Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
 •   Kалкулатори
 • ДДС Калкулатор  ДДС Калкулатор
 •   Вашият подарък
 • Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения
 •   БЕЗПЛАТЕН бюлетин
 •   Да, искам да се абонирам. Получи БЕЗПЛАТНОТО Специално приложение "Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения" и информация за продукти, услуги, събития и др., които РС Издателство и Бизнес Консултации предлага. Условия на ползване на този сайт. Информационна бележкаFacebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Трендафил Василев

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България от 2001 година.
 
От 1996 година трупа значителен професионален опит, работейки в сферата на бизнес услугите по следните направления:
 • независим финансов одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
 • съставяне на финансови отчети, текущо счетоводство и консултации;
 • изготвяне и преглед на данъчни декларации, консултации и съвети свързани с данъчното и осигурително планиране и оптимизиране на бизнеса;
 • обработка на възнагражденията на персонала;
 • консултации и съдействие при стартиране и напускане на бизнес;
 • консултации и съдействие по преструктурирания, преобразувания и придобивания на дружества.


Статии написани от Трендафил Василев

Данъчно признат ли е разходът за застраховки, префактуриран от чуждестранно дружество майка на българско дъщерно дружество 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 16-Ноем-2017
Прочетете за 49 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Разходи

Особености при определяне на данъчния финансов резултат и данъчни облекчения на юридическите лица земеделски стопани 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 23-Окт-2017
Прочетете за 7 минути и 34 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Особености при определяне на облагаемия доход на физически лица земеделски стопани 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 20-Окт-2017
Прочетете за 9 минути и 23 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Прилагане на механизма на обратно начисляване на ДДС (изискуем данък от получателя) за доставки на зърнени и технически култури с място на изпълнение на територията на страната 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 17-Окт-2017
Прочетете за 5 минути и 58 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Счетоводно третиране на селскостопанската/земеделската дейност 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 10-Окт-2017
Прочетете за 13 минути и 49 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Освободени от данъци МПС 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 02-Окт-2017
Прочетете за 3 минути и 31 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗМДТ

ДДС – туристически услуги 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 26-Септ-2017
Прочетете за 9 минути и 48 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Туризъм

Отразяване на китайска фактура в дневник покупки и начисляване на ДДС 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 14-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 55 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

VIES декларация при вътреобщностни транзакции 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 13-Септ-2017
Прочетете за 4 минути и 37 секунди

» Процедури и практики » ДДС » VIES декларация

Сметка за отнасяне на разходи за трайно насаждение върху земя с прекратен наем 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 01-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 45 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Разходи

Подаване на ДДС и ГФО от изкупена фирма и закупилата я фирма 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 30-Авг-2017
Прочетете за 1 минутa и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ГФО

Осчетоводяване на разходи за обработване на земеделска земя 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 29-Авг-2017
Прочетете за 51 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Осчетоводяване на апортна вноска от физически лица към ООД 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 28-Авг-2017
Прочетете за 52 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

ДМА, които няма да се използват в дейността на земеделско предприятие 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 23-Авг-2017
Прочетете за 4 минути и 21 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Документи за регистриране на ЕООД 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 21-Авг-2017
Прочетете за 1 минутa и 58 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Закон за търговския регистър

Обединяване на земеделска кооперация с ЕТ 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 17-Авг-2017
Прочетете за 2 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Начисляване на амортизация на ДМА и МЗ 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 16-Авг-2017
Прочетете за 2 минути и 35 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Амортизации

Префактуриране на гориво от един за друг земеделски производител 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 31-Юли-2017
Прочетете за 1 минутa и 27 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Подобрение на нает актив и третиране на направените за това разходи 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 20-Юни-2017
Прочетете за 4 минути и 2 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Регулиране на слабата капитализация – чл. 43 от ЗКПО, попълване на помощна справка - част II 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 22-Февр-2017
Прочетете за 4 минути и 24 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Регулиране на слабата капитализация – чл. 43 от ЗКПО, попълване на помощна справка - част I 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 21-Февр-2017
Прочетете за 8 минути и 0 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Използване на лично имущество в дейността на ЕТ (чл. 27 от ЗДДФЛ) 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 27-Ян-2017
Прочетете за 5 минути и 14 секунди

» Новини » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Данъчно третиране на неизползвани компенсируеми отпуски – чл. 41 ЗКПО 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 09-Ян-2017
Прочетете за 10 минути и 29 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Данъчно третиране на биологични активи и селскостопанска продукция (чл. 36 от ЗКПО) - част II 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 14-Дек-2016
Прочетете за 12 минути и 37 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Данъчно третиране на биологични активи и селскостопанска продукция (чл. 36 от ЗКПО) - част I 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 13-Дек-2016
Прочетете за 5 минути и 5 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Осчетоводяване на подобрение на нает офис 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 05-Авг-2016
Прочетете за 2 минути и 30 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Счетоводни записвания за прихванати задължения от възстановено ДДС 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 09-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 33 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Метод за изписване на материали и гориво 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 08-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 58 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Данъчно третиране по реда на ЗКПО при унищожаване на животни, заболели от антракс 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 22-Юни-2016
Прочетете за 4 минути и 2 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Обединение на ЕТ и ООД за обща дейност 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 16-Юни-2016
Прочетете за 1 минутa и 41 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Търговско право

Данъчно признаване на разходи за Каско и Гражданска отговорност на автомобил на лизинг 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 13-Юни-2016
Прочетете за 2 минути и 3 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Признаване на приход от продажба на недвижим имот 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 10-Юни-2016
Прочетете за 3 минути и 40 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Данъчно третиране по реда на ЗКПО при унищожаване на животни, заболели от антракс 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 31-Май-2016
Прочетете за 3 минути и 57 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Класифициране на паричните потоци от лихви по МСС 7 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 27-Май-2016
Прочетете за 2 минути и 10 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Счетоводни записи относно програми за лоялност на клиенти 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 25-Май-2016
Прочетете за 1 минутa и 52 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни записи