Portalschetovodstvo.bg
17 Октомври 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

ДДССалда по сметки за отчитане на финансов лизинг за автомобил след придобиване на собственост върху него 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 37 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има финансов лизинг (товарен автомобил) към 31.03.2017 г. лизингът приключва и активът товарен автомобил става собственост на дружеството. Задълженията по лизинга са въведени в ска 159, ... [още]

 
Покупка на автомобил за лични и служебни нужди с договор за финансов лизинг 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Февр-2017
Прочетете за 2 минути и 48 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Въпрос: Фирма с консултантска дейност, нерегистрирана по ДДС, си купува автомобил с договор за финансов лизинг. Автомобилът ще се ползва за служебни и лични нужди. Авансовата вноска е 12000.00, в която е включена авансова вноска, ... [още]

 
Третиране на лизингов договор във връзка с изменението в на изречение второ в чл.6, ал.2, т.3 от ЗДДС 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 12-Дек-2016
Прочетете за 2 минути и 33 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Въпрос: Въпросът ми касае третирането на лизингов договор на автомобил във връзка с изменението на изречение второ в чл.6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. Имаме договор за финансов лизинг с опция за условно придобиване. При сключването на ... [още]

 

Префактуриране на разходи за ел. енергия между физически лица 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 16-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 42 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Въпрос: Собственик съм на трафопост, захранващ с ел. енергия голяма търговска база. В същата база има още 3-ма собственици, на които трябва да префактурирам ел. енергия. Как трябва да се оформи документацията съобразно ... [още]

 
Корекции на ползван данъчен кредит за закупен на финансов лизинг товарен автомобил 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Окт-2017
Прочетете за 3 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Въпрос: През 2014 г. дружество е взело на финансов лизинг автомобил тип N1 товарен. Лизинговият договор изтича в началото на 2019 г., но управителят има намерение да изплати дължимите вноски до края на договора и да прехвърли ... [още]

 
Намалена сума на данък заради разменени цифри на данъчна основа 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 05-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 44 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Въпрос: Във връзка с дневник на продажби за дан. период м. 08.2017 г. е допусната грешка, която откривам към днешна дата. Грешката се състои в това, че при осчетоводяване на фактура към клиент са обърнати (разбира се, не умишлено) две ... [още]

 

Самоначисляване на ДДС върху заплащане за услуги, предоставяни в САЩ 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 03-Окт-2017
Прочетете за 48 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Имам регистрирано ЕООД и извършвам услуги за фирма в Съединените щати. Имам ли задължение за плащане на ДДС върху получаваните суми? По мнението на счетоводителя ми не се дължи ДДС, когато има при износ на стоки и ... [още]

 
Начисляване на ДДС за закупен и монтиран в България GPS върху автомобил, който не остава у нас 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 29-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 47 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Дружеството продава устройство gps и го монтира в България на превозно средство, собственост на фирма, регистрирана по ДДС от ЕС Полша. Трябва ли да се начисли ДДС на стоката и съответно услугата по монтажа или това е ... [още]

 
Начисляване на ДДС при услуги за френски фирми от българска фирма без регистрация по ДДС във Франция 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 28-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 17 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: ЕООД, регистрирано по ДДС, в България и с адрес на регистрация в България, ще извършва услуги по ремонт на покриви във Франция. Фирмата ще назначи двама работници, които са французи и които ще се осигуряват в България и ... [още]

 

Включване в дневниците по ДДС и фактуриране на разходи за гориво 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 11-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 55 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Фактури и самофактуриране

Въпрос: Фирма има сключен договор с верига бензиностанции за зареждане на гориво с карти в България и страни от ЕС, като същевременно и възстановява ДДС, за което има подписани и изпратени съответните документи. Въпросът ми ... [още]

 
Продажба на софтуер от българско на израелско дружество 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 24-Авг-2017
Прочетете за 2 минути и 54 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Фактури и самофактуриране

Въпрос: Българска фирма (М), регистрирана по ДДС, продава компютърен софтуер на Израелско дружество (А), което е данъчно незадължено лице с идеална цел (tax-exempt non-profit organization). Продажната цена ще се изплаща на 15 месечни вноски (не е ... [още]

 
Фактуриране на обучение, проведено от сръбска фирма, собственост на българска 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 15-Авг-2017
Прочетете за 1 минутa и 37 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Фактури и самофактуриране

Въпрос: Фирма има участие като инвестиция (мажоритарен собственик) в друга компания в Сърбия. Дейността ѝ е IT услуги. Сръбската фирма организира курс с цел обучение на програмни продукти и го провежда в Саудитска Арабия. ... [още]

 

Отказана стока, за която е направено авансово плащане, и VIES-декларация 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 37 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » VIES декларация

Въпрос: Издали сме фактура на клиент от ЕС за платена авансово стока, която е намерила отражение във VIES-декларацията за м. 06,2017 г. Клиентът не извози цялата стока и се отказа да я получи, като следва да му възстановим сумата. През ... [още]

 
VIES декларация при вътреобщностни транзакции 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 13-Септ-2017
Прочетете за 4 минути и 37 секунди

» Процедури и практики » ДДС » VIES декларация

Съгласно т. 44 от допълнителните разпоредби към Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) "VIES декларация означава “Value Added Tax Information Exchange System – информационна система за обмяна на информация по ДДС", т.е. това е ... [още]

 
VIES декларация при доставки в рамките на ЕС 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 24-Юли-2017
Прочетете за 3 минути и 8 секунди

» Процедури и практики » ДДС » VIES декларация

VIES (VAT Information Exchange System) системата е информационна система за обмен на ДДС информация между държавите членки на Европейския съюз. Информацията от VIES декларациите се използва, за да се осигури правилното отчитане и ... [още]

 

Отразяване на доставки на услуги в Германия и включване в дневници за продажби и VIES-декларация 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 11-Май-2017
Прочетете за 1 минутa и 2 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Справка-декларация

Въпрос: Дружество е регистрирано по ДДС в България и извършва услуги по почистване на недвижими имоти в Германия. Получатели на услугите са фирми, регистрирани по ДДС в Германия, които самоначисляват ДДС там, т.е. имаме платец ... [още]

 
Обновена версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация 
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Апр-2017
Прочетете за 15 секунди

» Новини » ДДС » Справка-декларация

Националната агенция по приходите информира, че е публикувана обновена версия, заедно с първоначална инсталация, на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES ... [още]

 
Коригиране на справка-декларация за минал период 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 16-Ян-2017
Прочетете за 1 минутa и 32 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Справка-декларация

Въпрос: Може ли да се коригира справка-декларация за минал период? Грешно осчетоводена фaктура за продажба генерира сума на ДДС за внасяне. Какво трябва да се направи, за да се коригира?[още]

 

Регистрация по ДДС за физическо лице, достигнало оборот от 50 хил. лв. 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 12-Окт-2017
Прочетете за 3 минути и 9 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Регистрация по ДДС

Въпрос: Физическо лице (висококвалифициран инженер) е сключил договор с немска фирма за пълно научнотехническо обслужване при изпитване и въвеждане в експлоатация на системите в полска електроцентрала. Услугата се извършва ... [още]

 
Регистрация по ДДС в началото на дейността на ЕООД 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 31-Авг-2017
Прочетете за 2 минути и 12 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Регистрация по ДДС

Въпрос: ЕООД е с дейност от скоро - 2 месеца. Удачно ли е отсега да се регистрираме по ДДС или да изчакаме да стане след достигане на минималния оборот годишно? Какви предимства и недостатъци има това сега, в началото на ... [още]

 
Субсидия за ЗП и оборот за регистрация по ЗДДС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 24-Авг-2017
Прочетете за 1 минутa и 52 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Регистрация по ДДС

Въпрос: Субсидия на земеделски производител от Фонд Земеделие и държавна субсидия от Бюро по труда оборот ли е за регистрация по ЗДДС?[още]

 

Корекция на данъчен кредит при продажба на сграда, закупена от физически лица 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 25-Септ-2017
Прочетете за 49 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Данъчен кредит

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС през 2008 г., придобива сграда с размер на първоначалната стойност 151 хил. лв. Сградата е закупена без ДДС от физически лица. До ноември 2008 г. се трупат разходи за ВиК и ел. инсталации, вентилации, ... [още]

 
Данъчен кредит за фактура с данни на английски 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 15-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 15 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Данъчен кредит

Въпрос: Ще бъде ли призната като разход и с право на данъчен кредит фактура от доставчик - фирма с данъчна регистрация и място на дейност в България, но името на документа фактура оригинал е на английски, а и данните на ... [още]

 
Данъчен кредит за закупен автомобил с лично и служебно ползване 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 13-Септ-2017
Прочетете за 3 минути и 4 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Данъчен кредит

Въпрос: Фирма закупи автомобил, който ще бъде както за служебни цели, така и за лично ползване от управителя. Не съм осчетоводила фактурата, защото не знаех какъв процент ще е личното ползване от управителя. Искам да ми ... [още]

 

Издаване на протокол по чл. 117 и ползване на данъчен кредит за фактура с комисионна от Швейцария 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 16-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 38 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Протокол по чл. 117

Въпрос: Имам издадена фактура от контрагент с ДДС номер от Швейцария (започва с CHE....). Фактурата е за комисионна по продажба във връзка с хотелско настаняване чрез този контрагент. Трябва ли да издам протокол по чл. 117 от ЗДДС и ... [още]

 
Начисляване на ДДС за услуга от турска фирма 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 01-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 56 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Протокол по чл. 117

Въпрос: Начислява ли се ДДС с протокол за услуга (обучение на персонал), извършена от турска фирма на територията на: - България (І вариант) - Турция (ІІ вариант)?[още]

 
Издаване на протокол по чл. 117 при покупка от италианска фирма на стоки, които остават в Италия 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 16-Авг-2017
Прочетете за 2 минути и 54 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Протокол по чл. 117

Въпрос: Българска фирма ЕООД купува от италиански фирми стоки и материали, но те не влизат в България, а остават в Италия. Издават се данъчни фактури. Там ги продава на други фирми от Италия и Гърция. Следва ли за покупките да се ... [още]

 

Възстановяване на данък и записи в справка-декларация 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 19-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 35 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ДДС възстановяване

Въпрос: Фирма има данък за възстановяване за данъчен период м. юни в размер на 50 лв. През м. юли има данък за внасяне 20 лв. Фирмата не е започнала процедура за приспадане на данъка от м. юни в данъчен период м. юли и данъкът за ... [още]

 
Спазване на 3-месечна процедура по възстановяване на ДДС при закупен трактор на лизинг 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 12-Юни-2017
Прочетете за 54 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ДДС възстановяване

Въпрос: Фирма, регистрирана като земеделски производител, закупува трактор на лизинг, като при сключване на договора за покупка плаща авансова вноска и получава фактура с начислено ДДС за нея. През следващите месеци ще ... [още]

 
Плащане и възстановяване на ДДС при строеж на сглобяеми къщи в Германия 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 22-Дек-2016
Прочетете за 1 минутa и 50 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ДДС възстановяване

Въпрос: Желанието ни е да строим еднофамилни сглобяеми къщи в Германия. Процесът е такъв: първо купуваме парцел в Германия. После подготвяме панелите в България и ги транспортираме в Германия. Сглобяваме къщата (някои ... [още]