Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
  •   Kалкулатори
  • ДДС Калкулатор  ДДС Калкулатор
  •   Вашият подарък
  • Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения
  •   БЕЗПЛАТЕН бюлетин
  •   Да, искам да се абонирам. Получи БЕЗПЛАТНОТО Специално приложение "Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения" и информация за продукти, услуги, събития и др., които РС Издателство и Бизнес Консултации предлага. Условия на ползване на този сайт. Информационна бележкаFacebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Пламен Ангелов

Дипломиран магистър по финанси и застраховане от 1982г. в СА „Д.А. Ценов”-гр.Свищов. С практически стаж и опит, на изпълнителски и ръководни позиции във финансово-счетоводните отдели на предприятия от сферата на застраховане, бюджет и промишленост.
 
От 1995г. придобива правоспособност на регистриран одитор и оттогава до момента със свойта одиторска практика има над 1100 финансови одита с издадено мнение по финансови отчети и различни проекти от сферите на почти всички области на бизнеса. Сертифициран и за одит на пенсионни фондове.

Понастоящем мажоритарен собственик и управител на фирма „Ангелов одитинг”ООД, която е с основен предмет на дейност: независим финансов одит на финансови отчети, осъществяване на счетоводство на фирми,  консултации и административно обслужване на бизнес проекти.


Статии написани от Пламен Ангелов

Място на стопанска дейност и облагането й при СИДДО 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 21-Окт-2016
Прочетете за 19 минути и 12 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » СИДДО

Счетоводни записвания при ползване и/или предоставяне на заети средства от нефинансовите предприятия и особености при данъчното им третиране 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 07-Септ-2016
Прочетете за 20 минути и 34 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни записи

Леки автомобили с данъчен кредит по ЗДДС 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 28-Юли-2016
Прочетете за 6 минути и 55 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Данъчен кредит

Осчетоводяване на финансиране по европейски програми 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 27-Юли-2016
Прочетете за 9 минути и 12 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Давност и отписване на задължения (пасиви) 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 26-Юли-2016
Прочетете за 7 минути и 38 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Обекти, субекти, данъчна основа и срокове за начисляване и плащане на данък върху моторните превозни средства 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 29-Юни-2016
Прочетете за 8 минути и 55 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » Плащане на данъци и такси

Декларация по чл. 54 от Закона за местни данъци и такси 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 23-Юни-2016
Прочетете за 2 минути и 57 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗМДТ

Данъчно третиране на продажба на опция по лизинг за лек автомобил 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 30-Май-2016
Прочетете за 4 минути и 39 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Отчитане репутацията и проблеми в практиката 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 13-Май-2016
Прочетете за 6 минути и 43 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Облагане и неговата неутралност при прехвърляне предприятието на едноличен търговец по ЗДДФЛ 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 21-Март-2016
Прочетете за 6 минути и 2 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Счетоводно отчитане и данъчно признаване на загуби от авоари и вземания намиращи се в банка обявена в несъстоятелност 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 16-Март-2016
Прочетете за 4 минути и 13 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Данъчно третиране на погинали ДМА и материални запаси вследствие от природно бедствие 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 26-Февр-2016
Прочетете за 2 минути и 48 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Oтчитане и облагане на ДМА от собствено производство 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 04-Ян-2016
Прочетете за 4 минути и 46 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Документи

Отказана преференция за преотстъпен корпоративен данък 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 22-Дек-2015
Прочетете за 2 минути и 34 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Облагане с ДДС на „кражба” на стоки и отписването им от баланса 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 03-Дек-2015
Прочетете за 4 минути и 23 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС