X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Данъчно облагане и такси

Плащане на данъци и такси

07Март2018

До 30 април се декларират окончателни данъци от доходи в чужбина

от PortalSchetovodstvo.bg 07 Март 2018
Окончателните данъци върху доходите, придобити в чужбина от местни физически лица (ФЛ), вече подлежат на деклариране веднъж на година с подаване на ГДД за облагане на доходите. Срокът за подаването на тази ...
01Март2018

Февруари 2018 г. - Обзор на законовите промени и новините

от PortalSchetovodstvo.bg 01 Март 2018
През месец февруари бяха обнародвани: • Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители Вижте го тук >>> • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за ...
27Февр2018

Данъчно-осигурителен календар за периода от 04 до 10 март 2018

от PortalSchetovodstvo.bg 27 Февр 2018
10 март 2018   ❖ Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни ...
15Февр2018

Данъчните преференции – инструмент за оптимизиране на данъчните задължения - част II

от Христо Досев 15 Февр 2018
Част първа четете тук >>> Без да навлизаме в подробности относно данъчните преференции и специфичните условия, които трябва да изпълняват предприятията както в годината на тяхното преотстъпване, така и в ...

Дивиденти

06Март2018

Неразпределена печалба и голяма касова наличност

от Елена Илиева на 06 Март 2018
Въпрос: Дружеството е натрупало неразпределена печалба и голяма касова наличност. Счетоводителят ми предлага няколко варианта, но желая Вие да ми разясните какво следва да се направи, какви документи се попълват и ...
01Февр2018

Начисляване на дивидент за напускащ съдружник

от Елена Илиева на 01 Февр 2018
Въпрос: В дружество, което е ООД с двама съдружници, чиито дялове са съответно 90% и 10%, през м. декември 2017 г. настъпи промяна: съдружникът с 10% дял продаде дела си на друго лице. През 2017 г. са начислявани и изплащани дивиденти в ...
20Ноем2017

Разпределяне на дивиденти на починал съдружник

от Наталия Василева на 20 Ноем 2017
Въпрос: Искаме да разпределим печалбата и дадем дивиденти на съдружниците, но през годината един от съдружниците е починал внезапно. Как да процедираме с неговия дял, макар и твърде малък?
03Ноем2017

Налагане на белгийски данък върху приходи от дивидент за белгиец с ЕООД в България

от Елена Илиева на 03 Ноем 2017
Въпрос: Собственик на ЕООД, регистрирано в България, е белгийски гражданин. Печалбата на дружеството се облага по реда на ЗКПО в България. Разпределението на дивидента е 5% в полза на чуждестранно физическо лице от източник в ...

Процедури

15Апр2017

Попълване на декларация във връзка с ревизия по чл. 122 от ДОПК

от Наталия Василева на 15 Апр 2017
Въпрос: Във връзка с извършвана ревизия по реда на чл. 122 от ДОПК следва да представим декларация по чл. 124, ал.3 от ДОПК. Не успявам да открия никъде бланка - образец на тази декларация. Четейки ДОПК стигам до извода, че това е ...
15Март2016

Одитът на пенсионни и застрахователни компании се отлага

от PortalSchetovodstvo.bg 15 Март 2016
Прегледът на състоянието на застрахователите и пенсионните компании се отлага. Комисията по финансов надзор (КФН) предлага началото му да е на 15 юли, вместо на 1 април. Новата покана за подаване на предложения е ...
25Авг2015

Основно малки обекти са с нарушения при горивата

от PortalSchetovodstvo.bg 25 Авг 2015
Преките чуждестранни инвестиции за полугодието възлизат на 799 млн. евро. Това е двукратно повече от същия период на миналата година и се доближава до нивата отпреди кризата през 2009 г. Това каза в ефира на Нова ...
07Авг2015

Инспекторите от НАП задължени да носят униформи и палки

от PortalSchetovodstvo.bg 07 Авг 2015
Инспекторите на НАП, проверяващи търговски обекти, вече са длъжни да бъдат облечени с униформи, носещи означенията на приходната агенция.    Проверяващите ще носят сини блузи с надписи на български и английски и ...

ЗКПО

09Март2018

Данъчно признаване на разход за командировки при пласиране на стоки

от Елена Илиева на 09 Март 2018
Въпрос: Имаме следната фактическа обстановка: Търговска фирма има назначен персонал на длъжност Пласьор стоки. В длъжностната характеристика е записано, че лицата управляват лекотоварни МПС при извършване на доставките ...
09Март2018

Посочване на увеличение на финансовия резултат при приспадане на данъчна загуба

от Елена Илиева на 09 Март 2018
Въпрос: Относно  данъчната  декларация  по  чл. 92 за 2017 г.: Фирмата  излиза  на  печалба в размер на 1000,00 лв. Имаме загуба за  пренасяне в размер на 12 000,00 лв. В увеличание на финансовия резултат в раздел „преобразуване на  ...
09Март2018

Лихва по чл. 89 от ЗКПО и включването ѝ в ГДД

от Елена Илиева на 09 Март 2018
Въпрос: Във връзка с годишно приключване за 2017 г. ООД има разлика във определената прогнозна печалба за 2017 и направените авансови вноски (тримесечни по чл. 85 от ЗКПО ) и окончателна печалба за 2017. Тук уточнявам, че не е подадена ...
08Март2018

Включване на задължения в привлечения капитал по чл. 43, ал. 6 от ЗКПО

от Трендафил Василев на 08 Март 2018
Въпрос: Какво точно се включва в привлеченият капитал по смисъла на чл. 43, ал. 6 от ЗКПО? Включват ли се данъчните задължения, задълженията към персонала и  доставчици, приходите за бъдещи периоди?

ЗДДФЛ

20Март2018

Предоставяне на информация от предприятията по реда на ЗДДФЛ - част II

от Христо Досев 20 Март 2018
Част първа вижте тук >>> Справки по чл. 73а, от ЗДДФЛ Задължението за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен може да се раздели на два типа – тази по реда на чл. 73а, ал. 1 и тази по реда на чл. 73а, ...
19Март2018

Предоставяне на информация от предприятията по реда на ЗДДФЛ - част I

от Христо Досев 19 Март 2018
Освен подаването на годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността в съответствие със ЗКПО, предприятията, които се явяват платци на доходи имат задължение по реда на ЗДДФЛ да предоставят съответната ...
19Март2018

Данъчно облагане и деклариране в ГДД на задържано капаро за неосъществена сделка

от Елена Илиева на 19 Март 2018
Въпрос: Физическо лице получава капаро за продажба на недвижим имот, който владее 10 години. Сделката не се осъществява и капарото остава в негова полза. Следва ли лицето да подаде ГДД и да се обложи с данък задържаната сума ...
13Март2018

Изтича срокът за подаване на данни за платени доходи на ФЛ

от PortalSchetovodstvo.bg 13 Март 2018
До 15 март фирмите и СОЛ, изплатили през 2017 г. доходи на физически лица (ФЛ), които доходи са посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, имат задължение да представят в НАП справка по образец за тези доходи. В тази справка - по чл. 73 ...

Санкции

31Авг2017

Санкция при недекларирано в НАП доставено гориво

от Ели Марова на 31 Авг 2017
Въпрос: Каква санкция се налага, в случай че гориво, доставено за трактори, не е декларирано в НАП в определения 24 часов срок по чл. 118 и за кого е - фирмата или служителя, който не е спазил изискванията?
24Февр2017

За данъчни нарушения са запечатани 180 търговски обекта

от PortalSchetovodstvo.bg 24 Февр 2017
180 търговски обекта са били запечатани за данъчни нарушения от началото на 2017 г. годината. Най-често срещаната причина за това е укриването на оборот (т.е. неиздаване на касова бележка) и несъответствие на наличните ...
20Ян2017

Проверка и анализ на взаимоотношенията с контрагенти при данъчна ревизия

от Аксиния Цветанова 20 Ян 2017
Обхват на проверката: - Проверка на извършените сделки по покупки и продажби и тяхната документална обоснованост; - Проверка на взаимоотношенията с контрагентите от гледна точка на тяхната действителност; - ...
17Ян2017

Проверка и анализ на производствените разходи при данъчна ревизия

от Аксиния Цветанова 17 Ян 2017
Проверка и анализ на методите за отчитане на производствените разходи Състоят се в проверката на методите за отчитане на разходите и методите за разпределение на общите и производствени разходи чрез ...

Авансов данък

12Дек2017

Подаване на декларация по чл. 88 за коригиране в повишение на авансовия данък

от Наталия Василева на 12 Дек 2017
Въпрос: Вноската за авансовият данък се оказва, че трябва да бъде по-висока. Мога ли сега да пусна декларация по чл. 88 и да променя вноската за последният месец, като довнеса разликата за целия период 01-12.2017 г. и как трябва да ...
06Ноем2017

Данък при ползване на личен автомобил за служебни цели

от Елена Илиева на 06 Ноем 2017
Въпрос: Когато се ползва личен автомобил за служебни цели следва ли да се начислява данък?
17Март2016

Авансов данък върху лихви по заем, платени на ФЛ - съдружник в ООД

от Елена Илиева на 17 Март 2016
Въпрос: Как се облагат с авансов данък върху начислени лихви по получен заем, изплатени на физическо лице съдружник в ООД през 2016 г.
23Ноем2015

Авансов данък при изплащане на доходи от наем или стопанска дейност на ФЛ

от Наталия Василева на 23 Ноем 2015
Въпрос: Удържа и внася ли се авансов данък от предприятията или самоосигуряващите се лица, които изплащат доходи от наем или стопанска дейност на физически лица през четвъртото тримесечие на 2015 г.?

Декларации

20Март2018

Нулева ГДД и публикуване на отчети за ЮЛНЦ без дейност

от Елена Илиева на 20 Март 2018
Въпрос: Въпросът ми е свързан с подаване на ГДД по ЗКПО за 2017 г. от ЮЛНЦ, които не са извършвали дейност през годината. Първо ако ЮЛНЦ е регистрирано в частна полза и все още не е пререгистрирано в ТР - трябва ли да подаде нулева ...
13Март2018

Корпоративните декларации с подаване само онлайн

от PortalSchetovodstvo.bg 13 Март 2018
Всички декларации по ЗКПО, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2017 г., се подават само онлайн. Това важи и за ГДД за корпоративни данъци за 2017 г., която се подава в срок до 2 април 2018 г. (31 март се ...
09Март2018

Данъчно-осигурителен календар за периода от 18 до 24 март 2018 г.

от PortalSchetovodstvo.bg 09 Март 2018
20 март 2018   ❖ Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо ...
06Март2018

Данъчно-осигурителен календар за периода от 11 до 17 март 2018 г.

от PortalSchetovodstvo.bg 06 Март 2018
14 март 2018 ❖ Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец февруари.    ❖ Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е ...

Разходи

31Ян2018

Данъчно признаване на разход за командировъчни на собственик на ЕООД

от Елена Илиева на 31 Ян 2018
Въпрос: Фирма ЕООД с рег. по ДДС извършва дейност международен транспорт в рамките на Европейския съюз. Дейността се извършва от собственика, който е самоосигуряващо се лице на мин. осигурителен доход, без договор за ...
15Ноем2017

Данъчно признат ли е разходът за застраховки, префактуриран от чуждестранно дружество майка на българско дъщерно дружество

от Трендафил Василев на 15 Ноем 2017
Въпрос: Българско дружество е дъщерно на чуждестранно юридическо дружество от ЕС. Във връзка с груповата политика на дружеството майка е направена групова застраховка Живот за всички служители от групата. Груповата ...
09Ноем2017

Освобождаване от данък социален разход рискове, включени в Застраховка Живот

от Елена Илиева на 09 Ноем 2017
Въпрос: Дружество е сключило групова застраховка „Живот и Злополука" за всички служители, като част от социалната програма, в размер до 60 лева на човек на месец. Застраховката Живот включа следните рискове: - Смърт ...
28Септ2017

Признаване за данъчни цели на разходи за предсрочно прекратена командировка

от Елена Илиева на 28 Септ 2017
Въпрос: Фирма командирова свой служител, назначен на трудов договор в страна от ЕС. По време на командировката служителят се разболява и се налага да се върне предсрочно. При командироването е издадена заповед за командировка ...

Регистрирани по БУЛСТАТ

26Февр2018

Разходи за лично потребление, увеличаващи резултата за годината

от Елена Илиева на 26 Февр 2018
Въпрос: С кои суми разходи за лично потребление - поддържане и ремонт, амортиз. на автомобили, гориво се увеличава резултата за годината? Имаме лично ползване на автомобили и телефони, направили сме една таблица, в която сме ...
21Ноем2017

Право на упражняване на свободна професия с 2 дейности и касов апарат за отчитане на приходите от втората

от Елена Илиева на 21 Ноем 2017
Въпрос: Лице, регистрирано по чл. 3, ал. 9 или осиг. по чл. 3, ал. 1 от ЗРБ, има ли право да упражнява свободна професия с две дейности: едната е съдебни експертизи, другата е инструктор по народни танци? Лицето се самоосигурява по ...
12Март2016

Закон за регистър БУЛСТАТ

от PortalSchetovodstvo.bg 12 Март 2016
В сила от 11.08.2005 г. Обн. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.28 от 5 ...
29Ян2016

Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

от PortalSchetovodstvo.bg 29 Ян 2016
В брой 8 от 29 януари 2016 г. на Държавен вестник е обнародван:   Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., ...

Доходи

15Авг2017

Деклариране на придобити доходи от продажба и дарение на земя

от Елена Илиева на 15 Авг 2017
Въпрос: Физически лица - брат и сестра с двойно гражданство - българско и румънско - имат придобита по наследство земя: по 1/3 от парцел. Последната 1/3 земя им е дарена от тяхната майка. Върху тази земя е възложено от тях и е ...
21Апр2017

Осчетоводяване на бонус за собственик на ЕООД

от Наталия Василева на 21 Апр 2017
Въпрос: ЕООД, без други служители, извършва посредническа услуга и получава съответната сума по сметката си. От тези пари собственикът на ЕООД желае да си плати бонус в размер на 50% от прихода. Сумата не е малка. Собственикът не ...
12Апр2017

Предприятията отписват приходи заради дългове, но предпочитат да не ползват колекторски фирми

от PortalSchetovodstvo.bg 12 Апр 2017
Поради забавени или ненаправени плащания предприятията у нас на година отписват 4.2 на сто от своите годишни приходи. Това сочат данни от проучване, направено сред 9440 фирми в 19 европейски страни, подготвено от една от ...
11Май2016

Рекорден ръст за печалбите на компаниите през 2015 г.

от PortalSchetovodstvo.bg 11 Май 2016
Раздвижването на икономиката през 2015 г. се отразява и на финансовите резултати на фирмите. Броят на работещите фирми се повишава с 35 хил., техните приходи нарастват със 17%, стабилно повишение се забелязва и при ...

ДОПК

16Март2018

Посочване на доходи на съдружници в ООД в справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

от Елена Илиева на 16 Март 2018
Въпрос: ООД има трима съдружници, единият от които е чуждестранно физическо лице, което не е местно лице, няма ЛНЧ или служебен номер, и не пребивава в България дори и 1 ден през годината. На ОС е взето решение да бъде изплатен ...
19Ян2018

Отговорност на трети лица съгласно чл. 19 от ДОПК - част III

от Бойчо Момчилов 19 Ян 2018
Част първа четете тук >>> Част втора четете тук >>> Отговорност на мажоритарните собственици на капитал за данъчни задължения на притежаваното от тях дружество.   Както може да се досети многоуважаемият читател, ...
18Ян2018

Отговорност на трети лица съгласно чл. 19 от ДОПК - част II

от Бойчо Момчилов 18 Ян 2018
Част I вижте тук >>> Преглед и анализ на административната и съдебна практика постановена при приложението на старата редакция на чл. 19, която запазва своята актуалност и приложимост и след промените на ...
17Ян2018

Отговорност на трети лица съгласно чл. 19 от ДОПК - част I

от Бойчо Момчилов 17 Ян 2018
Разширяване кръга oт физически лица, които носят отговорност за задълженията на трети юридически лица. Видове отговорни лица.   От 04.08.2017 г. и 21.11.2017 г. влязоха в сила съществени промени в уредбата на чл. 19 от ДОПК, ...

Наредба № Н-18

19Септ2017

Изменение и допълнение на Наредба Н-18

от PortalSchetovodstvo.bg 19 Септ 2017
В брой 76 от 19 септември 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални ...
24Авг2017

122 млн. лв. ще струва на бизнеса по-строгия контрол върху горивата

от PortalSchetovodstvo.bg 24 Авг 2017
Контролът върху дейността на търгуващите с горива ще бъде затегнат на няколко етапа през следващите 2 години. Това е видно от предложените изменения в Наредбата за отчитането на оборотите от търговията и онлайн ...
12Юни2017

Да засилят контрола при търговията с горива се опитват 2 министерства

от PortalSchetovodstvo.bg 12 Юни 2017
Министерствата на финансите и на икономиката предлагат промени в Наредба Н-18 за за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, с които очакват да постигнат косвен ефект за ...
02Юни2017

Изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

от PortalSchetovodstvo.bg 02 Юни 2017
В бр. 44 от 02 юни 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства  (обн., ...

ЗМДТ

26Февр2018

Начисляване на данък по чл. 44 от ЗМДТ при изтекъл давностен срок за задължение

от Елена Илиева на 26 Февр 2018
Въпрос: Фирма от 2012 г. е с нов собственик; от старото ръководство има неплатено задължение към доставчик. Новият собственик няма да изплати задължението на доставчика, а и доставчикът към момента не го е потърсил. Давностният ...
12Февр2018

Фактурa за патентен данък за таксиметров превоз

от Трендафил Василев на 12 Февр 2018
Въпрос: ЕТ извършва дейност таксиметров превоз за своя сметка от името на ЕООД - притежател на разрешението за тази дейност. В началото на годината ЕООД издава фактура към ЕТ за платен патентен данък за автомобила, с който ЕТ ...
25Ян2018

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ и ТБО за апартаменти, закупени с фактура

от Бойчо Момчилов на 25 Ян 2018
Въпрос: Фирма А закупува от строителна фирма апартаменти, а в последствие и паркоместа в жилищна сграда. В нотариалните актове на апартаментите пише, че са на груб строеж. Покупката е с ДДС и Фирма А е ползвала данъчния ...
19Ян2018

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за закупени апартаменти

от Трендафил Василев на 19 Ян 2018
Въпрос: Фирма е закупила апартаменти на зелено, заедно с идеални части от УПИ-то. При излизането на акт 16 на сградата, апартаментите са декларирани с Декларация по чл. 14 от ЗМДТ в съответната община. Имам следния въпрос ...

Законодателство

17Март2018

Промени в Закона за митниците

от PortalSchetovodstvo.bg 17 Март 2018
В брой 24 от 16 март 2018 г. на Държавен вестник:   Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 ...
01Февр2018

Обзор на законовите промени и новините през изминалия януари 2018-та

от PortalSchetovodstvo.bg 01 Февр 2018
През месец януари бяха обнародвани: • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, която можете да видите тук >>> • Закон за изменение и ...
10Ян2018

Фирми укриват 70 на сто от оборота си

от PortalSchetovodstvo.bg 10 Ян 2018
Министерството на финансите излезе с проект на изменения в Наредбата за фискалните устройства, с оглед да се бори с укриването на обороти. Предложените промени, публикувани на сайта на министерството, поставя ...
03Ян2018

Обзор на законовите промени и новини през изминалия декември 2017-та

от PortalSchetovodstvo.bg 03 Ян 2018
През декември 2017 г. бяха обнародвани:   ❐ Промени в ЗДДС, които можете да видите тук >>> ❐ Промени в Наредба Н-8 от 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка, които ...

СИДДО

21Дек2017

Данъчно облагане на доходите на сърбин с договор за управление и контрол в България

от Елена Илиева на 21 Дек 2017
Въпрос: ЕООД е регистрирано в България. Собственик е сръбски гражданин. Същият получава суми по договор за управление и контрол. Лицето рядко пребивава в България, извършва дейността си основно дистанционно. ...
09Ноем2017

Удържане на данък по ЗДДФЛ при превеждане на възнаграждение на ЧФЛ за консултантска услуга

от Наталия Василева на 09 Ноем 2017
Въпрос: Чуждестранно физическо лице (ЧФЛ) по смисъла на ЗДДФЛ (чуждестранен гражданин, постоянно пребиваващ в страна извън ЕИП, имаща СИДДО с България) извършва консултантска услуга по маркетинг извън ЕИП в полза на българска ...
11Окт2017

СИДДО с Кралство Испания

от PortalSchetovodstvo.bg 11 Окт 2017
Спогодба между Народна република България и Кралство Испания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществата   Ратифицирана с Решение на ...
11Окт2017

Уведомяване на НАП за това, че лице подава декларация за доходите си от България в Испания

от Елена Илиева на 11 Окт 2017
Въпрос: Лице, работещо по трудов договор в България, има сертификат за данъчен резидент и е местно лице на Испания. Лицето се облага в България и има доходи само от трудови правоотношения. На територията на България му се ...

НАП

15Март2018

Нова електронна услуга на НАП за подаване на декларация по чл. 219 от ЗКПО

от PortalSchetovodstvo.bg 15 Март 2018
НАП стартира предоставянето на нова онлайн услуга, предназначена за подаване на декларация по чл. 219 от ЗКПО за дължим данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности съгласно Закона за хазарта.   Достъп ...
02Март2018

Нови изисквания към касовите апарати одобрени

от PortalSchetovodstvo.bg 02 Март 2018
Окончателно бяха приети промени в Закона за митниците и ЗДДС, посредством които се въвеждат нови по-строги изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към произвеждащите, ...
20Февр2018

Длъжници на НАП с електронни съобщения за образувано изпълнително дело

от PortalSchetovodstvo.bg 20 Февр 2018
Длъжниците на НАП, декларирали свой валиден имейл, ще получават електронно съобщение за вече образувано по реда на ДОПК изпълнително дело за неизплатени в законоустановения срок публични задължения. Съобщението ...
19Февр2018

Отчитане в НАП на всяка касова бележка

от PortalSchetovodstvo.bg 19 Февр 2018
Повече от 330 млн. лв. на година са загубите за бюджета от неотчитане на търговски обороти само в 9 от най-рисовите браншове, чиято дейност е обект на наблюдение от НАП.    С последните изменения в законодателството, ...

Данък уикенд

14Ноем2017

Социални разходи за бутиьони с минерална вода за ползване от персонал и клиенти при фирма, декларирала, че няма да ползва активи за лични нужди

от Елена Илиева на 14 Ноем 2017
Въпрос: Фирмата ни е декларирала,че няма да ползва активи за лични нужди за 2017 г. Но през ноември сме закупили бутильони с минерална вода за нуждите на персонала и клиентите. 1. Имаме ли право на данъчен кредит по фактурата? 2. ...

Годишна данъчна декларация

17Март2018

Данъчно-осигурителен календар за периода от 25 до 31 март 2018 г.

от PortalSchetovodstvo.bg 17 Март 2018
25 март 2018 ❖ Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или ...
17Март2018

Подаване на Приложение 11 за фирма без дейност

от Елена Илиева на 17 Март 2018
Въпрос: Тази  година  за фирмите, които  нямат  дейност, не  се  подават  данъчни  декларации по чл. 92 в  НАП. Вярно ли е, че в НАП трябва да се подаде Приложение 11 - декларацията, която подаваме в Статистиката, че фирмата няма ...
15Март2018

Срок за подаване на декларации в ТР за ООД, ЕООД, ЕТ и ЗП без дейност

от Елена Илиева на 15 Март 2018
Въпрос: С какви срокове следва да се съобразят фирмите ООД, ЕООД и физическите лица ЕТ и регистрирани земеделски производители, които нямат дейност и доходи за 2017, за подаване на необходимите декларации в Търговски регистър, ...
06Март2018

Преобразуване на счетоводен финансов резултат в ГДД при бракуване на влекач втора употреба

от Елена Илиева на 06 Март 2018
Въпрос: През Април 2016 година фирмата ни купува влекач и ремарке (втора употреба) за извършване на транспортна дейност. Влекачът е заприходен на стойност 17595 лв. и е ползван 3510 лв. данъчен кредит. През Юни 2017 година двигателят ...
x