X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Данъчен кредит

20Март2018

Корекция на ползван данъчен кредит при увеличаване на финансов резултат

от Елена Илиева на 20 Март 2018
Въпрос: Юридическо лице - ЕООД , чийто собствен капитал е 100 % собственост на белгийско юридическо лице има основна дейност покупка на цели или разфасовани на части за мотокари, последващ ремонт и продажба на здравите части. ...
14Март2018

Право на данъчен кредит за фактури с незначителни суми

от Ели Марова на 14 Март 2018
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава фактури от български доставчици с начислен ДДС. Тъй като сумите по тези фактури са незначителни, а фирмата работи изцяло на чуждия пазар, може ли да не ползва правото на ...
20Февр2018

Право на приспадане на ДК при ВОП на стоки с превоз, неавършващ в страната, или при определяне като посредник в 3-ранна операция при липса на условия за нея - част II

от Бойчо Момчилов 20 Февр 2018
Част първа четете тук >>> По-долу ще разгледаме няколко от решенията на ВАС, в които се признава правото на ДК в случаите на ВОП, когато превозът на стоката не завършва на територията на страната или когато лицето се ...
19Февр2018

Право на приспадане на ДК при ВОП на стоки с превоз, неавършващ в страната, или при определяне като посредник в 3-ранна операция при липса на условия за нея - част I

от Бойчо Момчилов 19 Февр 2018
С настоящата статия искам да насоча вниманието на уважаемия читател,  към една често срещана в практиката хипотеза при ВОП, която обаче е разглеждана и третирана според мен по различен начин от данъчната ...
06Февр2018

Годишна корекция на данъчен кредит за неползван недвижим имот

от Елена Илиева на 06 Февр 2018
Въпрос: Фирма е ползвала пълен данъчен кредит за недвижим имот, придобит по стопански начин, с инвестиционно пердназначение. През 2017 г. имотът не е използван нито за стопанската дейност, нито за лични цели. Следва ли да се ...
23Ян2018

Данъчен кредит за апартаменти, недекларирани с декларация 14

от Трендафил Василев на 23 Ян 2018
Въпрос: В допълнение на следния казус, възниква въпрос: Ако апартаментите не са декларирани като за стопанска дейност с декларация 14, имат ли право да ползват данъчен кредит за довършителните работи и за режийните разходи, ...
16Ян2018

Годишно коригиране на данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС

от Елена Илиева на 16 Ян 2018
Въпрос: Фирмата ни има основна дейност транспорт на товари на територията на ЕС и в страната. Заедно с това сме и застрахователни агенти от няколко месеца. До този момент не сме извършвали начисляване на частичен данъчен ...
15Ян2018

Корекция на данъчен кредит - осчетоводяване и данъчно признаване на разход

от Елена Илиева на 15 Ян 2018
Въпрос: В Справката-декларация по ДДС за м.12.2017 год. направихме годишна корекция на данъчния кредит по чл. 73, ал. 8 от ЗДДС. В следствие в кл. 43 на справка-декларацията записахме сума с отрицателна величина: -100 лв. Тази корекция ...
15Ян2018

Корекция на грешно/ неправомерно начислен ДДС при влязъл в сила ревизионен акт

от Бойчо Момчилов 15 Ян 2018
С настоящата статия искам да запозная уважаемия читател с една сравнително нова и според някои експерти революционна практика на приходната администрация, която позволява и дори насърчава корекцията на ...
10Ян2018

Отговорност на лицата в случаите на злоупотреба с ДДС

от Бойчо Момчилов 10 Ян 2018
Отговорността на лицата в случаите на злоупотреба с ДДС е предвидена в нормата на чл. 177 от ЗДДС. Това е солидарната отговорност на получателя по една доставка, който е знаел или е бил длъжен да знае, че ДДС няма да бъде ...
08Ян2018

Основни решения на СЕС, засягащи правото на приспадане на данъчен кредит и условия за тяхното прилагане

от Бойчо Момчилов 08 Ян 2018
В периода 2012-2016 г. Съда на Европейския съюз (СЕС) е постановил няколко съществени решения засягащи проблеми по признаването или отказването на данъчен кредит, които до голяма степен определят настоящата политиката ...
28Ноем2017

Брак на резервни части и издаване на протокол по чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС

от Ели Марова на 28 Ноем 2017
Въпрос: В момента тече данъчна ревизия за период от 6 години 2011-2016 г. и трябва да проверя всичко, което е свързано с брак и ДДС върху брака. През тези години сме бракували резервни части - стоки, като за всеки брак на резервни ...
20Ноем2017

Осчетоводяване на непризнат данъчен кредит от 2012 г.

от Елена Илиева на 20 Ноем 2017
Въпрос: На наша фирма при проверка от данъчната администрация беше установено, че е ползван данъчен кредит през 2012 г. от тъй наречените рискови фирми, и данъчният кредит не беше признат. Той не е в голям размер, но как да го ...
15Ноем2017

Фактура без ДДС при закупен товарен автомобил и специален ред на облагане на маржа

от Елена Илиева на 15 Ноем 2017
Въпрос: Закупихме употребяван товарен автомобил от българска фирма. Във фактурата не е начислен ДДС и като основание е записано „чл. 143 от ЗДДС”. Как да третирам тази фактура? При евентуална продажба на товарния автомобил в ...
Pagina: 123456»
x