Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

ДДСПрехвърляне на лизингов автомобил на трето лице след пълно придобиване - договор, сума по договора, финансов резултат и счетоводно оформяне на сделката 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 31-Окт-2017
Прочетете за 2 минути и 58 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Въпрос: През 2014 г. фирмата закупува лек автомобил чрез финансов лизинг за 3 г. На 08.10.2017 г. фирмата е подала Уведомление по формуляр на лизинговата компания към Лизингодателя, с което заявява желанието си да заплати остатъчната ... [още]

 
Салда по сметки за отчитане на финансов лизинг за автомобил след придобиване на собственост върху него 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 37 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има финансов лизинг (товарен автомобил) към 31.03.2017 г. лизингът приключва и активът товарен автомобил става собственост на дружеството. Задълженията по лизинга са въведени в ска 159, ... [още]

 
Покупка на автомобил за лични и служебни нужди с договор за финансов лизинг 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Февр-2017
Прочетете за 2 минути и 48 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Въпрос: Фирма с консултантска дейност, нерегистрирана по ДДС, си купува автомобил с договор за финансов лизинг. Автомобилът ще се ползва за служебни и лични нужди. Авансовата вноска е 12000.00, в която е включена авансова вноска, ... [още]

 

Изменение и допълнение на ЗДДС 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Дек-2017
Прочетете за 59 минути и 3 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » ДДС » ЗДДС

В брой 97 от 05 декември 2017 г. на Държавен вестник е обнародван: Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на ... [още]

 
Издаване на фактура за услуга към ЕС преди завършване на регистрация по ЗДДС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 01-Дек-2017
Прочетете за 1 минутa и 18 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Въпрос: ЕООД е подало документи за регистрация по ЗДДС на основание чл. 100 от ЗДДС - доброволна регистрация. Предстои да излезе регистрацията по ЗДДС до няколко дни. Междувременно дружеството има възможност да извърши ... [още]

 
Данъчен кредит за фактури от ЧСИ за такси по ИД 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 30-Ноем-2017
Прочетете за 27 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Въпрос: Взискател съм по изпълнително дело. В хода на изпълнителното производство подписахме с длъжника споразумение и го депозирахме при ЧСИ, че той ще се издължи към нас и в т.ч. ще поеме и всички бъдещи разноски по ... [още]

 

Начисляване на ДДС при префактуриране на неустойка 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 06-Дек-2017
Прочетете за 47 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Ситуацията е следната: ЕООД отдава под наем цех и префактурира газ и всички други консумативи на наемателя (който в случая също е ЕООД). Наемателят забавя плащането на газта, поради което наемодателят също не плаща ... [още]

 
Протокол за ВОП при фактура без ДДС от френска фирма, извършваща ремонти и подобрения 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 21-Ноем-2017
Прочетете за 1 минутa и 14 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Получавам фактура за извършени разходи по автоматизация на актив - машина, отдадена под наем на територията на Франция, за която ние получаваме наем. Фирмата, която фактурира, е френска фирма, с която ние работим. ... [още]

 
Начисляване на ДДС за нови резервни части, закупени за продажба като стоки и за ползване в ремонти 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 17-Ноем-2017
Прочетете за 1 минутa и 21 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Дилъри сме на стоки втора употреба. Закупили сме нови резервни части с фактура без ДДС. Самоначисли ли сме ДДС в дневника за продажби и дневника за покупки с протокол 117. Някой от рез. части се продават като стоки и ... [още]

 

Издаване на фактура за предоставени услуги към швейцарско дружество 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 28-Ноем-2017
Прочетете за 1 минутa и 11 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Фактури и самофактуриране

Въпрос: Нашето дружество - регистрирано за целите на ДДС в България - има сключен договор с дружество от Швейцария, което е данъчно задължено лице, с предмет на дейност: 1. Предоставяна за ползване на инфраструктура като услуга ... [още]

 
Номерация на издавани фактури през нова система, работеща само в 1 отдел на фирмата 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 24-Ноем-2017
Прочетете за 49 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Фактури и самофактуриране

Въпрос: Дружество е регистрирано съгласно ЗДДС и издава електронни фактури за продажбите си. От 01.12.2017 г. дружеството въвежда нова система за управление на продажбите и чрез нея има опция да издава и фактурите си. Дружеството ... [още]

 
Отразяване на фактура за куриерски услуги до Македония без начислено ДДС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 07-Ноем-2017
Прочетете за 37 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Фактури и самофактуриране

Въпрос: Дружество изпраща по куриер за своя сметка проектна документация на клиент в Македония. Във фактурата за куриерската услуга е посочен като основание за неначисляване на ДДС чл. 28 от ЗДДС. 1. Как следва да се отрази ... [още]

 

Отказана стока, за която е направено авансово плащане, и VIES-декларация 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 37 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » VIES декларация

Въпрос: Издали сме фактура на клиент от ЕС за платена авансово стока, която е намерила отражение във VIES-декларацията за м. 06,2017 г. Клиентът не извози цялата стока и се отказа да я получи, като следва да му възстановим сумата. През ... [още]

 
VIES декларация при вътреобщностни транзакции 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 13-Септ-2017
Прочетете за 4 минути и 37 секунди

» Процедури и практики » ДДС » VIES декларация

Съгласно т. 44 от допълнителните разпоредби към Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) "VIES декларация означава “Value Added Tax Information Exchange System – информационна система за обмяна на информация по ДДС", т.е. това е ... [още]

 
VIES декларация при доставки в рамките на ЕС 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 24-Юли-2017
Прочетете за 3 минути и 8 секунди

» Процедури и практики » ДДС » VIES декларация

VIES (VAT Information Exchange System) системата е информационна система за обмен на ДДС информация между държавите членки на Европейския съюз. Информацията от VIES декларациите се използва, за да се осигури правилното отчитане и ... [още]

 

Отразяване на доставки на услуги в Германия и включване в дневници за продажби и VIES-декларация 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 11-Май-2017
Прочетете за 1 минутa и 2 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Справка-декларация

Въпрос: Дружество е регистрирано по ДДС в България и извършва услуги по почистване на недвижими имоти в Германия. Получатели на услугите са фирми, регистрирани по ДДС в Германия, които самоначисляват ДДС там, т.е. имаме платец ... [още]

 
Обновена версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Апр-2017
Прочетете за 15 секунди

» Новини » ДДС » Справка-декларация

Националната агенция по приходите информира, че е публикувана обновена версия, заедно с първоначална инсталация, на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES ... [още]

 
Коригиране на справка-декларация за минал период 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 16-Ян-2017
Прочетете за 1 минутa и 32 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Справка-декларация

Въпрос: Може ли да се коригира справка-декларация за минал период? Грешно осчетоводена фaктура за продажба генерира сума на ДДС за внасяне. Какво трябва да се направи, за да се коригира?[още]

 

Регистрация по ДДС и данъчно облагане по ЗМДТ при получаване на безвъзмездно целево финансиране от ЮЛНЦ фондация 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 16-Ноем-2017
Прочетете за 1 минутa и 25 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Регистрация по ДДС

Въпрос: Фондация - юридическо лице с нестопанска дейност, която съгласно учредителния акт осъществява дейност в частна полза, има сключен договор за отпускане на грант със значение на безвъзмездно целево финансиране, ... [още]

 
Регистрация по ДДС за физическо лице, достигнало оборот от 50 хил. лв. 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 12-Окт-2017
Прочетете за 3 минути и 9 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Регистрация по ДДС

Въпрос: Физическо лице (висококвалифициран инженер) е сключил договор с немска фирма за пълно научнотехническо обслужване при изпитване и въвеждане в експлоатация на системите в полска електроцентрала. Услугата се извършва ... [още]

 
Регистрация по ДДС в началото на дейността на ЕООД 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 31-Авг-2017
Прочетете за 2 минути и 12 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Регистрация по ДДС

Въпрос: ЕООД е с дейност от скоро - 2 месеца. Удачно ли е отсега да се регистрираме по ДДС или да изчакаме да стане след достигане на минималния оборот годишно? Какви предимства и недостатъци има това сега, в началото на ... [още]

 

Брак на резервни части и издаване на протокол по чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 28-Ноем-2017
Прочетете за 1 минутa и 3 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Данъчен кредит

Въпрос: В момента тече данъчна ревизия за период от 6 години 2011-2016 г. и трябва да проверя всичко, което е свързано с брак и ДДС върху брака. През тези години сме бракували резервни части - стоки, като за всеки брак на резервни ... [още]

 
Осчетоводяване на непризнат данъчен кредит от 2012 г. 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 20-Ноем-2017
Прочетете за 1 минутa и 10 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Данъчен кредит

Въпрос: На наша фирма при проверка от данъчната администрация беше установено, че е ползван данъчен кредит през 2012 г. от тъй наречените рискови фирми, и данъчният кредит не беше признат. Той не е в голям размер, но как да го ... [още]

 
Фактура без ДДС при закупен товарен автомобил и специален ред на облагане на маржа 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 15-Ноем-2017
Прочетете за 1 минутa и 51 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Данъчен кредит

Въпрос: Закупихме употребяван товарен автомобил от българска фирма. Във фактурата не е начислен ДДС и като основание е записано „чл. 143 от ЗДДС”. Как да третирам тази фактура? При евентуална продажба на товарния автомобил в ... [още]

 

Издаване на протокол по чл. 117 и ползване на данъчен кредит за фактура с комисионна от Швейцария 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 16-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 38 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Протокол по чл. 117

Въпрос: Имам издадена фактура от контрагент с ДДС номер от Швейцария (започва с CHE....). Фактурата е за комисионна по продажба във връзка с хотелско настаняване чрез този контрагент. Трябва ли да издам протокол по чл. 117 от ЗДДС и ... [още]

 
Начисляване на ДДС за услуга от турска фирма 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 01-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 56 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Протокол по чл. 117

Въпрос: Начислява ли се ДДС с протокол за услуга (обучение на персонал), извършена от турска фирма на територията на: - България (І вариант) - Турция (ІІ вариант)?[още]

 
Издаване на протокол по чл. 117 при покупка от италианска фирма на стоки, които остават в Италия 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 16-Авг-2017
Прочетете за 2 минути и 54 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Протокол по чл. 117

Въпрос: Българска фирма ЕООД купува от италиански фирми стоки и материали, но те не влизат в България, а остават в Италия. Издават се данъчни фактури. Там ги продава на други фирми от Италия и Гърция. Следва ли за покупките да се ... [още]

 

Възстановяване на данък и записи в справка-декларация 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 19-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 35 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ДДС възстановяване

Въпрос: Фирма има данък за възстановяване за данъчен период м. юни в размер на 50 лв. През м. юли има данък за внасяне 20 лв. Фирмата не е започнала процедура за приспадане на данъка от м. юни в данъчен период м. юли и данъкът за ... [още]

 
Спазване на 3-месечна процедура по възстановяване на ДДС при закупен трактор на лизинг 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 12-Юни-2017
Прочетете за 54 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ДДС възстановяване

Въпрос: Фирма, регистрирана като земеделски производител, закупува трактор на лизинг, като при сключване на договора за покупка плаща авансова вноска и получава фактура с начислено ДДС за нея. През следващите месеци ще ... [още]

 
Плащане и възстановяване на ДДС при строеж на сглобяеми къщи в Германия 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 22-Дек-2016
Прочетете за 1 минутa и 50 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ДДС възстановяване

Въпрос: Желанието ни е да строим еднофамилни сглобяеми къщи в Германия. Процесът е такъв: първо купуваме парцел в Германия. После подготвяме панелите в България и ги транспортираме в Германия. Сглобяваме къщата (някои ... [още]