен ДМА или увеличение стойността на трактора? Стойностния праг на същественост за отчитане на ... [още]

 
Прехвърляне на активи към ЕООД 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 03-Септ-2014
Прочетете за 15 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Затворено мое ЕООД, което има ДМА и не е амортизирано искам да прехвърля на друго работещо мое ЕООД, където да изплозвам амортизационните отчисления. Как може да се прехвърля ДМА-то без да се активира затворенато ЕООД?[още]

 
ДДС за мобилен апарат 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 12-Авг-2014
Прочетете за 10 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Може ли да се ползвам данъчен кредит на мобилен апарат и ще се счита ли за разход за фирмата?[още]

 
Разходи за въвеждане в регулация на парцел 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 04-Юли-2014
Прочетете за 23 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Преди 1 г. фирма закупува парцел, който е осчетоводен в сметка Земи. Понастоящем се изготвят и съгласуват проекти. Направени са разходи към ЧЕЗ, Софийска вода и пр., за да бъде въведен в регулация. Въху този парцел ще бъде ... [още]

 
Документиране на закупуване на ДМА от ФЛ  
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 03-Юли-2014
Прочетете за 17 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Фирма има желание да закупи движим дълготраен материален актив от физическо лице. За това ще бъде платено в брой с разписка. Освен договр за покупко-продажбата, необходимо ли е изготвяне на друг документ? В края на ... [още]

 
Третиране на услуга по подмяна на повредена скоростна кутия на бус 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 30-Юни-2014
Прочетете за 50 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Фирма разплага с бус. На този бус се поврежда скоростната кутия. Монтирана е нова скоростна кутия, втора употреба. Тази услуга как да се третира - като ремнот или като подобрение?[още]

 
Счетоводно отчитане на трайни насаждения /биологични активи/ 
от Борис Петров, 10-Май-2012
Прочетете за 42 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Фирмата има създадени овощни градини по програмата ‘’Сапард’’, които в 2011 г. навлизат в пълно плододаване. Как ще бъдат осчетоводени биологичните активи? [още]

 
Отписване на актив от САП 
от Ивайло Димитров, 13-Февр-2012
Прочетете за 21 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Какво трябва да правя с амортизирани активи, които са амортизирани и в двата плана, но се използват в дейността. Отписват ли се от счетоводния амортизационен план от данъчно амортизационен план, увеличават ли ... [още]

 
МПС като дълготраен актив 
от Павел Йончев, 13-Февр-2012
Прочетете за 28 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Фирма е закупила МПС, за обучение на шофьори. Мога ли да заведа автомобила като дълготраен актив?[още]

 
Оценяване активи при тяхното придобиване 
от Павел Йончев, 03-Февр-2012
Прочетете за 31 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Получаваме стока за заприхождаване. Как я записвам, по стойността на фактурата или по стойността на фактурата включително и транспортните разходи?[още]

 
Счетоводно отчитане на съоръжение при договор за наем 
от Пламен Андреев, 30-Ян-2012
Прочетете за 44 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: След публичен търг с явно наддаване се сключва договор между Общината, за притежаван от нея имот – общинска собственост и фирма за 5 годишен период. Наемателят започва изграждане на футболно игрище /като съоръжение/. ... [още]

 
Счетоводно отчитане на разходи за лизинг на личен автомобил 
от Пламен Андреев, 30-Ян-2012
Прочетете за 56 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Единият от съдружниците в ООД купува лек автомобил на лизинг. Автомобилът ще се използва за негови лични нужди, поради което той внася лизинговите вноски в касата на дружеството, а то от своя страна ги превежда по ... [още]