X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Активи

07Февр2018

Отчитане на актив, закупен от фондация с изцяло нестопанска дейност

от Трендафил Василев на 07 Февр 2018
Въпрос: Фондация - юридическо лице с нестопанска цел, съгласно учредителния акт осъществява дейност в частна полза. Фондацията извършва само нестопанска дейност. Има сключен договор за отпускане на грант със значение на ...
02Февр2018

Данъчно събитие и начисляване на ДДС при закупуване на недвижим имот

от Елена Илиева на 02 Февр 2018
Въпрос: Фирмата сключва предварителен договор за закупуване на недвижим имот - производствен терен със сгради, който до момента ползва под наем. В договора е определена продажна цена, която ще бъде изплащана на 60 месечни ...
20Дек2017

Продажба на актив на работник във фирма и данъчно третиране

от Елена Илиева на 20 Дек 2017
Въпрос: Във връзка с продажба на актив (товарен автомобил) ООД да продаде товарен автомобил на физическо лице. Уточнявам: датата на придобиване на ДА е 29.05.2013 г. Ползван е пълен данъчен кредит, възстановен със съдебно решение на ...
04Дек2017

Осчетоводяване на разходи за ДА за газоразпределително АД

от Елена Илиева на 04 Дек 2017
Въпрос: Газоразпределително дружество АД изгражда по стопански начин съоръжения за извършване на дейността си, разширява газоразпределителната мрежа с нови газопроводни и ГЗРП пунктове за измерване на разпределеното ...
21Ноем2017

Третиране на разходи за контрол на достъп до нает актив като подобрение на нает актив или като ДМА

от Наталия Василева на 21 Ноем 2017
Въпрос: Дружество е направило разходи за система за контрол на достъпа на нает актив. Как се третират тези разходи като подобрение на нает актив (и да бъдат амортизирани за срока на договора) или ДМА с амортизационна норма ...
13Окт2017

Отдаване под наем на автомобил на служител в дружество, като съпругата на служителя е с дялово участие в дружеството

от Елена Илиева на 13 Окт 2017
Въпрос: Въпросът ми е във връзка с отдаване под наем на актив на дружество (товарен автомобил). Дружеството има сключен договор за отдаване под наем на горепосочения актив на ФЛ срещу сумата от 150,00 лв. месечно (1800,00 лв. годишен ...
05Апр2017

Изменение в правилника за държавните дружества ще оказва по-строг контрол върху продажбата на активи

от PortalSchetovodstvo.bg 05 Апр 2017
За обществено обсъждане до 4 май са предложени изменения в правилника на Министерство на икономиката, посредством които се урежда редът за упражняване правата на държавата в търговските фирми, имащи държавно ...
22Март2017

Обезценка на активите на предприятието (2 част)

от Христо Досев 22 Март 2017
Част първа четете тук: Обезценка на активите на предприятието (1 част) 4. Обезценка на дълготрайните активи За разлика от краткотрайните активи, при които въпроса за последващото представяне във финансовите ...
20Март2017

Обезценка на активите на предприятието (1 част)

от Христо Досев 20 Март 2017
1. Обща характеристика на обезценката Общата постановка на приложимото счетоводно законодателство изисква от отчитащото се предприятие да докладва в своите финансови отчети активи, които не са надценени. По ...
01Март2017

Инвентаризация на активите и пасивите във връзка с годишното счетоводно приключване

от доц. д-р Теодора Рупска 01 Март 2017
Годишното счетоводно приключване обичайно започва с инвентаризация. С влезлия в сила от 01.01.2016 година Закон за счетоводството, извършването на годишна инвентаризация е постановено от чл. 28, алинея ,1, където е казано, ...
02Март2017

Отразяване на разход за закупени принтери с предстоящо отдаване под наем

от Наталия Василева на 02 Март 2017
Въпрос: Дружеството ни закупува компютърна техника - 200 броя принтери с единична доставна цена 300,00 лв. Същите принтери ще бъдат предоставени за ползване под наем на друга фирма. Срокът на договора за наем е 3 годишен. Как и ...
31Ян2017

Закупуване на автомобил за лични и служебни нужди

от Наталия Василева на 31 Ян 2017
Въпрос: Отново въпросът ми е свързан с идеята да купим автомобил и ползване 5050 лични и служебни нужди Моля за съвет - дали е по изгодно да е 7 местен. Каква е разлика в данъчното облагане при 5 и 7 местен автомобил.
23Ян2017

Счетоводен модел на отчитане на амортизациите на дълготрайните активи - част I

от Христо Досев 23 Ян 2017
Отчитане амортизациите на дълготрайни активи (ДА)   1. Нормативна база Всеки един амортизируем [1] дълготраен актив, независимо дали е материален (ДМА) или нематериален (ДНМА) участва в дейността на ...
Pagina: 1234»
x