X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

ДДС

Лизинг

02Март2018

Записвания при лизингодател за завеждане на вземане по лизингов договор

от Елена Илиева на 02 Март 2018
Въпрос: Фирма отдава на друга свой имот на лизинг. В имота се помещават и двете фирми по равно като площ. С направените записвания при лизингодателя се завежда вземане по този договор като главница и лихви: 229704 - със сумата на ...
31Окт2017

Прехвърляне на лизингов автомобил на трето лице след пълно придобиване - договор, сума по договора, финансов резултат и счетоводно оформяне на сделката

от Елена Илиева на 31 Окт 2017
Въпрос: През 2014 г. фирмата закупува лек автомобил чрез финансов лизинг за 3 г. На 08.10.2017 г. фирмата е подала Уведомление по формуляр на лизинговата компания към Лизингодателя, с което заявява желанието си да заплати остатъчната ...
05Септ2017

Салда по сметки за отчитане на финансов лизинг за автомобил след придобиване на собственост върху него

от Наталия Василева на 05 Септ 2017
Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има финансов лизинг (товарен автомобил) към 31.03.2017 г. лизингът приключва и активът товарен автомобил става собственост на дружеството. Задълженията по лизинга са въведени в ска 159, ...
14Февр2017

Покупка на автомобил за лични и служебни нужди с договор за финансов лизинг

от Наталия Василева на 14 Февр 2017
Въпрос: Фирма с консултантска дейност, нерегистрирана по ДДС, си купува автомобил с договор за финансов лизинг. Автомобилът ще се ползва за служебни и лични нужди. Авансовата вноска е 12000.00, в която е включена авансова вноска, ...

ЗДДС

19Март2018

Неотразени фактури от Швейцария от 2017 г.

от Ели Марова на 19 Март 2018
Въпрос: Българско ЕООД е получило фактури от месец 07.2017 г. за услуги от фирма от Шотландия. Фактурите са от 2017 г., но не са отразени тогава. Открихме ги март 2018 г., преди приемането на баланса от ОС. Съгласно СС сме длъжни да ги ...
15Март2018

Начисляване на ДДС за доставка на стока, закупена от Турция, и предоставени услуги

от Ели Марова на 15 Март 2018
Въпрос: Фирма купува зеленчуци от Турция. В България стоката се обмитява под режим 42 и не се внася ДДС. Цялата получена стока се претоварва и заминава за държава от ЕС. За претоварването и логистиката фирмата трябва да издаде ...
14Март2018

Отразяване на фактури от американски фирми с ДДС номера - от Ирландия и с префикс EU

от Ели Марова на 14 Март 2018
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава фактури от американски фирми за електронни услуги. Единият доставчик е регистриран по ДДС в Ирландия и ни издава фактура с начислен данък. Другият доставчик има VAT ...
13Март2018

Издаване на фактура с немски ДДС номер при услуга с място на изпълнение в България

от Ели Марова на 13 Март 2018
Въпрос: Българско дружество регистрирано по ДДС има и немски ДДС номер. Дейността на дружеството е техниески консултации, проектиране, доставка на материали и изграждане на обекти в сферата на възобновяемите енергиини ...

Начисляване на ДДС

19Март2018

Начисляване на ДДС във фактура за лицензи, закупени от американса фирма

от Ели Марова на 19 Март 2018
Въпрос: При извършване на услуги в областта на информационните технологии за европейски клиент са закупени лицензи. Тези лицензи бяха закупени от нас, на името на българската фирма, но директно дадени за използване на ...
16Февр2018

Начисляване на ДДС при фактура от нерегистрирано по ДДС частно лице

от Елена Илиева на 16 Февр 2018
Въпрос: Закупен е трактор от Англия от нерегистрирано по ДДС частно лице. Как следва да се осчетоводи фактурата и самоначисляваме ли ДДС? Във фактурата няма ЕГН на продавача.
15Февр2018

Начисляване на ДДС и счетоводни записвания за продажба на автомобил със смесено ползване

от Елена Илиева на 15 Февр 2018
Въпрос: Фирмата ни през 2015 г. закупува автомобил от Германия на стойност 19 500 лв от фирма, регистрирана по ДДС. Автомобилът е лек с право на данъчен кредит. При покупката са направени протоколи по чл. 117 за цялата сума на ...
14Февр2018

Неначисляване на ДДС при продажба на гараж към жилищна сграда

от Ели Марова на 14 Февр 2018
Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, притежава подземен гараж в жилищна сграда. Същият е придобит преди 6 години. Може ли при продажба да се използва чл. 45 ал. 3 от ЗДДС и да не начислява ДДС при сделката?

Фактури и самофактуриране

14Март2018

Кредитно известие за неосчетоводена и неплатена фактура от 2017 г.

от Елена Илиева на 14 Март 2018
Въпрос: Дружеството е издало фактура за услуга през месец Февруари 2017 г. на клиент с начислено ДДС. При засичане на счетоводните салда към края на 2017 г. се установява, че услугата е фактурирана два пъти през 2017 г. Една от ...
13Март2018

Протокол за отразяване на корекция на данъчен кредит при продажба на стара сграда

от Ели Марова на 13 Март 2018
Въпрос: Фирма е продала стара сграда като освободена доставка по чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. Съответно трябва да направи корекция на данъчния кредит, използван при покупката, съгл. чл. 79, ал. 2 и 3 от ЗДДС. Какъв трябва да бъде протоколът, ...
23Февр2018

Отразяване на получени фактури в ДДС дневници при организиране на екскурзия от туроператор

от Ели Марова на 23 Февр 2018
Въпрос: Туроператор организира екскурзия в Индия с дата на отпътуване 12.02.2018 г. В цената са включени самолетни билети, визи, хотелско настаняване, вътрешни екскурзии в Индия. Получатели са пътуващи лица, които пряко се ...
22Февр2018

Фактури за наем на ресторант, нает и отдаден под наем от българска фирма в Италия

от Елена Илиева на 22 Февр 2018
Въпрос: Българска фирма Х наема ресторант в Италия. Х закупува нужното оборудване и предотдава ресторанта с оборудването на италианска фирма, която ще си наеме служители и ще го работи. Фирма Х ще получава и ще издава фатура ...

VIES декларация

09Февр2018

Протокол по чл. 117 и справка декларация от януари 2018 за фактури от юли 2017

от Ели Марова на 09 Февр 2018
Въпрос: Във фирмата, в която работя от м. декември 2017 г., ми представиха фактури за доставка на материали, влагани в производството от гръцка фирма. За същите трябва да издам протоколи по чл. 117 и да бъдат дeкларирани с VIES ...
05Окт2017

Отказана стока, за която е направено авансово плащане, и VIES-декларация

от Наталия Василева на 05 Окт 2017
Въпрос: Издали сме фактура на клиент от ЕС за платена авансово стока, която е намерила отражение във VIES-декларацията за м. 06,2017 г. Клиентът не извози цялата стока и се отказа да я получи, като следва да му възстановим сумата. През ...
13Септ2017

VIES декларация при вътреобщностни транзакции

от Трендафил Василев 13 Септ 2017
Съгласно т. 44 от допълнителните разпоредби към Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) "VIES декларация означава “Value Added Tax Information Exchange System – информационна система за обмяна на информация по ДДС", т.е. това е “обобщена ...
24Юли2017

VIES декларация при доставки в рамките на ЕС

от Наталия Василева 24 Юли 2017
VIES (VAT Information Exchange System) системата е информационна система за обмен на ДДС информация между държавите членки на Европейския съюз. Информацията от VIES декларациите се използва, за да се осигури правилното отчитане и ...

Справка-декларация

10Ян2018

Декларациите за ДДС с подаване само онлайн

от PortalSchetovodstvo.bg 10 Ян 2018
От началото на 2018 г. ежемесечните справки-декларации по ДДС, подавани в НАП, се пращат само по електронен път. Това важи също и за декемврийските декларации, които следва да се пратят с дневниците за покупки и продажби ...
11Май2017

Отразяване на доставки на услуги в Германия и включване в дневници за продажби и VIES-декларация

от Ели Марова на 11 Май 2017
Въпрос: Дружество е регистрирано по ДДС в България и извършва услуги по почистване на недвижими имоти в Германия. Получатели на услугите са фирми, регистрирани по ДДС в Германия, които самоначисляват ДДС там, т.е. имаме платец ...
19Апр2017

Обновена версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

от PortalSchetovodstvo.bg 19 Апр 2017
Националната агенция по приходите информира, че е публикувана обновена версия, заедно с първоначална инсталация, на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES ...
16Ян2017

Коригиране на справка-декларация за минал период

от Ели Марова на 16 Ян 2017
Въпрос: Може ли да се коригира справка-декларация за минал период? Грешно осчетоводена фaктура за продажба генерира сума на ДДС за внасяне. Какво трябва да се направи, за да се коригира?

Регистрация по ДДС

15Март2018

Оспорване на акт за нарушение на ЗДДС при продажби през Amazon

от Ели Марова на 15 Март 2018
Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, извършва продажби на дребно на физически лица от България, ЕС и извън ЕС, като ползва платежна платформа Amazon. Дружеството достига прага от 50 000,00 лв. и подава заявление за ...
12Март2018

Регистрация по ДДС във Франция при предоставяне на услуги към ДЗЛ и ДЗНЛ там

от Ели Марова на 12 Март 2018
Въпрос: Регистрирано по ЗДДС българско дружество предоставя строителна услуга на данъчно задължени лица (ДЗЛ) и данъчно незадължени лица (ДЗНЛ) във Франция. Облагаема ли е доставката с ДДС и къде? Прилага ли се чл. 21, ал. 4 от ...
28Февр2018

Нарушение на чл. 97а, ал. 4 от ЗДДС за фирма, получила аванс за услуга

от Ели Марова на 28 Февр 2018
Въпрос: Българска фирма Х, нерегистрирана по ДДС, получава на 13.12.2017 г. аванс, за да започне работа по договор за услуга с фирма от ЕС, регистрирана във VIES. Услугата ще бъде извършена през м. 03.2018 г. Фирмата не е извършвала ...
26Февр2018

Трупане на оборот за регистрация по ЗДДС от туроператорска агенция

от Ели Марова на 26 Февр 2018
Въпрос: 1. Туроператорска агенция фирма „А”, нерегистрирана по ДДС, продава чрез договор с IATA агенция /фирма А се явява Non-IATA агенция ПО ДОГОВОРА/ самолетни билети. За стойността на билета издава протокол, а за комисионата - ...

Данъчен кредит

20Март2018

Корекция на ползван данъчен кредит при увеличаване на финансов резултат

от Елена Илиева на 20 Март 2018
Въпрос: Юридическо лице - ЕООД , чийто собствен капитал е 100 % собственост на белгийско юридическо лице има основна дейност покупка на цели или разфасовани на части за мотокари, последващ ремонт и продажба на здравите части. ...
14Март2018

Право на данъчен кредит за фактури с незначителни суми

от Ели Марова на 14 Март 2018
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава фактури от български доставчици с начислен ДДС. Тъй като сумите по тези фактури са незначителни, а фирмата работи изцяло на чуждия пазар, може ли да не ползва правото на ...
20Февр2018

Право на приспадане на ДК при ВОП на стоки с превоз, неавършващ в страната, или при определяне като посредник в 3-ранна операция при липса на условия за нея - част II

от Бойчо Момчилов 20 Февр 2018
Част първа четете тук >>> По-долу ще разгледаме няколко от решенията на ВАС, в които се признава правото на ДК в случаите на ВОП, когато превозът на стоката не завършва на територията на страната или когато лицето се ...
19Февр2018

Право на приспадане на ДК при ВОП на стоки с превоз, неавършващ в страната, или при определяне като посредник в 3-ранна операция при липса на условия за нея - част I

от Бойчо Момчилов 19 Февр 2018
С настоящата статия искам да насоча вниманието на уважаемия читател,  към една често срещана в практиката хипотеза при ВОП, която обаче е разглеждана и третирана според мен по различен начин от данъчната ...

Протокол по чл. 117

22Февр2018

Протокол по чл. 117 за фактуриране на членски внос и платени такси за патент

от Ели Марова на 22 Февр 2018
Въпрос: Получавам фактура от сдружение ЕДФА Европейска Асоциация на производители на пух - ние сме член на тази организация ,те фактурират членски внос за всяка година. Трябва ли да се пуска протокол по чл. 117 за тази фактура? ...
21Февр2018

Третиране като ОТУ на продажба на самолетен билет, екскурзия и настаняване чрез посредник

от Ели Марова на 21 Февр 2018
Въпрос: Фирма ЕООД е туроператор. Същата, в качеството си на туроператор, продава на пътуващо лице самолетен билет София – Атина с дата на пътуване 12.01.2018 г. /пътуващото се лице се възполза пряко от услугата/. Билетът е закупен ...
21Февр2018

Протокол по чл. 117 за закупена и сменена гума на товарен автомобил в Швейцария

от Елена Илиева на 21 Февр 2018
Въпрос: Основната дейност на фирмата ни е внос на товарни автомобили от ЕС и трети страни. Закупихме товарен автомобил от Швейцария. Наложи се смяна на гума на територията на Швейцария. За гумата ни е издадена фактура с ...
08Февр2018

Фактура с ДДС за плащане по договор за освободена сделка

от Ели Марова на 08 Февр 2018
Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС и като културна институция по ЗЗРК, извършва организиране на концерт. Билетите се продават през мрежата на Ивентим.БГ. Няма други продажби освен освободени по чл. 42, т. 1, т. А. Доставните ...

ДДС възстановяване

16Март2018

Възстановяване на ДДС за подобрения на имоти в Словения и Германия

от Ели Марова на 16 Март 2018
Въпрос: Фирмата прави подобрения на наети имоти в Словения и Германия, които по-късно ще отдава под наем. За закупените материали от Словения и Германия как би следвало да възстанови ДДС? В Словения има регистрация по ДДС.
17Ян2018

Пропуснато отразяване на ДДС за възстановяване

от Елена Илиева на 17 Ян 2018
Въпрос: В м. 11 по справка-декларация за ДДС е посочена сума за възстановяване. В м. 12 по СД е посочена сума за внасяне, но е пропуснато да се отрази в кл. 70 сумата за приспадане от м. 11. Внесена е сумата по справка-декларация за ...
04Ян2018

Отразяване на фактури и възстановяване на ДДС по фактури за материали, предназначени за сгради в България и Германия

от Ели Марова на 04 Ян 2018
Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС м.02.2017, започва изграждане на сгради, които по-късно ще бъдат отдавани под наем. Едната е в България, другата в Германия. За сградата в Германия материалите се закупуват от Германия, Италия и ...
19Септ2017

Възстановяване на данък и записи в справка-декларация

от Елена Илиева на 19 Септ 2017
Въпрос: Фирма има данък за възстановяване за данъчен период м. юни в размер на 50 лв. През м. юли има данък за внасяне 20 лв. Фирмата не е започнала процедура за приспадане на данъка от м. юни в данъчен период м. юли и данъкът за ...
x