Portalschetovodstvo.bg
17 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
  •   Kалкулатори
  • ДДС Калкулатор  ДДС Калкулатор
  •   Вашият подарък
  • Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения
  •   БЕЗПЛАТЕН бюлетин
  •   Да, искам да се абонирам. Получи БЕЗПЛАТНОТО Специално приложение "Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения" и информация за продукти, услуги, събития и др., които РС Издателство и Бизнес Консултации предлага. Условия на ползване на този сайт. Информационна бележкаFacebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Наталия Василева

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България от 2013 година.
 
От 2008 година работи в сферата на бизнес услугите в следните направления:
- независим финансов одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
- съставяне на финансови отчети, текущо счетоводство и консултации;
- изготвяне и преглед на данъчни декларации, консултации и съвети свързани с данъчното и осигурително планиране и оптимизиране на бизнеса;
- обработка на възнагражденията на персонала;
- консултации и съдействие при стартиране и напускане на бизнес;
- консултации и съдействие по преструктурирания, преобразувания и придобивания на дружества.


Статии написани от Наталия Василева

Подаване на декларация по чл. 88 за коригиране в повишение на авансовия данък 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 12-Дек-2017
Прочетете за 1 минутa и 30 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Авансов данък

Задължение за изготвяне на консолидиран финансов отчет за българско и чуждестранни дружества, собственост на чуждестранно ФЛ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 01-Дек-2017
Прочетете за 56 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ГФО

Издаване на фактура за предоставени услуги към швейцарско дружество 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 28-Ноем-2017
Прочетете за 1 минутa и 11 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Фактури и самофактуриране

Разпределение на печалба на ET без дейност и осчетоводяване 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 22-Ноем-2017
Прочетете за 51 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Третиране на разходи за контрол на достъп до нает актив като подобрение на нает актив или като ДМА 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 21-Ноем-2017
Прочетете за 2 минути и 7 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Разпределяне на дивиденти на починал съдружник 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 20-Ноем-2017
Прочетете за 49 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Дивиденти

Съставяне на ГФО на собствена и на чужди фирми от съдружник 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 17-Ноем-2017
Прочетете за 2 минути и 55 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ГФО

Регистрация по ДДС и данъчно облагане по ЗМДТ при получаване на безвъзмездно целево финансиране от ЮЛНЦ фондация 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 16-Ноем-2017
Прочетете за 1 минутa и 25 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Регистрация по ДДС

Префактуриране на разход от българско на румънско дружество с общ собственик 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 10-Ноем-2017
Прочетете за 1 минутa и 6 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Данъчен кредит

Удържане на данък по ЗДДФЛ при превеждане на възнаграждение на ЧФЛ за консултантска услуга 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 09-Ноем-2017
Прочетете за 3 минути и 1 секундa

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » СИДДО

Данъчен кредит за закупени за търговски представители работни обувки 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 07-Ноем-2017
Прочетете за 2 минути и 5 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Данъчен кредит

Парични вноски в Оперативен фонд от земеделски производители, обединени в група 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 07-Ноем-2017
Прочетете за 58 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

10 на сто данък върху 50 на сто от разходите за автомобил под наем със смесено ползване и без пътни листи 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 02-Ноем-2017
Прочетете за 2 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Счетоводни операции за отразяване за получени безплатни мобилни апарати 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 18-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 35 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Разпределяне на дивидент от неразпределена печалба от минали години - колко пъти за календарна година 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 16-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 34 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Дивиденти

Корекции на ползван данъчен кредит за закупен на финансов лизинг товарен автомобил 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Окт-2017
Прочетете за 3 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Отказана стока, за която е направено авансово плащане, и VIES-декларация 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 37 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » VIES декларация

Осчетоводяване на рента в натура 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 27-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 58 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Данък дивидент при разпределяне на печалба към управител французин и ограничаване на плащанията в брой 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 26-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 45 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Дивиденти

Обратно начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 21-Септ-2017
Прочетете за 5 минути и 26 секунди

» Процедури и практики » ДДС » Начисляване на ДДС

Освободени от данък превозни средства 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 20-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 15 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗМДТ

Разпределяне на дивидент на акционер, който е чуждо ЮЛ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 20-Септ-2017
Прочетете за 3 минути и 21 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Дивиденти

Отписване на вземане от 2013 г., непотърсено заради грешка в софтуер 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 18-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 58 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Данъчни и осигурителни задължения за физическо лице, продаващо наследени картини 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 12-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 1 секундa

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Услуга по трансфер на туристи със закупен от ДЗЛ транспорт и със собствен такъв 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 11-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 43 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Туризъм

Ограничения на размера на разходи за реклама 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 08-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 54 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Включване на неустойка в служебна бележка при подаване на ГДД по чл. 50 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 07-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 52 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Салда по сметки за отчитане на финансов лизинг за автомобил след придобиване на собственост върху него 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 37 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Включване на разходи за гориво за транспорт при ОТУ в отчета за ОТУ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 23-Авг-2017
Прочетете за 35 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Туризъм

Осчетоводяване на финансов лизинг на автомобил с точка в договора за евентуалното му връщане на лизингодателя 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 22-Авг-2017
Прочетете за 3 минути и 5 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Лизинг

Промяна в отчетна стойност на актив, за който са начислявани счетоводни и данъчни амортизации 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 21-Авг-2017
Прочетете за 43 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Амортизации

Отчитане на апортна вноска при разлика между балансова стойност и стойността на инвестицията 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 17-Авг-2017
Прочетете за 2 минути и 16 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Фактуриране на обучение, проведено от сръбска фирма, собственост на българска 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 15-Авг-2017
Прочетете за 1 минутa и 37 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Фактури и самофактуриране

Признаване на данъчен кредит на дружество с предмет на дейност участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 09-Авг-2017
Прочетете за 1 минутa и 29 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Отчитане на активи от наета бензиностанция 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 02-Авг-2017
Прочетете за 5 минути и 47 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Признаване за данъчни цели на разход от 2016 г., осчетоводен през 2017 г. 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 31-Юли-2017
Прочетете за 2 минути и 57 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Признаване за данъчни цели на разходи за брак на плодове 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 27-Юли-2017
Прочетете за 1 минутa и 33 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Заприхождаване на земеделска продукция 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 27-Юли-2017
Прочетете за 5 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Писмено потвърждение от получателя на стоката в случаите на вътреобщностна доставка (ВОД) 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 26-Юли-2017
Прочетете за 2 минути и 30 секунди

» Процедури и практики » ДДС » ЗДДС

Документиране на нощувки в къща за гости, при положение че собственикъм не е търговец 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 24-Юли-2017
Прочетете за 3 минути и 58 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

VIES декларация при доставки в рамките на ЕС 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 24-Юли-2017
Прочетете за 3 минути и 8 секунди

» Процедури и практики » ДДС » VIES декларация

Предоставяне на услуги за холандска фирма - начисляване на ДДС, регистрация по ДДС, VIES-декларация 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 18-Юли-2017
Прочетете за 1 минутa и 50 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Данъчен кредит

Внасяне на данък върху дивидент, получен от ФЛ от фалирало ЕООД 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 17-Юли-2017
Прочетете за 1 минутa и 39 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Дивиденти

Разпределяне на неразпределена печалба като дивидент и плащане в брой 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 10-Юли-2017
Прочетете за 1 минутa и 53 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Дивиденти

Справка за извършено приспадане на ДДС след приключила процедура по приспадане на ДДС 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 10-Юли-2017
Прочетете за 3 минути и 36 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Основание за неначисляване на ДДС при ВОД 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 09-Юли-2017
Прочетете за 2 минути и 20 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Прилагане на режим на обратно начисляване на ДДС по чл. 163, ал. 2 от ЗДДС 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 07-Юли-2017
Прочетете за 3 минути и 14 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Протокол по чл. 117

Начисляване на ДДС и право на данъчен кредит за строителни услуги от гледна точка на подизпълнител 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Юли-2017
Прочетете за 2 минути и 12 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Корекция на данъчен кредит за автомобил на лизинг със служебно и лично ползване 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 29-Юни-2017
Прочетете за 1 минутa и 52 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Данъчен кредит

Счетоводни записвания при застрахователен брокер във връзка с комисионни 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 28-Юни-2017
Прочетете за 2 минути и 18 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въвеждане в експлоатация на активи след получен акт 16 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 23-Юни-2017
Прочетете за 2 минути и 51 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Нотариална заверка за протокол на общо събрание на ЕООД 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 15-Юни-2017
Прочетете за 1 минутa и 7 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Закон за търговския регистър

Юрисдикция с преференциален данъчен режим 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 14-Юни-2017
Прочетете за 3 минути и 26 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Данъци за физическо лице при продажба на собствено ЕООД 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Юни-2017
Прочетете за 1 минутa и 35 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Регистрация по ДДС на осинование чл. 97а от ЗДДФЛ при предоставяне на услуги за чуждестранни лица с неизяснен статут 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 09-Юни-2017
Прочетете за 4 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Регистрация по ДДС

Начало на начисляване на амортизация на закупен апартамент, завършен до груб строеж 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 07-Юни-2017
Прочетете за 47 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Амортизации

Осчетоводяване на приход от дигитални валути и биткойн 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 07-Юни-2017
Прочетете за 1 минутa и 29 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Прехвърляне на ЕООД в ООД при издадено удостоверение по чл. 77 от ДОПК 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 06-Юни-2017
Прочетете за 2 минути и 22 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ДОПК

Публикуване на ОПР и счетоводен баланс, предоставени за целите на статистиката 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 02-Юни-2017
Прочетете за 3 минути и 11 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Закон за търговския регистър

Специален ред на облагане при доставка на обща туристическа услуга – общи положения 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 26-Май-2017
Прочетете за 8 минути и 8 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Туризъм

Отчитане на ученическа екскурзия с единствен разход този за транспорт 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 22-Май-2017
Прочетете за 1 минутa и 29 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Туризъм

Починал ЕТ и поемане на ЕТ от наследник с нов Булстат 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 16-Май-2017
Прочетете за 2 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Фактуриране на IT продукти, закупени от Австрия за използване при предоставяне на услуга на австрийска фирма 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Май-2017
Прочетете за 2 минути и 32 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Данъчен кредит

Приложим процент разходи при попълване на декларация по чл. 55 за деклариране на получени субсидии 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 24-Апр-2017
Прочетете за 1 минутa и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Осчетоводяване на бонус за собственик на ЕООД 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 20-Апр-2017
Прочетете за 3 минути и 9 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Доходи

Попълване на декларация във връзка с ревизия по чл. 122 от ДОПК 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 12-Апр-2017
Прочетете за 1 минутa и 20 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Процедури

Промяна на предмет на дейност и наименование на общинска фирма 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 11-Апр-2017
Прочетете за 1 минутa и 36 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Търговско право

Деклариране на авансови вноски за задължения по ЗДДФЛ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Апр-2017
Прочетете за 2 минути и 25 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Задължения по ЕГН за СОЛ, подаващ 2 декларации по чл. 55 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Апр-2017
Прочетете за 1 минутa и 41 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за СОЛ, който е едновременно платец и получател на доходи 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 04-Апр-2017
Прочетете за 1 минутa и 44 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност в сила от 21.03.2017 г. 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 27-Март-2017
Прочетете за 15 минути и 30 секунди

» Законодателство » ДДС » ЗДДС

Закупуване на ЕТ от новообразувано ЕООД, притежавани от едно и също физическо лице 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 24-Март-2017
Прочетете за 1 минутa и 53 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ГФО

Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и подаване на ГДД, когато ООД купува активи от физическо лице 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 21-Март-2017
Прочетете за 2 минути и 19 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Начисляване на данък натура за гориво и наем на автомобил за фондация в обществена полза 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 16-Март-2017
Прочетете за 1 минутa и 29 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ЗЮЛНЦ

Лихви за заем, предоставен на свързано предприятие 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 15-Март-2017
Прочетете за 2 минути и 9 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Издаване на дебитно известие за реална отчетна стойност при прехвърлен имот срещу задължение за строителна услуга 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Март-2017
Прочетете за 1 минутa и 27 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Покупко-продажба на недвижим имот - отклонение от данъчното облагане, отписване на разход и стойност за завеждане 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 09-Март-2017
Прочетете за 2 минути и 8 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Закриване на ЕООД, нерапределена печалба и неналични пари в каса 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 09-Март-2017
Прочетете за 2 минути и 8 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Коригиране на грешка, касаеща непреобразуване в ГДД за 2015 г. на счетоводния финансов резултат в посока увеличение 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 06-Март-2017
Прочетете за 1 минутa и 42 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Декларации

Отразяване на разход за закупени принтери с предстоящо отдаване под наем 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 01-Март-2017
Прочетете за 2 минути и 11 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Осчетоводяване на изядени от хищници животни 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 27-Февр-2017
Прочетете за 1 минутa и 29 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Посочване на допълнителна вноска към капитала на дружество в баланса на дружество 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 23-Февр-2017
Прочетете за 1 минутa и 10 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ГФО

Отписване на несъбираеми вземания от 2011 г. 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 23-Февр-2017
Прочетете за 2 минути и 8 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Частичен данъчен кредит 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 20-Февр-2017
Прочетете за 9 минути и 47 секунди

» Новини » ДДС » Данъчен кредит

Отразяване на покупка и продажба от и към словенски фирми 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 17-Февр-2017
Прочетете за 3 минути и 16 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Вписване на съставител на годишни финансови отчети 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 16-Февр-2017
Прочетете за 2 минути и 28 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ГФО

Добавяне на съставяне на ГФО в предмет на дейност на фирми за счетоводни услуги 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Февр-2017
Прочетете за 1 минутa и 51 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ГФО

Придобиване на хотел от ЕОИИ и отчитане на приходите от него 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Февр-2017
Прочетете за 2 минути и 20 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Покупка на автомобил за лични и служебни нужди с договор за финансов лизинг 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Февр-2017
Прочетете за 2 минути и 48 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Лизинг

Регистрация по ДДС и попълване на данъчни декларации за лице, получаващо процент от продажби 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 10-Февр-2017
Прочетете за 2 минути и 29 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Регистрация по ДДС

Отчитане на ДМА по ОП РЧР и амортизация 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 09-Февр-2017
Прочетете за 2 минути и 43 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Амортизации

Данък по ЗДДФЛ за закупени от физическо лице говеда 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 08-Февр-2017
Прочетете за 1 минутa и 51 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Данък върху разходите за автомобили, позвани от съдружници в медицинско заведение 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 06-Февр-2017
Прочетете за 2 минути и 30 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Издаване на фактура за продажба по договор с цесия и осчетоводяване 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 31-Ян-2017
Прочетете за 2 минути и 19 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Фактури и самофактуриране

Закупуване на автомобил за лични и служебни нужди 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 30-Ян-2017
Прочетете за 4 минути и 50 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Плащане в брой в Германия за фактури, издавани от българска фирма 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 26-Ян-2017
Прочетете за 45 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ЗОПБ

Фактура от Швейцария за покупка на укрепващи материали при транспот на стоки 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 25-Ян-2017
Прочетете за 1 минутa и 30 секунди

» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Данък върху разходи за лично ползване на фирмени активи за ЕТ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 23-Ян-2017
Прочетете за 2 минути и 1 секундa

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Счетоводно отчитане на командировъчни за учители 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 16-Ян-2017
Прочетете за 2 минути и 47 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Преглед на избрани промени в Закона за данъка върху добавената стойност в сила от 01.01.2017 година 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Ян-2017
Прочетете за 11 минути и 3 секунди

» Законодателство » ДДС » ЗДДС