Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
  •   Kалкулатори
  • ДДС Калкулатор  ДДС Калкулатор
  •   Вашият подарък
  • Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения
  •   БЕЗПЛАТЕН бюлетин
  •   Да, искам да се абонирам. Получи БЕЗПЛАТНОТО Специално приложение "Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения" и информация за продукти, услуги, събития и др., които РС Издателство и Бизнес Консултации предлага. Условия на ползване на този сайт. Информационна бележкаFacebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

доц. д-р Теодора Рупска

 
Теодора Рупска е доцент, доктор по икономика. Преподавател е в катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС, гр. София. Завършила е специалност „Счетоводство и контрол” и специалностите „Теория и практика на специализирания превод  - английски език” и „Педагогика” в УНСС – София. През 2004 година е специализирала по въпросите на практическото обучение по счетоводство във Федерална Република Германия.

Теодора Рупска е автор на над 100 публикации в областта на теорията и практика на счетоводството в страната и чужбина. Води лекционни курсове по учебните дисциплини „Счетоводство”, „Финансово отчитане в земеделието”, „Аграрно счетоводство”,„Управленско счетоводство  - основен курс”, „Спецкурс по управленско счетоводство”. Занимава се със счетоводни консултации от 1998 година.

Доц. Рупска е водила и различни практически обучения и семинари в учебния център на Българска стопанска камара, учебен център „Знание”- София и учебен център на Национална агенция по приходите.


Статии написани от доц. д-р Теодора Рупска

Отчитане на закупуване на трайни насаждения 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 08-Дек-2017
Прочетете за 15 минути и 53 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Счетоводно отчитане на естествен тор 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 07-Дек-2017
Прочетете за 5 минути и 3 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Отчитане на погинали трайни насаждения, вследствие на болест (в условията на прилагане на СС 41) 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 31-Март-2017
Прочетете за 9 минути и 2 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Отчитане на изваждането от употреба на животни от основните стада 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 06-Март-2017
Прочетете за 6 минути и 0 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Инвентаризация на активите и пасивите във връзка с годишното счетоводно приключване 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 01-Март-2017
Прочетете за 2 минути и 41 секунди

» Новини » Счетоводство » Активи

Отчитане на прехвърляне на млади животни в основните стада 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 11-Ян-2017
Прочетете за 3 минути и 5 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Погинали посеви вследствие на природно бедствие – счетоводно и данъчно третиране 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 17-Ноем-2016
Прочетете за 3 минути и 21 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Класифициране на инвестиционни имоти според изискванията на СС 40 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 09-Ноем-2016
Прочетете за 5 минути и 41 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Признаване и първоначално оценяване на инвестиционни имоти, придобити чрез покупка 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 17-Окт-2016
Прочетете за 2 минути и 55 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Осчетоводяване на разходи за неуспешно заплождане на кучета във ферма за кучета 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 30-Септ-2016
Прочетете за 1 минутa и 47 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Счетоводно отчитане на коне, придобити чрез закупуване (при средства получени чрез финансиране по програма) 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 01-Юли-2016
Прочетете за 4 минути и 51 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане