Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Активи


Осчетоводяване на разходи за ДА за газоразпределително АД 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 04-Дек-2017
Прочетете за 2 минути и 0 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Газоразпределително дружество АД изгражда по стопански начин съоръжения за извършване на дейността си, разширява газоразпределителната мрежа с нови газопроводни и ГЗРП пунктове за измерване на разпределеното ... [още]

 
Третиране на разходи за контрол на достъп до нает актив като подобрение на нает актив или като ДМА 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 21-Ноем-2017
Прочетете за 2 минути и 7 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Дружество е направило разходи за система за контрол на достъпа на нает актив. Как се третират тези разходи като подобрение на нает актив (и да бъдат амортизирани за срока на договора) или ДМА с амортизационна норма ... [още]

 
Отдаване под наем на автомобил на служител в дружество, като съпругата на служителя е с дялово участие в дружеството 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 13-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 42 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Въпросът ми е във връзка с отдаване под наем на актив на дружество (товарен автомобил). Дружеството има сключен договор за отдаване под наем на горепосочения актив на ФЛ срещу сумата от 150,00 лв. месечно (1800,00 лв. годишен ... [още]

 
Счетоводни и данъчни аспекти на разходите за подобрения върху наети активи 
от Евгени Рангелов,
от Евгени Рангелов, 28-Юли-2017
Прочетете за 14 минути и 10 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: [още]

 
Изменение в правилника за държавните дружества ще оказва по-строг контрол върху продажбата на активи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Апр-2017
Прочетете за 1 минутa и 53 секунди

» Новини » Счетоводство » Активи

За обществено обсъждане до 4 май са предложени изменения в правилника на Министерство на икономиката, посредством които се урежда редът за упражняване правата на държавата в търговските фирми, имащи държавно ... [още]

 
Обезценка на активите на предприятието (2 част) 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 22-Март-2017
Прочетете за 22 минути и 10 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Активи

Част първа четете тук: Обезценка на активите на предприятието (1 част) 4. Обезценка на дълготрайните активи За разлика от краткотрайните активи, при които въпроса за последващото представяне във ... [още]

 
Обезценка на активите на предприятието (1 част) 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 20-Март-2017
Прочетете за 14 минути и 18 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Активи

1. Обща характеристика на обезценката Общата постановка на приложимото счетоводно законодателство изисква от отчитащото се предприятие да докладва в своите финансови отчети активи, които не са надценени. По ... [още]

 
Отразяване на разход за закупени принтери с предстоящо отдаване под наем 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 01-Март-2017
Прочетете за 2 минути и 11 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Дружеството ни закупува компютърна техника - 200 броя принтери с единична доставна цена 300,00 лв. Същите принтери ще бъдат предоставени за ползване под наем на друга фирма. Срокът на договора за наем е 3 годишен. Как и ... [още]

 
Инвентаризация на активите и пасивите във връзка с годишното счетоводно приключване 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 01-Март-2017
Прочетете за 2 минути и 41 секунди

» Новини » Счетоводство » Активи

Годишното счетоводно приключване обичайно започва с инвентаризация. С влезлия в сила от 01.01.2016 година Закон за счетоводството, извършването на годишна инвентаризация е постановено от чл. 28, алинея ,1, където е казано, ... [още]

 
Закупуване на автомобил за лични и служебни нужди 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 30-Ян-2017
Прочетете за 4 минути и 50 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Отново въпросът ми е свързан с идеята да купим автомобил и ползване 5050 лични и служебни нужди Моля за съвет - дали е по изгодно да е 7 местен. Каква е разлика в данъчното облагане при 5 и 7 местен автомобил.[още]

 
Счетоводен модел на отчитане на амортизациите на дълготрайните активи - част I 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 23-Ян-2017
Прочетете за 9 минути и 40 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Активи

Отчитане амортизациите на дълготрайни активи (ДА)   1. Нормативна база Всеки един амортизируем [1] дълготраен актив, независимо дали е материален (ДМА) или нематериален (ДНМА) участва в дейността на ... [още]

 
Счетоводни записвания при продажба на автобус, придобит като апортна вноска 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 12-Ян-2017
Прочетете за 1 минутa и 58 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Фирма ЕООД извършва продажба на автобус ДМА, придобит като апортна вноска от едноличния собственик. Стойността на апортната вноска за автобуса е 22 600 лв. Издадена е фактура за извършената продажба на автобуса с обща ... [още]

 
Отчитане на разходи за разработване на на прототип за данъчни цели 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 03-Дек-2016
Прочетете за 2 минути и 21 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Фирмата ни разработва прототип. Очаква се прототипът да бъде завършен през 2017 г. След като прочетохме условията на СС 38 за признаване на дълготраен нематериален актив стигнахме до извода, че разработката не отговаря ... [още]

 
Счетоводен модел на отчитане на дълготрайните материални активи (ДМА) - част IV 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 02-Ноем-2016
Прочетете за 12 минути и 59 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Активи

Първа част вижте тук: Счетоводен модел на отчитане на дълготрайните материални активи (ДМА) - част I Втора част вижте тук: Счетоводен модел на отчитане на дълготрайните материални активи (ДМА) - част II Трета част ... [още]

 
Счетоводен модел на отчитане на дълготрайните материални активи (ДМА) - част III 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 31-Окт-2016
Прочетете за 12 минути и 3 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Активи

Първа част вижте тук: Счетоводен модел на отчитане на дълготрайните материални активи (ДМА) - част I Втора част вижте тук: Счетоводен модел на отчитане на дълготрайните материални активи (ДМА) - част ... [още]

 
Счетоводен модел на отчитане на дълготрайните материални активи (ДМА) - част II 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 27-Окт-2016
Прочетете за 7 минути и 26 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Активи

Първа част вижте тук: Счетоводен модел на отчитане на дълготрайните материални активи (ДМА) - част I Оценка на ДМА след първоначално признаване След първоначалната оценка и признаване на актива в баланса, ... [още]

 
Счетоводен модел на отчитане на дълготрайните материални активи (ДМА) - част I 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 25-Окт-2016
Прочетете за 9 минути и 46 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Активи

Признаване и оценяване на ДМА Нормативна база Счетоводните изисквания за отчитане и представяне на дълготрайните (нетекущи) материални активи са уредени в СС 16 – „Дълготрайни материални активи”, ... [още]

 
Заприхождаване на ДНА, чието плащане е направено частично с лични средства на собственика на фирма 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 18-Окт-2016
Прочетете за 1 минутa и 41 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Фирма има договор с доставчик за изработка на софтуерен продукт. Разработката включва 7 етапа, започващи от 2015 г. и завършващи през октомври 2016 г. Първите фактури, които са предоставени за осчетоводяване, са за 2016 г. В ... [още]

 
Отчитане на придобиване на дълготрайни материални активи 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 07-Окт-2016
Прочетете за 13 минути и 3 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Активи

Придобиването на дълготрайните материални активи и тяхното отчитане е много добре известно на специалистите.  При придобиването им обикновено се съставя счетоводната статия: Д с/ки от група 20 Дълготрайни ... [още]

 
Закриване на АД, образувано с апорт на ДМА 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 01-Септ-2016
Прочетете за 2 минути и 56 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Имам АД, което е образувано с апорт на ДМА. Не извършва дейност, няма работници. Продава всички ДМА и иска да се закрие. Какво ще ме посъветвате - производство в ликвидация или друго? Как може собствениците да си вземат ... [още]

 
Основни показатели за оценка на дейността на предприятието 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 01-Авг-2016
Прочетете за 13 минути и 45 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Активи

Всяко предприятие може да се оценява по различни показатели в зависимост от целите на това оценяване. Може да се оценява в зависимост от отрасловата му принадлежност, в зависимост от сегментната структура на ... [още]

 
Осчетоводяване на финансиране по европейски програми 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 27-Юли-2016
Прочетете за 9 минути и 12 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Каква следва да бъде организацията и какви счетоводни статии се съставят при отчитане на взаимоотношенията между предприятието и финансиращия орган по програмите на ЕС?[още]

 
Отчитане на финансиране за дълготрайни материални активи 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 14-Юли-2016
Прочетете за 7 минути и 36 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Активи

Дълготрайните материални активи на всяко предприятие формират неговата материална база, която е в основата на осъществяваната дейност. Както е известно дълготрайните материални активи са ресурси, които се ... [още]

 
Какво включват и от кое се определят оборотните активи, сумарните и текущите пасиви 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 06-Юни-2016
Прочетете за 4 минути и 47 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Какво включват оборотните активи, сумарните пасиви и текущите пасиви в предприятието и от кое се определят - от данните в Баланса за годината или от Обобщена оборотна ведомост пак за годината, за която се отнасят?[още]

 
Несътоветствие между получено финансиране за ДМА и процентно начислена амортизация 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 02-Юни-2016
Прочетете за 4 минути и 11 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Получено е финансиране за ДМА. Амортизацията е начислена на стойност, намалена с остатъчната стойност на ДМА. Тоест се получава, че полученото финансиране не съответства процентно на начислената амортизация. Правилно ... [още]

 
Завеждане на закупени багер и валяк към категория активи 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 31-Март-2016
Прочетете за 2 минути и 21 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Строителна фирма е закупила пътно-строителни машини втора употреба: багер и валяк. Към коя категория активи следва да бъдат заведени: към категория II Машини, производствено оборудване и апаратура с данъчна ... [още]

 
Цена на придобиване на незастроен поземлен имот 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 24-Февр-2016
Прочетете за 38 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: При осчетоводяване на придобит незастроен поземлен имот, таксите по вписване, 2,50% местен данък, възнаграждението на ЧСИ за изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот, в стойността на земята ли е правилно ... [още]

 
Процедури, действия, документи и срокове, които предприятието трябва да спази при документиране на извършената годишна инвентаризация на активите и пасивите в предприятието, направена във връзка с годишното счетоводно приключване 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 20-Ян-2016
Прочетете за 15 минути и 59 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Активи

Процедура във връзка с регламентиране на процеса по инвентаризация на активите и пасивите в отчитащото се предприятие.   „Арабела” ООД с ЕИК 121333555, ИН по ДДС BG121333555 със седалище в гр. София и адрес на ... [още]

 
За 4 офшорки няма банкова тайна 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 9 секунди

» Новини » Счетоводство » Активи

България ще получава данни за банкови сметки на свои граждани и фирми в повече от 51 държави. Сред тях са страните от ЕС, както и държави от Азия, Африка и Южна Америка. Включени са офшорни зони, сред които Лихтенщайн, ... [още]

 
200 млн. лева от евросредствата се отпускат за малките и средни предприятия у нас 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 59 секунди

» Новини » Счетоводство » Активи

Европейската комисия прие оперативна програма в размер на 200 млн. лева от Европейския фонд за регионално развитие, с която нашата страна да предложи на своите малки и средни предприятия по-добър достъп до ... [още]

 
Чрез СИБАНК ще се отпускат 100 млн. евро за малки и средни предприятия у нас 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Окт-2015
Прочетете за 2 минути и 30 секунди

» Новини » Счетоводство » Активи

СИБАНК и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) сключиха първото споразумение по програма COSME у нас. Програмата за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (COSME) е механизъм на ... [още]

 
Как ще изглежда новата монета от 2 лв. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Септ-2015
Прочетете за 45 секунди

» Новини » Счетоводство » Активи

До края на тази година ще бъде пусната в обращение монетата с номинал 2 лева. Нейният дизайн бе утвърден преди месеци и оттогава не е бил променян.    При изготвянето на двете страни на разменната монета е ... [още]

 
Резултати от проверките на бензиностанциите ще обяви Министерството на икономиката 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Авг-2015
Прочетете за 45 секунди

» Новини » Счетоводство » Активи

Днес следва да станат ясни резултатите от проверките на качеството на горивата и изправността на средствата за измерване, извършвани от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор - ДАМТН и Български ... [още]

 
От НАП напомнят по телефона за неплатени актове към МВР 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Авг-2015
Прочетете за 1 минутa и 7 секунди

» Новини » Счетоводство » Активи

3 600 души, неплатили своите актове към КАТ и другите органи на МВР, ще получат обаждане от НАП в следващите 30 дни, съобщават от приходната агенция. Задълженията им към бюджета възлизат на общо 3.3 млн. лв. В ... [още]

 
Все по-често пазаруваме онлайн 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 11-Авг-2015
Прочетете за 1 минутa и 26 секунди

» Новини » Счетоводство » Активи

Българинът все по-често предпочита удобството на онлайн пазаруването. През юни 2015 г. оборотът в търговията по Интернет се е увеличила по-значително спрямо предходния месец при търговията на дребно чрез поръчки по ... [още]

 
Продажба на автомобил 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 11-Авг-2015
Прочетете за 1 минутa и 19 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: ЕТ е закупило пътнически автомобил от фирма в Италия. След известно време го препродава, като честа практика е да прилага облагане на маржа на цената. Но конкретно в този случай го продават на фирма в България, заради ... [още]

 
Между 15 и 19% ще е поскъпването на тока за бизнеса 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Юли-2015
Прочетете за 1 минутa и 24 секунди

» Новини » Счетоводство » Активи

Токът за бизнеса в масовия случай ще поскъпне с между 15 и 19%. Това показват разчетите на работодателите по повод новите цени на електроенергията, влизащи в сила от 1 август. Това обясни в ефира на телевизия Bulgaria On Air ... [още]

 
Още 516 хил лв. изплатени във вид на субсидии за развитие на рибарския сектор 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Юли-2015
Прочетете за 48 секунди

» Новини » Счетоводство » Активи

516 271 лв. преведе ДФЗ- Разплащателна агенция по два проекта от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство". Единият от проектите е по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от ... [още]

 
Оценяване на биологични активи 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 15-Юли-2015
Прочетете за 1 минутa и 3 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Какви оценки за първоначално и последващо оценяване, могат да се приложат по отношение на биологичните активи?[още]

 
Обезценка на стоките (материалните запаси) в края на годината – счетоводни и данъчни аспекти 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 25-Март-2015
Прочетете за 4 минути и 5 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Как се процедира при обезценка на стоките (материалните запаси) в края на годината от счетоводен и данъчен аспект?[още]

 
Дарение на амортизиран актив - МПС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 08-Септ-2014
Прочетете за 33 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Юридическо лице е придобило МПС - на 26.01.2010 ползван е данъчен кредит и към момента 27.08.2014 актива е напълно амортизиран. Извършва се дарение на 27.08.2014 на физическо лице с трайна инвалидност 80% и в договора за дарение е ... [още]

 
Разходи за придобиване на ДМА 
от Павел Йончев, 29-Ноем-2013
Прочетете за 16 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Здравейте, имам следния въпрос - в см. 207 съм отчитала разходи за придобиване на дма - 2 бр. апартаменти След получаване на разрешение за ползване - в коя сметка да ги прехвърля - см.203 сгради или см. 304 стоки, като се има ... [още]